Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Κατασκηνώσεις » Ανακοίνωση για τις κατασκηνώσεις
Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
Αιτήσεις 1ης Κατασκηνωτικής Περιόδου Ελαχιστοποίηση

 

Υποβολή αιτήσεων για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, από 2-6-2017 έως 14-6-2017.

Για την Β ΄ , Γ ΄ , Δ ΄ (ΑΜΕΑ) από 19-6-2017 έως 30-6-2017.

 Εκτύπωση  
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ελαχιστοποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι ασφαλισμένοι υποβάλουν εκ παραδρομής αίτηση για την Α΄ Κατασκηνωτική περίοδο, ενώ ενδιαφέρονται για επόμενη, πρέπει άμεσα να στείλουν email ακύρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση camp@tmede.gr διότι  η αίτησή τους δε θα γίνει αποδεκτή και το σύστημα δε θα τους επιτρέψει την υποβολή νέας αίτησης για τις επόμενες κατασκηνωτικές περιόδους.

Από τις 07.06.2017 21:30, η δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης παρέχεται και από την εφαρμογή των αιτήσεων.

Συνεργαζόμενες Κατασκηνώσεις για ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 2017

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση και οδηγίες για την παραλαβή της Κάρτας Κατασκηνωτή Α' Κατασκηνωτικής Περιόδου εδώ

 

Επίσης, ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους που επικοινωνούν μαζί μας επειδή εκ παραδρομής επιλέγουν να διαγραφούν από την αυτοματοποιημένη αποστολή email για θέματα κατασκηνωτικής περιόδου 2017, ότι θα επαναφέρουμε αυτόματα την εγγραφή τους, χωρίς να απαιτείται να κάνουν κάποια επιπλέον ενέργεια.

 

 Εκτύπωση  
Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης Α' Κατασκηνωτικής Περιόδου 2017 Ελαχιστοποίηση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Α’ Κατασκηνωτική Περίοδο 2017, λήγει στις 14/06/2017 και ώρα 2 μ.μ.

 Εκτύπωση  
Αιτήσεις Β' & Γ' Κατασκηνωτικής Περιόδου 2017 Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2017 της Β' και Γ' περιόδου, ξεκινά στις 19/06/2017 9:00 π.μ. και λήγει στις 30/07/2017 2:00 μ.μ.

Για την υποβολή της αίτησης, πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και στη συνέχεια, από την ενότητα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες", να επιλέξετε "Κατασκηνώσεις" --> "Υποβολή Αίτησης".

 Εκτύπωση  
Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου για Κατασκηνώσεις Ελαχιστοποίηση

Έπειτα από ανακοίνωση του ΕΦΚΑ και σύμφωνα με την αριθ. 1286/2017 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία αφορά αίτηση ανάκλησης της 123/2017 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι δυνατή η υπογραφή σχεδίων σύμβασης μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α. και των εταιρειών «ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ», «Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΜΑΣΕ Α.Ε.».

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι κάρτες κατασκηνωτών, είναι η υπογραφή σύμβασης των κατασκηνώσεων με τον ΕΦΚΑ.

Κατόπιν τούτου η υλοποίηση της διαδικασίας αποστολής παιδιών των δικαιούχων στις εν λόγω κατασκηνώσεις κατά τη Β’ και Γ’ περίοδο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες διαχειριστικές επιτροπές.

 Εκτύπωση  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β', Γ' & Δ' ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ελαχιστοποίηση
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ Β', Γ' & Δ'΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η κάρτα κατασκηνωτή, θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 4ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00, ως εξής:

Β' Κατασκηνωτική Περίοδος

Από Δευτέρα 26/06/2017 μέχρι και Πέμπτη 06/07/2017

 

Γ' και Δ' Κατασκηνωτικές Περίοδοι

Από Πέμπτη 29/06/17 μέχρι και Πέμπτη 06/07/17 

Προσκομίζοντας τα κάτωθι:

1. Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και  παιδιού 
2. 1 φωτογραφία
3. Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα  ασφαλισμένο - αιτούντα
4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία από 09/06/2017 και εφεξής
5. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστ. απόφασης επιμέλειας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο του, δεν πρόκειται να  συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα.
7. Σε περίπτωση παραλαβής της  κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής


Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.
Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  σε περίπτωση μη προσέλευσης  για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο που βρίσκεται στη λίστα αναμονής.


Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία,  προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ


Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ,
επέστρεψε λάθος στα πεδία "ΕΠΩΝΥΜΟ" ή "ΟΝΟΜΑ" (π.χ. την ένδειξη "ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ", "ΑΡΡΕΝ" ή "ΘΗΛΥ") πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ μέσω ΚΕΠ , καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλιστική Ικανότητα του δικαιούχου από τον Φορέα του, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα).

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο της συνολικής διαδικασίας αναφορικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για τη θερινή περίοδο έτους 2017 και σύμφωνα με την αριθμ.123/2017 Πράξη του Ζ΄κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του ΕΦΚΑ και των εταιρειών:

 • ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΜΑΣΕ ΑΕ


Θα σας ενημερώσουμε για την οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Νεότερη Ανακοίνωση.


Συνεργαζόμενες Κατασκηνώσεις για ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 2017

 Εκτύπωση  
Ανακοίνωση Ελαχιστοποίηση

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους που έχουν παραλάβει Κάρτα Κατασκηνωτή για μία από τις Κατασκηνώσεις:

 • ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 • Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΜΑΣΕ ΑΕ

ότι έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν τις κάρτες και να επιλέξουν άλλη κατασκήνωση.

Εξυπακούεται ότι θα έχει προηγηθεί συννενόηση με την νέα Κατασκήνωση και θα έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα.

Σε περίπτωση που αρθεί το νομικό κώλυμα υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με τις τέσσερις εταιρείες θα ενημερωθείτε σχετικά.

 Εκτύπωση  
Ανακοίνωση Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο της συνολικής διαδικασίας αναφορικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για τη θερινή περίοδο έτους 2017, σύμφωνα με την αριθμ.123/2017 Πράξη του Ζ΄κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Βάση της  ως άνω Πράξης, ".....κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του ΕΦΚΑ και των εταιρειών:

 • ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΜΑΣΕ ΑΕ


Δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων λοιπών τριάντα οκτώ (38) σχεδίων για τον παραθερισμό των ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση των εντασσόμενων  στον ΕΦΚΑ φορέων , ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ , ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ , ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ,ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ,ΕΤΑΑ-ΤΑΝ,ΟΑΕΕ,ΤΑΝΤΠ, ΟΓΑ,ΤΠΔΕ,ΤΑΠΙΤ,ΤΑΥΤΕΚΩ για τη θερινή περίοδο 2017 ".

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μέρχι το μεσημάρι της Παρασκευής 16.06.2017, με περισσότερες διευκρινήσεις.

 

(Τελ. ενημέρωση 15/06/2017 17:15)

 

 Εκτύπωση  
Παραλαβή Κάρτας Κατασκηνωτή Α' Περιόδου Ελαχιστοποίηση

Η προθεσμία παραλαβής της Κάρτας Κατασκηνωτή για την Α' Κατασκηνωτική Περίοδο παρατείνεται μέρχι και την Παρασκευή 16/06/2017, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και οι ασφαλισμένοι από τη Λίστα Αναμονής.

 Εκτύπωση  
Πίνακας Αιτήσεων και Λίστα Αναμονής Ελαχιστοποίηση

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας (από τον Αρ. Πρωτοκόλλου), καθώς και τη θέση σας στη Λστα Αναμονής, στον συγκεντρωτικό Πίνακα Αιτήσεων:

Πίνακας Αιτήσεων και Λίστα Αναμονής

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Β΄και Γ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από οδηγία του ΕΦΚΑ, για τις αιτήσεις της Β' και Γ' περιόδου (οι οποίες ξεκινούν στις 19/06/2017 και λήγουν στις 30/06/2017), θα ισχύουν οι προκρατήσεις που θα γίνονται από 09/06/2017.

 

Διευκρίνηση 10/06/2017 23:50

Έπειτα από σχετικά ερωτήματα ασφαλισμένων, διευκρινίζουμε ότι ο όρος προκρατήσεις, αφορά τις προκρατήσεις στις κατασκηνώσεις και όχι στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέχρι και τις 14/06/2017 14:00, θα πρέπει να αφορούν μόνο την Α' κατασκηνωτική περίοδο.

Παροτρύνουμε τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση για την Α' περίοδο, ενώ ενδιαφέρονται για επόμενη, να ακυρώσουν την αίτησή τους απ' ευθείας από την εφαρμογή, μέσω της επιλογής "Ακύρωση" του πίνακα αιτήσεων.

 

 Εκτύπωση  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α΄ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ελαχιστοποίηση

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

Η κάρτα κατασκηνωτή, θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 4ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00 από Παρασκευή 09/06/2017 μέχρι και Παρασκευή 16/06/2017, αποκλειστικά για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο, προσκομίζοντας τα κάτωθι:

1. Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και  παιδιού
2. 1 φωτογραφία
3. Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα  ασφαλισμένο - αιτούντα
4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ηλεκτρονικής αίτησης
5. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστ. απόφασης επιμέλειας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο του, δεν πρόκειται να  συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα.
7. Σε περίπτωση παραλαβής της  κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα


Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.
Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  σε περίπτωση μη προσέλευσης για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο που βρίσκεται στη λίστα αναμονής.


Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία,  προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ, επέστρεψε λάθος στα πεδία "ΕΠΩΝΥΜΟ" ή "ΟΝΟΜΑ" (π.χ. την ένδειξη "ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ", "ΑΡΡΕΝ" ή "ΘΗΛΥ"), καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλιστική Ικανότητα του δικαιούχου από τον Φορέα του, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα).


Επισημαίνεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συνεργαζόμενες Κατασκηνώσεις για ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 2017

 Εκτύπωση  
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 Ελαχιστοποίηση

Υποβολή αιτήσεων για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, από 2-6-2017 έως 14-6-2017.

Για την Β ΄ , Γ ΄ , Δ ΄ (ΑΜΕΑ) από 19-6-2017 έως 30-6-2017.

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2003 έως 31-12-2011 ( για Α.Μ.Ε.Α. από 1-1-2001 έως 31-12-2011).

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με οδηγίες για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή της Α' Περιόδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι ασφαλισμένοι υποβάλουν εκ παραδρομής αίτηση για την Α΄ Κατασκηνωτική περίοδο, ενώ ενδιαφέρονται για επόμενη, πρέπει άμεσα να στείλουν email ακύρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση camp@tmede.gr διότι η αίτησή τους δε θα γίνει αποδεκτή και το σύστημα δε θα τους επιτρέψει την υποβολή νέας αίτησης για τις επόμενες κατασκηνωτικές περιόδους.


Επισημαίνεται εκ νέου ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για το λόγο ότι πριν την έγκριση του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων, η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί πριν σας ενημερώσουμε σχετικά.

 Για οποιαδήποτε σχετική απορία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tsmede.gr στις ανακοινώσεις, στην αρχική σελίδα – Κατασκηνώσεις.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3740-311,312.

 Εκτύπωση  
Ανακοίνωση για τις κατασκηνώσεις Ελαχιστοποίηση

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πλήρωσης θέσεων στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Για την πλήρωση των θέσεων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ανεξάρτητα από την κράτηση θέσης που έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος στην κατασκήνωση.

Η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 Υποβολή αιτήσεων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την 1η Κατασκηνωτική Περίοδο, από την Ενότητα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Κατασκηνώσεις (μόνο για πιστοποιημένους χρήστες)

 

 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων