Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Σύνταξη » Για Λόγους Υγείας
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Για Λόγους Υγείας Ελαχιστοποίηση

Χορηγείται σύνταξη για τους μονοσυνταξιούχους, ανεξάρτητα από την ηλικία, με 5 χρόνια πραγματικής ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ & με την προϋπόθεση α)διακοπής άσκησης επαγγέλματος β)προηγούμενη γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) και γ)ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω  ή και με λιγότερα χρόνια, σε περίπτωση βίαιου συμβάντος κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

Για τους διπλοσυνταξιούχους, σύμφωνα με το Ν.2084/92, απαιτούνται 12 χρόνια πραγματικής ασφάλισης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για απονομή σύνταξης Αναπηρίας

1)         Γνωμάτευση από το ΚΕ.Π.Α. (ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%).

2)         Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης).

3)         Πιστοποιητικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της κατά τόπον Περιφερείας που υπάγεστε, ότι δηλώσατε παύση άσκησης επαγγέλματος (από όλες τις ιδιότητες).

4)         Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όταν πρόκειται για Μηχανικό, ή βεβαίωση της Εργολαβικής Οργάνωσης, όταν πρόκειται για Εργολάβο, ή βεβαίωση της ΕΕΤΕΜ, όταν πρόκειται για Υπομηχανικό, ότι υποβλήθηκε δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος.

5)         Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

6)         Όταν πρόκειται για υπάλληλο έγγραφο παραίτησης της υπηρεσίας. Για όσους ασφαλίζονται και σε άλλο κύριο φορέα ασφάλισης, συνταξιοδοτική απόφαση. Αν η σύνταξη αφορά παραίτηση λόγω ανικανότητας προσκομίζετε και την αντίστοιχη γνωμάτευση βάσει της οποίας συνταξιοδοτηθήκατε.

7)         Πιστοποιητικό Υπουργείο Μεταφορών – Υποδομών – Δικτύων προκειμένου περί Εργοληπτών Δ.Έργων,  περί των εκδοθέντων πτυχίων  (εφόσον είναι και Εργολάβος).

8)         Πρωτόκολλα περαίωσης των έργων ή βεβαιώσεις των Εργοδοτών (της τελευταίας 5/ετίας).

9)         Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους (φωτ/φο).

10)       Αντίγραφο καταθετικού λογαριασμού οιασδήποτε τραπέζης με πρώτο όνομα το όνομα του αιτούντος .

Σύνταξη Γήρατος βάσει των διατάξεων του Ν. 612/77

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ που έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης 15 ετών, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας δικαιούται σύνταξη το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης, εφόσον είναι ή πάσχουν :

·         τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών.

·         παραπληγία – τετραπληγία.

·         β΄ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και υποβάλλονται σε μετάγγιση.

·         χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού με ποσοστό αναπηρίας 67%.

·         αιμορροφιλία  τύπου Α (δηλ. από έλλειψη του παράγοντα VIII) ή τύπου Β (δηλ. από έλλειψη του παράγοντα ΙΧ) καθώς και σε όσους έχουν υποστεί μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, δηλαδή καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

·         σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία  καθώς και στους ακρωτηριασμένους κατά τα δυο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67%.

·         κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

Οι διατάξεις του Ν.612/77, όπως ισχύει, περί συνταξιοδότησης γήρατος με ειδικές παθήσεις ισχύει και για όσους ασφαλίζονται από 01/01/1993.

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων