Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » Περιγραφή Υπηρεσιών » Ασφαλισμένοι
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Ασφαλισμένοι

Ένας ασφαλισμένος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει τις εξής δυνατότητες :

·         Ένας ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει να δει την καρτέλα του η οποία περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τους κλάδους στους οποίους είναι εγγεγραμμένος για τις οφειλές του και για τους διακανονισμούς πληρωμής που έχει με το ταμείο.

·         Επίσης μπορεί να κάνει αίτηση για να πάρει κάθε μια από τις βεβαιώσεις που έχουν μηχανογραφηθεί στην διαδικτυακή πύλη, να ενημερώνεται σχετικά με την πρόοδο για όσες από αυτές εκκρεμεί έλεγχος από υπάλληλο του Ταμείου και να προχωρήσει στην εκτύπωση όσων έχουν εγκριθεί. Ο υπάρχων σχεδιασμός προβλέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω βεβαιώσεις για τους ασφαλισμένους:

BA01

Βεβαίωση Ασφάλισης Μηχανικού

BA02

Βεβαίωση Ασφάλισης Μηχανικού για Διακοπή ΟΑΕΕ

BA03

Βεβαίωση Ασφάλισης Μηχανικού για Διακοπή ΙΚΑ

BE09

Ασφαλιστική Ενημερότητα

BE10

Βεβαίωση Πιστοποιητικού Οφειλής

BE03

Βεβαίωση για Εφορία Εισοδήματος

BE04

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

BE05

Βεβαίωση Εφορίας για Θεώρηση Βιβλίων

BΣ05

Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών

·         Τέλος ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό αυθεντικοποίησης για να εξετάσει εάν η βεβαίωση που έχει στα χέρια του είναι χρονικά έγκυρη και εάν έχει εκδοθεί από την διαδικτυακή πύλη. Αυτό το επιτυγχάνει πηγαίνοντας στη σελίδα "Έλεγχος Γνησιότητας (Βεβαίωσης)" .

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων