Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες » Αρχική Σελίδα eΤΣΜΕΔΕ
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Ελαχιστοποίηση
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Β΄εξαμήνου 2015 (Ν. 3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ΄αρ. 398/18.05.2016 απόφαση του ΔΣ- ΕΤΑΑ

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 (Ν.3986/2011) Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ΄αρ. 398/18.05.2016 απόφαση του ΔΣ-ΕΤΑΑ

Ημ/νία Ανάρτησης: 13.12.2019 11:50

 Εκτύπωση  
Εκτύπωση Κάρτας Κατασκηνωτή Ελαχιστοποίηση

Εαν η αίτησή σας βρίσκεται στην τακτική λίστα ή στη λίστα αναμονής, ή ακόμα και αν έχετε εκδώσει την κάρτα κατασκηνωτή, αλλά για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιθυμείτε να κάνετε χρήση της Κάρτας Κατασκηνωτή, παρακαλούμε να την Ακυρώσετε (μέσω της σχετικής επιλογής του πίνακα των αιτήσεων), ώστε να ωφεληθεί ο επόμενος από τη λίστα αναμονής δικαιούχος.

Ενημερώνουμε του ασφαλισμένους που έχουν ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης με επιτυχία (οι αιτήσεις τους βρίσκονται στην τακτική λίστα), αλλά δεν έχουν ακόμα εκδώσει την Κάρτα Κατασκηνωτή, ότι η έκδοση της κάρτας γίνεται από τον πίνακα των αιτήσεων, μεσω της επιλογής "Έκτύπωση Κάρτας".

 

Να σημειωθεί ότι η εκτύπωση της κάρτας είναι απαραίτητη, καθώς η κάρτα κατασκηνωτή υπογράφεται από τον αιτούντα και παραδίδεται στην κατασκήνωση κατά την προσέλευση του παιδιού.

 

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (Ν.3986/2011) Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.398/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 10.06.2019 23:00

 Εκτύπωση  
Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019 Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι για την συμμετοχή σας στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή σας στο eTSMEDE. Παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή από το επιλογή ''εγγραφή'' (πάνω αριστερά στην οθόνη) και εν συνεχεία να προσέλθετε σε ένα κατάστημα του τ.ΤΣΜΕΔΕ με την αστυνομική ταυτότητά ή το διαβατήριο σας για ταυτοποίηση και ενεργοποίηση των κωδικών σας.

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τους κωδικούς σας επιλέξτε υπενθύμιση κωδικού.

Επίσης, επισημαίνεται ότι για την συμμετοχή είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας (παρακαλούμε να το ελέγξετε από το site του ΕΦΚΑ με την χρήση των κωδικών σας στο taxisnet).

Για την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.

 

Τελευταία ενημέρωση: 30.05.2019 09:20

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Β' 2013 Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.398/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

 Εκτύπωση  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Α'2013 Ελαχιστοποίηση

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής των αναδρομικών οφειλών του Α' Εξαμήνου 2013 του ν.3986/11 του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ λήγει την 31-7-18. Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (πχ ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (Ν.3986/2011) Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., και νυν Ε.Φ.Κ.Α., οτι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών Α' εξαμήνου 2013 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων, σύμφωνα και με την υπ' αρ. 398/Θ20/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. τοτ Ε.Τ.Α.Α..

 Εκτύπωση  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Β'2011 και Α'2012 Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 108/25.01.2018 (ΑΔΑ:ΨΒΩ2465ΧΠΙ-57Ψ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών Β' εξαμήνου 2016 έως 28-02-2018, των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ.

Επισημαίνουμε ότι για τον τέως τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και νυν ΕΦΚΑ, στην έννοια της παράτασης εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι των αναδρομικών οφειλών που προβλέπονται από τον Ν.3986/2011(αναδρομικά Β' εξαμήνου 2011 καθώς και αναδρομικά Α'εξαμήνου 2012) και καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθ.398/Θ:20/18-05-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

 ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

(Τελ. ενημέρωση 29/01/2018 16:55)

 Εκτύπωση  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΟΥ Ν.3986/2011 Ελαχιστοποίηση

Eνημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και νυν Ε.Φ.Κ.Α., ότι σύμφωνα με την απόφαση 850 της συνεδρίασης 56/27.12.2017 του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. (ΑΔΑ:7MΓ8465ΧΠΙ-Φ0Φ) παρατείνεται η καταβολή αναδρομικών του Β' εξαμήνου 2012(Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων έως 30.03.2018.

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (Ν.3986/11) Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012. Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και νυν Ε.Φ.Κ.Α., ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων, σύμφωνα και με την υπ'αρ.398/Θ20/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α..

EK THΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 Εκτύπωση  
Παράταση ασφαλιστικών εισφορών Β' εξαμήνου 2016 Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 468/19.10.2017 (ΑΔΑ: 61YX465XΠΙ-51Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών Β' εξαμήνου 2016 έως 31-01-2018, των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ.

Επισημαίνουμε ότι για τον τέως τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και νυν ΕΦΚΑ, στην έννοια της παράτασης εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι των αναδρομικών οφειλών που προβλέπονται από τον ν.3986/2011(αναδρομικά Β' εξαμήνου 2011 καθώς και αναδρομικά Α'εξαμήνου 2012) και καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθ.398/Θ:20/18-05-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

 Εκτύπωση  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ελαχιστοποίηση

27.09.2017

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και νυν ΕΦΚΑ, ότι από 02.10.2017, ο μόνος τρόπος απόδοσης και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών όλων των ετών έως 31.12.2016, θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής στις συνεργαζόμενες τράπεζες (ΕΤΕ ή ATTICA).

EK THΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.10.2017 Ελαχιστοποίηση

Σε συνέχεια της από 27.09.2017 ανακοίνωσης σχετικά με την καταβολή όλων των εισφορών του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31.12.2016 μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής στις συνεργαζόμενες τράπεζες (ΕΤΕ ή ATTICA), σας ενημερώνουμε ότι εντολή πληρωμής μπορεί να χορηγηθεί από την υπηρεσία μας (Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5),τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την τελευταία εργάσιμη εκάστου μηνός, δεδομένου ότι η εντολή από το μηχανογραφικό σύστημα που εκδίδεται στην Υπηρεσία εισάγεται στο μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας την επόμενη ή μεθεπόμενη ημέρα.

Εκ της Διεύθυνσης Εισφορών

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2016 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2016 των συνταξιούχων του τ. ΕΤΑΑ Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ στην ιστοσελίδα του eΤΣΜΕΔΕ.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων φορολογητέου έτους 2016 με χρήση του Α.Φ.Μ., του Α.Μ.Κ.Α., του Αρ. Σύνταξης και της Πολλαπλότητας (0 : Δικαιούχος, Α : Συζυγος, Β,Γ,Δ,Ε : Τέκνα) του δικαιούχου.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να εκδόσουν τη Βεβαίωση Αποδοχων 2016, κάνοντας είσοδο στην ιστοσελίδα με χρήση των προσωπικών τους κωδικών και χωρίς την ανάγκη εισαγωγής Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και Αρ. Σύνταξης, από την επιλογή: "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες" --> "Συνταξιούχοι" --> "Βεβαίωση Εφορίας Συνταξιούχου".

 

Είσοδος στην εφαρμογή για μη πιστοποιημένους χρήστες

 Εκτύπωση  
Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων Ελαχιστοποίηση

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης ασφάλισης Μη Μισθωτών και Έμμισθων Μηχανικών.

Ανακοίωση ΕΦΚΑ

 Εκτύπωση  
Παράταση των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2016 Ελαχιστοποίηση

Μετά από τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, τη Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017,έγινε δεκτό το αίτημα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων, μετά από εισήγηση του προέδρου της Κωνσταντίνου Μακέδου, σχετικά με την παράταση μέχρι 30.6.2017 των προθεσμιών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Διπλωματούχων Μηχανικών που αφορούν το Β΄ εξάμηνο 2016 λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων. Σημειώνεται πως την παράταση των προθεσμιών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των διπλωματούχων μηχανικών είχε ζητήσει με επιστολή του προς τον ΕΦΚΑ και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, δίδεται παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016 ως και τις 30/6/2017 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την 31-03-2017 απαιτείται και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών 2017 του ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2017, παρά τα αιτήματα των επιστημονικών φορέων της χώρας και τις αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ, δεν υπήρξε απόφαση από το ΔΣ του ΕΦΚΑ στη σημερινή συνεδρίαση του.

(Τελ. ενημέρωση 07/04/2017 15:45)

 Εκτύπωση  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΦΚΑ Ελαχιστοποίηση
 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03.02.2017 Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με το θέμα που προέκυψε από τη διπλή παρακράτηση των δόσεων Ιανουαρίου 2017 σε όσους είχαν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους με πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα, σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε και τα επιπλέον παρακρατηθέντα ποσά έχουν ήδη επανακατατεθεί στους λογαριασμούς από τους οποίους παρακρατήθηκαν.

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης με πάγια εντολή στην ΕΤΕ, να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόβλημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόβλημα υφίσταται, όπως απευθυνθούν στο κατάστημα της Τράπεζας στο οποίο υπέβαλαν αίτηση ανάθεσης πάγιας εντολής.

(Τελ. ενημέρωση 03/02/2017 09:40)

 Εκτύπωση  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β 2016 Ελαχιστοποίηση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από 1.1.2017 λειτουργεί το ΤΜΕΔΕ ως καθολικός διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ στους τομείς εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, ενώ οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν περάσει στον ΕΦΚΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 31.3.2017 της καταβολής των εισφορών του Β εξαμήνου 2016 των μηχανικών που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ.

Στην παράταση εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι αναδρομικών οφειλών που προβλέπονται από τον Ν. 3986/2011 και καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθμ. 398/Θ.20/18.5.16 του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.

Σας επισημαίνουμε ότι για να διατηρηθεί η δυνατότητα των ευεργετημάτων και δικαιωμάτων (ρύθμισης, ασφαλιστικής ικανότητας/ενημερότητας, κλπ), θα πρέπει να καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά μέσα στα χρονικά όρια της νέας προθεσμίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών και διαφορών Β εξαμήνου 2016 για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους.

(Τελ. ενημέρωση 27/01/2017 09:35)

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09.01.2017 Ελαχιστοποίηση
Απογραφή και μεταβολή στο Μητρώο εργοδοτών από 01/01/2017

Βάσει της ΑΔΑ: 6Η3Γ465Θ1Ω-ΔΔ9 ( διαύγεια ) η απογραφή και μεταβολή του εργοδότη θα γίνεται στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των κατά τόπο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.

 

Η υποβολή εισφορών Ιανουαρίου 2017 και μετά, θα γίνεται μέσω της Α.Π.Δ. του ΙΚΑ.

 Εκτύπωση  
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 01.01.2017 Ελαχιστοποίηση

Αγαπητά μέλη

Η πατρίδα μας συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε μεταπολεμικά και προσπαθεί να ανασυνταχθεί για το ξεπέρασμά της.

Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις παραμένουν ισχυρές, σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται. Το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά παραμένει το εθνικό μας στοίχημα και αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για να σταθεί η Ελλάδα, με επάρκεια, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, διατηρώντας ταυτόχρονα την κοινωνική της συνοχή.


Ο κλάδος μας έχει βιώσει την κρίση με τον πιο επώδυνο τρόπο αλλά είναι και εκείνος που αντιλαμβάνεται την αξία και την καθοριστική δύναμη που έχει για να τονωθεί η πραγματική οικονομία. Αντίληψη που ουδείς πλέον αμφισβητεί.


Σε αυτό το περιβάλλον, υποδεχόμαστε το 2017 με δύο σημαντικές αλλαγές:


Πρώτον, το ασφαλιστικό μας Ταμείο εντάσσεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΕΦΚΑ ), όπως προβλέπεται από την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Και δεύτερον, από 01-01-2017, έχουμε τη δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ που αναλαμβάνει την παροχή της εγγυοδοσίας και της πιστοδοσίας των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων. Το ΤΜΕΔΕ διατηρεί την έδρα του στην Αθήνα στο κτίριο της Π. Πατρών Γερμανού 3-5, στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η μετάβαση, στο νέο φορέα του ΤΜΕΔΕ, να είναι αδιατάρακτη και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μελών μας.

Παρόλα αυτά η ανάγκη προσαρμογής των συστημάτων τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο και στα Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία, τα οποία διατηρούν την έδρα τους και τη λειτουργία τους, και μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσής τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο οργανόγραμμα, μας υποχρεώνουν να ζητήσουμε την κατανόησή σας μέχρι τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, ημερομηνία έναρξης της πλήρους λειτουργία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τη διαρκή ενημέρωσή σας μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tmede.org είτε tmede.org


Αγαπητά μέλη,
Μαζί με τις ευχές για Καλή Χρονιά, Υγεία και Προκοπή σας μεταφέρω τη δέσμευση της Διοίκησης να εργάζεται για την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ και για την ουσιαστική στήριξη των επαγγελματικών σας προσπαθειών. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε το καλύτερο.
 

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Μακέδος

 Εκτύπωση  
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε, ότι χορηγείται το επίδομα μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., κατ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4097/2012 (Α' 235) και της Κ.Υ.Α., αριθμ. πρωτ.: Φ.10060/15858/606/7.10.2014.
Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί τα επιδόματα, των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν στο Ταμείο έως και την 31/01/2016.
Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για τις επόμενες πληρωμές.

 

(Τελ. ενημέρωση 04/01/2017 10:45)

 Εκτύπωση  
Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών για Ελ. Επαγγελματίες Μηχανικούς Ελαχιστοποίηση

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών
των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών
Προτείνει η Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Εργασίας

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί, προκειμένου να νομοθετηθούν, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ.

Περισσότερα...

(Τελ. ενημέρωση 16/12/2016 11:45)

 Εκτύπωση  
Υποβολή νέου αιτήματος για παράταση πληρωμής εισφορών Β' Εξαμήνου 2016 Ελαχιστοποίηση

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ, της εισήγησης του Προέδρου της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και της σχετικής της απόφασης, για παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών μέχρι και τις 31.3.2017, αποφάσισε να αποστείλει για έγκριση το συγκεκριμένο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) και στην αρμόδια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών.

 

(Τελ. ενημέρωση 16/12/2016 12:50)

 Εκτύπωση  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Ελαχιστοποίηση

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της 16 Νοεμβρίου του 2016 (αρ. Συνεδρίασης Νο 424), σε συνέχεια αιτημάτων - εισηγήσεων του Προέδρου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μακέδου, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε:

  • την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι και τις 30/12/2016 άνευ προσαυξήσεων, εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υποχρέων.
  • την προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του Ε.Τ.Α.Α., ώστε ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών για τις εκπρόθεσμες οφειλές των ασφαλισμένων μας για το Α’ Εξάμηνο του 2016 - συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής τους, και συγκεκριμένα - από την 1.11.2016, εφόσον τελικά δεν γίνει αποδεχτό το αίτημα της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2016 για ένα μήνα, και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30.11.2016.

     

    (Τελ. ενημέρωση 16/12/2016 12:50)

 Εκτύπωση  
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, μας σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές.

Περισσότερα...

(Τελ. ενημέρωση 08/12/2016 14:55)

 Εκτύπωση  
Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφ. εισφορών Α 2016 προς το Υπουργείο Εργασίας Ελαχιστοποίηση

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ και της σχετικής απόφασης της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, για παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ά εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών για ένα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30.11.2016, αποφάσισε να μεταβιβάσει την συγκεκριμένη απόφαση στον αρμόδιο υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών.

(Τελ. ενημέρωση 02/11/2016 17:30)

 Εκτύπωση  
Κοινή δήλωση Στασινού – Μακέδου για τις εξελίξεις στην AtticaBank Ελαχιστοποίηση

Σε κοινή δήλωση για τις εξελίξεις στην AtticaBank προχώρησαν νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και ο Πρόεδρoς της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος. Η δήλωση έχει ως εξής:

«Οι αρχές της ισονομίας και της διαφάνειας είναι αδιαπραγμάτευτες για όσους συνδέουν τη θεσμική τους θέση με την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση των συμφερόντων αυτών που εκπροσωπούν.

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα  οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μία φορά ότι ζητάμε από την Τράπεζα της Ελλάδας και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας την επιτάχυνση του ελέγχου και τη δίκαιη διερεύνηση καθώς και την απόδοση ευθυνών προς όλους όσους τελικώς αποδειχθεί ότι λειτούργησαν εις βάρος της Τράπεζας και της επένδυσης του Ταμείου μας, όποιοι και εάν είναι αυτοί, όποιες θέσεις και εάν κατέχουν.

Δεν είμαστε δικαστές, αλλά δεν θα χαριστούμε σε κανέναν που λειτούργησε με μη σύννομο τρόπο από όπου και αν προέρχεται. Δεν κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα σε κυβερνήσεις, κόμματα, «χρώματα», κοινωνικές σχέσεις, χρονικές περιόδους.

Παρόλο που οι συντάξεις και οι υπόλοιπες παροχές του Ταμείου προς τα μέλη μας είναι εξασφαλισμένες, οι μηχανικοί που τόσο δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια από την ύφεση και την υπέρμετρη φορολόγηση, δεν ανέχονται από κανένα να «παίζει» με τους κόπους τους και τα χρήματά τους.

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την ευθύνη εκπροσώπησης του κλάδου των μηχανικών και τη σύγχυση που προκαλεί η έντονη παραφιλογία των τελευταίων ημερών, ζητάμε να κοινοποιηθεί το πόρισμα της ΤτΕ και του SSM, άμεσα στο ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΕΕ ώστε να διασφαλιστεί έτσι η σωστή και πλήρη γνώση του περιεχομένου του.

Τέλος, είμαστε αρωγοί της δύσκολης και απαιτητικής προσπάθειας της σημερινής διοίκησης του Attica Bank και διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους ότι θα ανταποκριθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο θεσμικό και ελεγκτικό μας ρόλο, ώστε να προστατευτεί η στρατηγική επένδυση του Ταμείου μας.»

(Τελ. ενημέρωση 23/09/2016 14:50)

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ 20.09.2016 Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ 20.09.2016

Η εκλογή του νέου Δ.Σ της Τράπεζας Αττικής από τη σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί για όλους όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για την αναπτυξιακή της πορεία (μετόχους, εργαζόμενους και πελάτες) ένα μήνυμα ελπίδας και προοπτικής. Το Ταμείο Μηχανικών που αποτελεί βασικό μέτοχο , αλλά και διαχρονικό πυλώνα στήριξης της τράπεζας λειτούργησε για άλλη μία φορά με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα προτάσσοντας το συμφέρον της Τράπεζας, την επιστροφή της στην κανονικότητα, αλλά το κυριότερο τη δυνατότητα να κάνει μία νέα αρχή.

Περισσότερα...

Η ανακοίνωση σε μορφή doc

 Εκτύπωση  
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ATTICA BANK Ελαχιστοποίηση

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ATTICA BANK

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην Attica Bank και τα συνεχόμενα δημοσιεύματα του τύπου, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./ Ε.Τ.Α.Α. Κωνσταντίνος Μακέδος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ως κύριο στόχο του τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της απόδοσης της επένδυσης των χιλιάδων ασφαλισμένων του, μηχανικών και εργοληπτών , στην Attica Bank, και προσπαθεί, μέσω αυτής της στρατηγικής του επένδυσης να προωθήσει την ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας.

Ολόκληρη η δήλωση

(Τελ. ενημέρωση 16/09/2016 17:30)

 

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ Ελαχιστοποίηση

Με την απόφαση 1540/18-07-2016 της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ διευθετείται η επιστροφή της ειδικής προσαύξησης και της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης για το διάστημα από 01/01/2016 έως και σήμερα θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός της εισφοράς από τους εργοδότες τους.

Οδηγίες Συμψηφισμού

(Τελ. ενημέρωση 23/08/2016 12:45)

 Εκτύπωση  
Ανακοίνωση για εισφορές μηχανικών 24.05.2016 Ελαχιστοποίηση

Θα εξακολουθούν να πληρώνουν τη χαμηλότερη εισφορά μέχρι το τέλος του 2016, όσοι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4331/2015 για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2015 και 2016. Η σημαντική αυτή απόφαση προέκυψε, μετά την έκδοση της με αριθ. 122/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με αριθ. 122/2016, που έκανε δεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσος Πετρόπουλος. Είχε προηγηθεί παρέμβαση προς το Υπουργείο για το κρίσιμο αυτό ζήτημα από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, με την υποστήριξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γιώργου Στασινού. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αν και εκδόθηκε με αφορμή τον κλάδο των μηχανικών, επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους κλάδους επιστημόνων που συγκροτούν το ΕΤΑΑ.

 Εκτύπωση  
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της Attica Bank Ελαχιστοποίηση

 

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Attica Bank που έχει οριστεί για την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016, το ΤΣΜΕΔΕ απευθύνει ανοικτή διερευνητική πρόσκληση μη δεσμευτικού χαρακτήρα προς τα μέλη του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ με σκοπό να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της Attica Bank.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, μέχρι Κυριακή 28 Αυγούστου και ώρα 24.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@tsmede.gr

Περισσότερα...

 Εκτύπωση  
Χαιρετισμός του προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μακέδου Ελαχιστοποίηση

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Ζούμε σήμερα μια από τις κρισιμότερες περιόδους της νεώτερης ιστορίας μας.
Η υπερχρέωση, η άνιση κατανομή των πόρων, η υποχώρηση του παραγωγικού δυναμικού, έχουν επιφέρει προβλήματα στην κοινωνία, η οποία για να ανταπεξέλθει δεν μπορεί παρά να επιλέξει να λειτουργεί μέσα σε πνεύμα συστράτευσης αλληλεγγύης και συνεισφοράς επιδιώκοντας να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία.

Περισσότερα...

 

 Εκτύπωση  
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/02/2017 ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Ελαχιστοποίηση

Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28.02.2017, στους Ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη από το 2011 έως 2015 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος, κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη έληγε στις 29.02.2016.

Περισσότερα...

(Τελ. ενημέρωση 26/02/2016 12:45)

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/03/2016 Ελαχιστοποίηση

Από 12/11/2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.3 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄/11.04.2012), και την υποπαρ.ΙΒ.1. της παρ. ΙΒ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/ 2012 (ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2013), «οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ε.Τ.Α.Α. , Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Οίκο Ναύτου, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» Επομένως δεν υφίσταται πλέον το Αυτοτελές Τμήμα Ελεγκτών Ιατρών που προέβλεπε το Π.Δ. 62/2006 (ΦΕΚ 68 Α΄/03.04.2006) στο άρθρο 12, το οποίο είχε στις αρμοδιότητές του τον έλεγχο των πάσης φύσεως γνωματεύσεων και παραστατικών από θεράποντες γιατρούς, φαρμακεία, κλινικές, κ.λ.π.

Η Υπηρεσία έχει αποστείλει σχετική αλληλογραφία στο Εποπτεύον Υπουργείο, σχετικά με τη χορήγηση του Επιδόματος Αποθεραπείας και εξόδων λόγω εισαγωγής σε οίκους ευγηρίας, θέτοντας το παραπάνω θέμα, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω των παραπάνω αναφερομένων, αναμένοντας την απάντησή του.

Μόλις η Υπηρεσία μας λάβει σχετική έγγραφη απάντηση από το Εποπτεύον Υπουργείο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.

 Εκτύπωση  
ΝΕΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4336/15. Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4336/15.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4336/15.

Αγαπητοί ασφαλισμένοι του Ταμείου μας, Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, με τις διατάξεις του Ν.4336/15 (παρ.Ε υποπ.Ε1 αρθρ.1) τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%).

 

Περισσότερα...

 Εκτύπωση  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν.4152/13, Ν.4305/14 και Ν.4321/15. Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν.4152/13 (ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ), Ν.4305/14 και Ν.4321/15.

 Με τις διατάξεις  του Ν.4336/15 (παρ.Ε υποπ.Ε1 αρθρ.2) τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή  μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις.  

Το  επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως  με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%).

Περισσότερα ...

 

Εφόσον ακήκετε στην κατηγορία των Ασφαλισμένων που πληρούν τις ανάφερόμενες προϋποθέσει, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησής σας εδώ.

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΕΤΑΑ Ελαχιστοποίηση
 Εκτύπωση  
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015. Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες....... Ελαχιστοποίηση

Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.4331/2015, που λήγει στις 30-09-2015. Και το συνολικό πόσο οφειλής που ρυθμίζεται να μην υπερβαίνει τις 50.000 €

 

περισσότερα...

 Εκτύπωση  
Πρόσφατες Ανακοινώσεις - Νέα
 Εκτύπωση  

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ψηφιακή Σύγκλιση

ΕΣΠΑ 2007-2013 Πρόγραμμα για την ανάπτυξη

 

A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0

 MLHTML Ελαχιστοποίηση
 Εκτύπωση   

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ Ελαχιστοποίηση

Λειτουργία νέου φορέα Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01/01/2017.

ΦΕΚ Καταστατικού ΤΜΕΔΕ.

 Εκτύπωση  
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ... Ελαχιστοποίηση
 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελαχιστοποίηση

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Συνεδρ. 360/30-07-2015/θέμα 2ο, όλες οι Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους.
Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.

 Εκτύπωση  
 
-- ΝΕΑ Υπηρεσία --

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΤΑ
Εφαρμογή Ειδοποιητηρίων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ATTICA BANK Ελαχιστοποίηση

Attica Bank

Πιστωτική Κάρτα Πληρωμής Εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα...

Τελευταία ενημέρωση : 04.01.2016

 Εκτύπωση  
Ημερολόγιο γεγονότων

περάστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από τις έντονα εμφανιζόμενες ημέρες για περισσότερες πληροφορίες


Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.του Ε.Τ.Α.Α.Συνεδρ.360/30-07-2015/θέμα 2ο , όλες οι Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους.

Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.
 

Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του Ταμείου ότι οι Υπηρεσίες του λειτουργούν κανονικά από την προγραμματισμένη ημερομηνία 16/07/2015 στο νέο κτίριο επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 στην Πλατεία Κλαυθμώνος

 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Άμφισσας
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του υπαλλήλου αναστέλλεται η λειτουργία του Περ. Γραφείου Άμφισσας του ΕΤΑΑ –Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ από τις 15/05/2014
 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Αγίας Παρασκευής
Οι ασφαλισμένοι των γραφείων ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Αγίας Παρασκευής, Περιστερίου και Πειραιά θα εξυπηρετούνται για οποιαδήποτε εργασία από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π.Γερμανού 3-5 (Πλατεία Κλαυθμώνος), Αθήνα – τηλ. 2103740000)
 

eΤΣΜΕΔΕ

Για οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική με την ιστοσελίδα και την δομή της επικοινωνείστε στο :

e-tsmede@tsmede.gr

 

 
  Σήμερα  Ημερομηνία 

ΜάιοςΙούνιος 2022Ιούλιος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 
Δι@ύγεια

 
Δημοσκοπήσεις Ελαχιστοποίηση

[+] ή [-] για αυξομείωση του πλαισίου


Πως σας φαίνεται η νέα μας Ιστοσελίδα ;

Πιστεύετε οτι υπάρχουν λίγες πληροφορίες σε κάποια απο τις παρακάτω ενότητες :Καταχώρηση Έρευνας 
 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων