Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Εισφορές » Βεβαιώσεις Εισφορών
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Βεβαιώσεις Εισφορών Ελαχιστοποίηση

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ για ασφαλισμένους
(μισθωτούς & ελ. επαγγελματίες)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Η ισχύς είναι 6μηνη για ελεύθερους επαγγελματίες και 4μηνη για μισθωτούς. (υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ηλεκτρονικά μέσω του siteτου ΤΣΜΕΔΕ)

►ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΟΥ

Η ισχύς είναι ετήσια (υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ηλεκτρονικά μέσω του siteτου ΤΣΜΕΔΕ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΥ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ν.4152/2013

Η ισχύς είναι μηνιαία

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

(υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ηλεκτρονικά μέσω του site του ΤΣΜΕΔΕ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΣΕΠ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Για την χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, διπλώματος οδήγησης ή βιβλιαρίου υγείας.
Σε περίπτωση που την βεβαίωση παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο, εκτός από την επίδειξη ενός από τα παραπάνω, απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ή πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση που η βεβαίωση ζητηθεί με αίτηση, θα πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ για εταιρείες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ για εταιρεία που πληρώνει εισφορές για μισθωτούς μηχανικούς

Η ισχύς είναι 4μηνη (εκτός αν υπάρχει διακανονισμός σε ισχύ οπότε είναι μηνιαία)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ν.4152/2013

Η ισχύς είναι μηνιαία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΟΥ για εταιρεία που πληρώνει εισφορές για μισθωτούς μηχανικούς

Η ισχύς είναι ετήσια.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΕΠ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

            -      η ισχύς είναι 6μηνη αν η βασική στελέχωση αποτελείται από ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν διακανονισμό οφειλών
           
-      η ισχύς είναι 4μηνη αν στη βασική στελέχωση συμπεριλαμβάνεται έστω και ένας μισθωτός
                -      η ισχύς είναι μηνιαία αν στη βασική στελέχωση συμπεριλαμβάνεται έστω και ένας ασφαλισμένος ο οποίος έχει διακανονισμό οφειλών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΕΠ ΓΙΑ ΔΟΥ

Η ισχύς είναι ετήσια.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ για εταιρεία και για ατομική επιχείρηση

Η ισχύς είναι 2μηνη

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΟΥ για εταιρεία και για ατομική επιχείρηση

Η ισχύς είναι ετήσια

Για την χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του ατόμου που θα παραλάβει τη βεβαίωση, καθώς επίσης και η προσκόμιση του ΦΕΚ όπου αναφέρεται η εκπροσώπηση της εταιρείας και πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων