Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Εισφορές » Οδηγίες Για Διακανονισμούς
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Παροχή Οδηγιών Σχετικά με τον Διακανονισμο Ν.4305 του 2014 Ελαχιστοποίηση

Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 237/A΄ δημοσιεύτηκε ο Ν. 4305/2014 με τις διατάξεις του άρθρου 54 του οποίου θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ. Με το νόμο αυτό θεσπίζεται ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή αυτών. Επίσης, εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013 και ήταν συνεπείς, με τους υπαγόμενους στη νέα ρύθμιση, ενώ επιπλέον για όσους διατηρήσουν τη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013, προβλέπεται το πρόσθετο ευεργέτημα της μείωσης των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, κατά ποσοστό 20%.

 

Περισότερα

 Εκτύπωση  
Παροχή Οδηγιών Σχετικά με την Πάγια Ρύθμιση και τη Ρύθμιση Νέας Αρχής - N.4152/2013 Ελαχιστοποίηση

Η Διεύθυνση Εισφορών στην προσπάθειά της να διευκολύνει τους ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ στην κατανόηση του Ν.4152/2013 που αφορά την πάγια ρύθμιση και τη ρύθμιση Νέας Αρχής, επισυνάπτει την ακόλουθη εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Β/7/18024/3268/10-7-2013, τροποποιημένη σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. Πρωτ. Β/7/1073/63/15-1-2014:

«ΘΕΜΑ: Θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4152/2013 (Α΄, 107) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4158/2013 (Α΄, 126) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αρ. Β/7/15877/2914/2013 (Β΄, 1265) (πάγια ρύθμιση) Β/7/15878/2915/2013 (Β΄, 1265) (ρύθμιση ‘Νέας Αρχής’) Υ.Α.

περισσότερα

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων