Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » Περιγραφή Υπηρεσιών » Συνταξιούχοι
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Συνταξιούχοι

Ένας Συνταξιούχος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει τις εξής δυνατότητες :

·         Ένας συνταξιούχος μπορεί να ενημερωθεί γύρο από τα θέματα της σύνταξης τους πηγαίνοντας στην καρτέλα του. Η καρτέλα συνταξιούχου περιέχει αναλυτικά την ημερομηνία της παραλαβής της συντάξεως του και τις οποιαδήποτε κρατήσεις πάνω σε αυτή. Η απεικόνιση των στοιχείων συντάξεων για τους τελευταίους μήνες προσφέρουν στον συνταξιούχο μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία της σύνταξής του

·         Επίσης έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες έκδοσης βεβαιώσεων και μπορεί να κάνει αίτηση για να πάρει κάθε μια από τις βεβαιώσεις που έχουν μηχανογραφηθεί στην διαδικτυακή πύλη, να ενημερώνεται σχετικά με την πρόοδο για όσες από αυτές εκκρεμεί έλεγχος από υπάλληλο του Ταμείου και να προχωρήσει στην εκτύπωση όσων έχουν εγκριθεί. Ο υπάρχων σχεδιασμός προβλέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω βεβαιώσεις για τους συνταξιούχους:

ΒΣ01

Βεβαίωση Σύνταξης

ΒΣ02

Βεβαίωση Σύνταξης (με αιτιολόγηση συνταξιοδότησης)

ΒΣ03

Βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχων

ΒΣ04

Βεβαίωση Κρατήσεων για ΚΥΤ

ΒΣ06

Βεβαίωση Εφορίας Συνταξιούχου

ΒΣ07

Βεβαίωση Αναλυτικών Κρατήσεων Συνταξιούχου

 

·         Τέλος ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό αυθεντικοποίησης για να εξετάσει εάν η βεβαίωση που έχει στα χέρια του είναι χρονικά έγκυρη και εάν έχει εκδοθεί από την διαδικτυακή πύλη. Αυτό το επιτυγχάνει πηγαίνοντας στη σελίδα "Έλεγχος Γνησιότητας (Βεβαίωσης)" .

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων