Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Κ.Υ.Τ. » Εγγραφή Αλλοδαπών Συζύγων
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Εγγραφή Αλλοδαπών Συζύγων

Για να ασφαλιστούν οι σύζυγοι ( ως έμμεσα μέλη Μηχανικών ) στον ΚΥΤ πρέπει – εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην αίτησή τους – να μας προσκομίσουν την σχετική βεβαίωση για άδεια παραμονής στην Ελλάδα την οποία έχουν πάρει από το Υπουργείο Εξωτερικών ( Διεύθυνση Αλλοδαπών) όπως ο Ν.3386/05 , ΦΕΚ 212 Α’ και οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν.

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων