Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Εισφορές » Πίνακας 1 : Εισφορές Ελέυθερων Επαγγελματιών
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Ελαχιστοποίηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2016


ΝEΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠO 01.01.1993 ) 
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΕΦΑΠΑΞ
Κ.Υ.Τ.
20%*Α.Ε.Π.
6%*Α.Ε.Π.
4%*Α.Ε.Π.
6,45%*Α.Ε.Π.
A.K.
Α.Ε.Π.
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ή
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ &
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ή
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ &
 
 
 
 
ΑΝΩ 35 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ 35 ΕΤΩΝ
ΑΝΩ 35 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ 35 ΕΤΩΝ
 
 
 1η
693,35
138,67
69,34
41,60
20,80
27,73
44,72
 2η
852,63
170,53
85,26
51,16
25,58
34,11
54,99
 3η
1.010,86
202,17
101,09
60,65
30,33
40,43
65,20
 4η
1.168,60
233,72
116,86
70,12
35,06
46,74
75,37
 5η
1.319,65
263,93
131,97
79,18
39,59
52,79
85,12
 6η
1.435,66
287,13
143,57
86,14
43,07
57,43
92,60
 7η
1.547,81
309,56
154,78
92,87
46,43
61,91
99,83
 8η
1.659,99
332,00
166,00
99,60
49,80
66,40
107,07
 9η
1.772,15
354,43
177,22
106,33
53,16
70,89
114,30
10η
1.884,34
376,87
188,43
113,06
56,53
75,37
121,54
11η
1.996,51
399,30
199,65
119,79
59,90
79,86
128,77
12η
2.108,67
421,73
210,87
126,52
63,26
84,35
136,01
13η
2.220,85
444,17
222,09
133,25
66,63
88,83
143,24
14η
2.333,02
466,60
233,30
139,98
69,99
93,32
150,48


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


1 ) Στους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικού οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο και εφόσον ο

ασφαλισμένος δεν υπερβαίνει την ηλικία των 35 ετών και αντιστοιχούν στο 50% των εισφορών άνω 5ετίας ή άνω των 35 ετών ηλικίας.2 ) Στον κλάδο Ειδικής Προσαύξησης οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια από την ημερομηνία ένταξης στον κλάδο και   

αντιστοιχούν στο 70% των εισφορών άνω 5ετίας.3 ) Στους κλάδους Εφάπαξ και Κ.Υ.Τ. οι εισφορές παραμένουν αμετάβλητες.


ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. 10,00 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ.

ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31.12.1992 )
                 
ΚΛΑΔΟΙ
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ή ΑΝΩ 35 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ & ΚΑΤΩ 35 ΕΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

138,67
69,34
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
41,60
20,80
ΕΦΑΠΑΞ
27,73
27,73
Κ.Υ.Τ.
44,72
44,72
                 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
             

               

1) Στους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικού οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο και εφόσον ο

ασφαλισμένος δεν υπερβαίνει την ηλικία των 35 ετών και αντιστοιχούν στο 50% των εισφορών άνω 5ετίας ή άνω των 35 ετών ηλικίας.


               

2) Στους κλάδους Ειδικής Προσαύξησης, Εφάπαξ και Κ.Υ.Τ. οι εισφορές παραμένουν αμετάβλητες.

3) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. 10,00 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ.


4) ΑΠΌ 01.06.2016 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/05/2019 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ,ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.1993 ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΟΜΕΙΣ,ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 7% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 39 ΚΑΙ 98


 Εκτύπωση   
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Ελαχιστοποίηση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2015


ΝEΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠO 01.01.1993 ) 
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΕΦΑΠΑΞ
Κ.Υ.Τ.
20%*Α.Ε.Π.
12%*Α.Ε.Π.
6%*Α.Ε.Π.
4%*Α.Ε.Π.
6,45%*Α.Ε.Π.
A.K.
Α.Ε.Π.
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ή
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ &
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ή
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ &
 
 
 
 
ΑΝΩ 35 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ 35 ΕΤΩΝ
 
 
ΑΝΩ 35 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ 35 ΕΤΩΝ
 
 
 1η
693,35
138,67
69,34
83,20
58,24
41,60
20,80
27,73
44,72
 2η
852,63
170,53
85,26
102,32
71,62
51,16
25,58
34,11
54,99
 3η
1.010,86
202,17
101,09
121,30
84,91
60,65
30,33
40,43
65,20
 4η
1.168,60
233,72
116,86
140,23
98,16
70,12
35,06
46,74
75,37
 5η
1.319,65
263,93
131,97
158,36
110,85
79,18
39,59
52,79
85,12
 6η
1.435,66
287,13
143,57
172,28
120,60
86,14
43,07
57,43
92,60
 7η
1.547,81
309,56
154,78
185,74
130,02
92,87
46,43
61,91
99,83
 8η
1.659,99
332,00
166,00
199,20
139,44
99,60
49,80
66,40
107,07
 9η
1.772,15
354,43
177,22
212,66
148,86
106,33
53,16
70,89
114,30
10η
1.884,34
376,87
188,43
226,12
158,28
113,06
56,53
75,37
121,54
11η
1.996,51
399,30
199,65
239,58
167,71
119,79
59,90
79,86
128,77
12η
2.108,67
421,73
210,87
253,04
177,13
126,52
63,26
84,35
136,01
13η
2.220,85
444,17
222,09
266,50
186,55
133,25
66,63
88,83
143,24
14η
2.333,02
466,60
233,30
279,96
195,97
139,98
69,99
93,32
150,48


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


1 ) Στους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικού οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο και εφόσον ο

ασφαλισμένος δεν υπερβαίνει την ηλικία των 35 ετών και αντιστοιχούν στο 50% των εισφορών άνω 5ετίας ή άνω των 35 ετών ηλικίας.2 ) Στον κλάδο Ειδικής Προσαύξησης οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια από την ημερομηνία ένταξης στον κλάδο και   

αντιστοιχούν στο 70% των εισφορών άνω 5ετίας.3 ) Στους κλάδους Εφάπαξ και Κ.Υ.Τ. οι εισφορές παραμένουν αμετάβλητες.


ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. 10,00 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ.

ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31.12.1992 )
                 
ΚΛΑΔΟΙ
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ή ΑΝΩ 35 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ & ΚΑΤΩ 35 ΕΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

138,67
69,34

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

83,20
83,20
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
41,60
20,80
ΕΦΑΠΑΞ
27,73
27,73
Κ.Υ.Τ.
44,72
44,72
                 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
             

               

1 ) Στους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικού οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο και εφόσον ο

ασφαλισμένος δεν υπερβαίνει την ηλικία των 35 ετών και αντιστοιχούν στο 50% των εισφορών άνω 5ετίας ή άνω των 35 ετών ηλικίας.


               

2 ) Στους κλάδους Ειδικής Προσαύξησης, Εφάπαξ και Κ.Υ.Τ. οι εισφορές παραμένουν αμετάβλητες.


ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. 10,00 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ.


 Εκτύπωση   
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων