Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Ενημέρωση » Νέα
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Χρήσιμα Νέα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Διαδικασία Κατάθεσης Πόρων στην Εθνική Τράπεζα

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τους πόρους του Ταμείου μας ότι:
από 15/7/2011, μετά από συνεργασία μας με την ΕΤΕ τροποποιείται η διαδικασία κατάθεσης των ΠΟΡΩΝ μας στην Εθνική Τράπεζα. Ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού ανά πόρο θα πραγματοποιείται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ηλεκτρονικά  βάσει του προϋπολογισμού του έργου και το αντίστοιχο νέο γραμμάτιο  θα παραδίδεται στον καταθέτη, ο οποίος θα το προσκομίζει στην Υπηρεσία.
    Σας υπενθυμίζουμε ότι οι παραπάνω πόροι (συμπεριλαμβανομένων του πόρου υπέρ του ΕΜΠ & του χαρτοσήμου) εισπράττονται μόνο στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΕ & ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ  στους εξής λογ/σμούς:
1) ΕΤΕ 546107-30 πόρος 6ο/οο
2) ΕΤΕ 546201-01 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ
3)ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ με ένδειξη  πόρος ΤΣΜΕΔΕ 6ο/οο
4)ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 84906263 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ
      
Όλοι οι παραπάνω τραπεζικοί λογαριασμοί εισπράττουν υποχρεωτικά ΜΟΝΟ ΠΟΡΟΥΣ.

 
ΝΕΟ σύστημα καταβολής Νοσηλίων

Από τις 12 Δεκεμβρίου 2011 ενεργοποιείται το Νέο Σύστημα Καταβολής των Νοσηλίων «απευθείας» στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Η καταβολή νοσηλίων από το Ταμείο πλέον καταργείται.

Το Νέο Σύστημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί την προαναφερόμενη ημερομηνία στα παρακάτω υποκαταστήματα :

  • Θεσσαλονίκης
  • Περιστερίου
  • Αλεξανδρούπολης

Στα υπόλοιπα υποκαταστήματα (συμπεριλαμβανομένου και του Κεντρικού Καταστήματος) θα ενεργοποιείται σταδιακά από τις 1 Ιανουαρίου 2012.

Προσοχή :
Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ πλέον ο ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένος να έχει δηλώσει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού μέσω :
α) αίτησης ή
β) απευθείας από τον ίδιο μέσω του διαδικτύου.

Απουσία αριθμού ΙΒΑΝ δεν γίνεται αποδεκτή η παραλαβή των δικαιολογητικών Νοσηλίων από κανένα υποκατάστημα.

 
NEO Πληροφοριακό Σύστημα Καταβολής Νοσηλίων

Άμεσα θα διαπιστώσετε τις σημαντικές βελτιώσεις που μπορεί να επιφέρει το Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) που τόσο όλοι περιμένατε. Όμως για την επιτυχία κάθε Ο.Π.Σ. και για την άμεσα λειτουργία του, χρειάζεται πάντα την "θετική" υποδοχή και αντιμετώπιση απο τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Διαβάστε την επιστολή του Προέδρου...

 
Διαγραφή απο Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης

Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι την 01/01/2007 είχαν ηλικία άνω των πενήντα πέντε ετών και είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (αρ.13 Ν.3518/06), διαγράφονται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ/ΤΕΑΜΕΔΕ αναδρομικά από 01/01/2007, τα δε ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που τους παρακρατήθηκαν επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα , μετά από υποβολή σχετικής αίτησης (άρθρ.59Ν3996/11)

 Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι την 01/01/2007 είχαν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών και είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ( αρ.13 Ν.3518/06),

ασφαλίζονται πλέον προαιρετικά (αρ.59Ν.3996/11), και δικαιούνται να ζητήσουν την διαγραφή τους αναδρομικά από 01/01/2007 και επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που τους παρακρατήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μετά από υποβολή σχετικής αίτησης .

 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έναρξη Λειτουργίας του Νέου Συστήματος Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Βεβαιώσεις Ασφάλισης, Εισφορών, Συντάξεων, … «απευθείας» από το Internet

Στις 15/6/2012 μπήκε σε λειτουργία η Νέα Υπηρεσία Παροχής και Ενημέρωσης μέσω του Internet. Βάσει του Νόμου Ν.4075/2012/άρθρο 26/παρ.12. τις εκτυπωμένες από εσάς βεβαιώσεις μπορείτε να τις προσκομίσετε απευθείας στον αποδέκτη.
Για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη η «επαν-εγγραφή σας» στο WebSiteγια την απόκτηση ενός προσωπικού λογαριασμού (βλέπε οδηγίες). Ακολούθως «για λόγους ασφαλείας» θα πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο υποκατάστημα  με την ταυτότητά σας για να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Η διαδικασία παραλαβής βεβαίωσης είναι … (βλέπε οδηγίες).
 
Εισφορές Μισθωτών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 61 του Ν.3996/2011 που ισχύουν απο 01-09-2011 και προκειμένου για τους 1.1.1993 και εφεξής μισθωτούς ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), η προβλεπόμενη εισφορά για όλους τους Τομείς του Ταμείου υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά τις διατάξεις του Ν.2084/1992 και των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993, 125/1993 και 126/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.
Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι αποδοχές υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, οι διαφορές που προκύπτουν στην εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη καταβάλλονται απο τον ίδιο τον ασφαλισμένο, εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, και σε τρεις κατ' ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, εφόσον το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 150,00 ευρώ.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της ως άνω διαφοράς εντός του τριμήνου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

 
Κατασκηνώσεις 2012

Φέτος θα ισχύσει για ΕΚΤΗ χρονιά το σύστημα της κράτησης θέσεων στις κατασκηνώσεις.

Οι ασφαλισμένοι μας θα πρέπει να επικοινωνούν με τη κατασκήνωση της αρεσκείας τους, να δηλώνουν τον ασφαλιστικό τους φορέα, να ενημερώνονται για τη πληρότητά της στη περίοδο που τους ενδιαφέρει και τέλος να προχωρούν σε κράτηση θέσης για το παιδί τους.

Οι κρατήσεις μπορούν να γίνονται μόνο σε συμβεβλημένες με το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κατασκηνώσεις και για τις περιόδους που αυτές θα συνεργαστούν με το Ταμείο

Περίοδος Αιτήσεων

Οι αιτήσεις για όλες τις κατασκηνώσεις και όλες τις περιόδους θα υποβάλλονται στο διάστημα από Δευτέρα 14 Μαΐου, έως και τη Παρασκευή 25 Μαΐου 2012.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές.

Στο Ν. Αττικής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο στη Κεντρική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00 έως 14.00, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ στις ίδιες ημερομηνίες.

 
Σύναψη Συμβάσεων με Παρόχους Υγείας - Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 23/26.3.09 θέμα 3ο και 33/11.6.09 θέμα 4ο αποφάσεις του Δ.Σ. του και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α' 58/3.4.08), προσκαλεί προς σύναψη συμβάσεων και συνεργασία τους κάτωθι παρόχους υγείας 1) Ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, 2) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και 3) Κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων.

Η συνεργασία θα αφορά τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας σε όλη τη χώρα και ειδικότερα τους ασφαλισμένους των Τομέων Υγείας : α) Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) Υγειονομικών, γ) Δικηγόρων Αθήνας, δ) Δικηγόρων Πειραιώς, ε) Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) Δικηγόρων Επαρχίας και ζ) Συμβολαιογράφων

 
Ετεροαπασχολούμενοι - Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στην 37η συν/σή του τις 9/7/2009 αποφάσισε οτι οι μηχανικοί (παλαιοί ασφαλισμένοι) που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (μισθωτοί) υπο άλλη ιδιότητα (ετεροαπασχολούμενοι) θα πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία για όλους τους κλάδους απο 1/1/07, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του Νόμου 3518/08 (και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1α, 2α του  άρθρου 3, της παραγράφου 1β του άρθρου 13, της παραγράφου α του άρθρου 20 του Ν. 3518/06 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 1759/98), προσκομίζοντας βεβαίωση του εργοδότη, οτι παρέχουν μισθωτή εργασία υπο άλλη ιδιότητα για την οποία οι εργοδοτες τους ασφαλίζουν σε άλλο Φ.Κ.Α καταβάλλοντας συγχρόνως και τις σχετικές εισφορές.

 
 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων