Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » Περιγραφή Υπηρεσιών
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Η νέα διαδικτυακή πύλη του ταμείου πέρα από τις διάφορες υπηρεσίες που ανοικτές για όλους προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για διάφορους εγγεγραμμένους χρήστες. Οι υπηρεσίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τις μεγάλες ομάδες χρηστών : τους Ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους εργοδότες και τους πιστούχους.

Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων