Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Σύνταξη » Επιδόματα
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Επιδόματα Ελαχιστοποίηση

 

Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας (Ν. 1140/1981)

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ :

·         Οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και τα μέλη οικογένειάς τους, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον πάσχουν από τις κατωτέρω παθήσεις:

·         παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

·         μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

·         σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή

·         το σύνδρομο κλάματος γαλής ή

·         ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή

·         οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

·         έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

·         έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή

·         έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση (7).

 

Προσοχή: Η καταβολή του παραπληγικού - τετραπληγικού επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Επίσης, η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται εάν ο συνταξιούχος επιδοτηθεί λόγω παραπληγίας από άλλο φορέα.

Ύψος επιδόματος Παραπληγίας – Τετραπληγίας

Το ύψος του ποσού του επιδόματος ισούται με 20 κατώτατα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης (20 * 33,57€=671,4€ όπως ισχύει), ενώ στην περίπτωση του μονού ακρωτηριασμού ισούται με το 10πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (10 * 33,57€=335,7€ όπως ισχύει).

 

Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ :

·         Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου, εφόσον βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου και έχουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

·         Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος δικαιούνται το επίδομα μόνο εφόσον είναι τυφλοί.

 

Ύψος επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας

Αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εκάστοτε καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου (χωρίς προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών). Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον 20πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Α) Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, δικαιούνται το επίδομα μόνο εφ’ όσον είναι τυφλοί ή εφ’ όσον έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με τις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις (Ν.612/77) που ισχύουν για τους ασφαλισμένους με αναπηρία και με την προϋπόθεση ότι χορηγείται ποσό σύνταξης με βάση τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης και όχι τον προνομιακό υπολογισμό των 10500 ημερών (35 έτη ασφάλισης).

Β) Πρόσωπα που λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα, δε δικαιούνται και το επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας (εξωϊδρυματικό).

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους  και έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα  (για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας).

 

Τα ετήσια οικονομικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν αθροιστικά οι συνταξιούχοι (συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, ατομικό φορολογητέο εισόδημα, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα) και να μην λαμβάνουν συνολικό μηνιαίο ποσό σύνταξης μεγαλύτερο των 850 €.

Εισοδηματικά Κριτήρια

 

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Έως

8.472,09 €

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ή ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Έως

9.884,11 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ή ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Έως

15.380,90 €

 

Ποσό Ε.Κ.Α.Σ.

 

Ποσό Εισοδήματος

Ποσό Ε.Κ.Α.Σ.

Από 0,00 € μέχρι 7.715,65 €

230,00 €

Από 7.715,66 € μέχρι 8.018,26 €

172,50 €

Από 8.018,27 € μέχρι 8.219,93 €

115,00 €

Από 8.219,94 € μέχρι 8.472,09 €

57,50 €

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων