Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Σύνταξη » Παροχές Κ.Σ.
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Παροχές ΚΣ

Γήρατος - Αναπηρίας

Πλήρης σύνταξη είναι αυτή των 35 ετών και αποτελεί το 80 % του Β.Μ του Δ.Υ 2ου βαθμού προσαυξημένο κατά τεκμήριο για τον υπολογισμό τους από 31.01.1989 ( άρθρο 27 Ν. 915/79 Υ.Α.Φ. 43/3620/7.12.81 ) 223.640 * 80 % = 178.91 δρχ. για τους μονοσυνταξιούχους και 211.659 * 80 % = 169.327 δρχ. για τους διπλοσυνταξιούχους ( μετά τις προσαυξήσεις τους ) για το 2000.

 

Για χρόνο ασφάλισης από 35 - 45 χρόνια, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά το 1/35 της πλήρους.

 

Για χρόνο μικρότερο των 35 ετών υπολογίζεται για κάθε χρόνο 1/35 του ποσού της πλήρους σύνταξης. Τα κατώτατα όρια ανέρχονται στα 20/35 ( γήρατος ). Τα ποσά των συντάξεων φαίνονται στο συνημμένο πίνακα ( πίνακας - 1 - )

 

Τα κατώτατα όρια λόγω αναπηρίας είναι τα 18/35

 

Θανάτου

1.       Η χήρα ή 1 παιδί παίρνει το 75% της σύνταξης που έπαιρνε ή θα έπαιρνε αν ζούσε ο σύζυγος.

2.       Η χήρα με 1 παιδί παίρνει το 85% κ.ο.κ.

3.       Η χήρα με 2 παιδιά ή περισσότερα παίρνει το 100% της σύνταξης που δικαιούται

4.       Τα 2 παιδιά παίρνουν 90% της σύνταξης του θανόντος

 

Τα κατώτατα όρια λόγω θανάτου είναι τα 15/35

 

Χορήγηση Επιδομάτων

1.       Επίδομα άδειας ίσο με μισή μηνιαία σύνταξη μετά από απόφαση Δ.Σ. και εφόσον η οικονομική κατάσταση επιτρέπει.

2.       Χορήγηση παραπληγικού επιδόματος και απολύτου αναπηρίας ( Ν.1140/81 )

3.       Χορήγηση επιδόματος ή σύνταξης παθόντων από τρομοκρατική ενέργεια ( Ν.1977/91 )

 

Έξοδα Κηδείας

Το Ταμείο χορηγεί έξοδα κηδείας στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, ποσό ίσο με 2 μηνιαίες συντάξεις ( πλήρη των 35 ετών ).

 

Το μισό του παραπάνω ποσού καταβάλλεται για τα συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι δεν θα τα δικαιούται από άλλο φορέα, διαφορετικά καταβάλλεται η τυχόν προκύπτουσα διαφορά.

 

Τέλος χορηγούμε συντάξεις βάσει της νομοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης, Κανονισμού ΕΟΚ και διμερών συμβάσεων.

 

 

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων