Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Συμβάσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Συμβάσεις έτους 2015
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Συμβάσεις Καθαρισμού Ελαχιστοποίηση
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Κεντρικής Υπηρεσίας και Τομέα Ασφάλισης Νομικών - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Αθήνα σήμερα 9/6/2015 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και

Β)   Αφετέρου της εταιρείας “alma καθαριστικη e.e. – (Υπηρεσίες καθαρισμού), που έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Λένορμαν 248, T.K. 104 43, με Α.Φ.Μ. 998546423, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Ορέστη Παγούνα του Ανδρέα, κάτοικο ******* *******, επί της οδού ********* **, κάτοχο του υπ’ αριθ. ** ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-****, από το Τ.Α. ******* και ΑΦΜ ********* της Δ.Ο.Υ *******, (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Κεντρικής Υπηρεσίας - Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015
 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -  T.K. 105 61, για χρονικό διάστημα ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Χανίων - Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΑΝΙΩΝ,  ΕΠΙ της ΟΔΟΥ Πλ. Ελευθερίας 2,Τ.Κ. 73 100, ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους
 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Θεσσαλονίκης - Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8, T.K. 54 622, για χρονικό διάστημα ενός έτους

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Ρεθύμνου - Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ 47 Τ.Κ. 74 100, για χρονικό διάστημα ενός έτους

 

 
 Εκτύπωση  
Συμβάσεις Συντήρησης Ελαχιστοποίηση
Σύμβαση Ετήσιας Συντήρησης–Τεχνικής Υποστήριξης Τριών Φωτοτυπικών Μηχανιμάτων Τύπου MINOLTA ir 2510 - Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 6/8/2015, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 με ΑΦΜ:998146384 και Δ.Ο.Υ.: Δ’ (ΙΑ’) ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στυλιανό Πλιάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ. (καλούμενο στο εξής για συντομία «Πελάτης») και

Β) Αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Μεσολογγίου 3, Τ.Κ. 144 51 (Α.Φ.Μ: 094048100, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόμιμα (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 592/24-7-2015 του ΔΣ της Εταιρείας), από τον κ. Αθανάσιο Γ. Ζουμά, κάτοικο ******, επί της οδού ********* *΄ ** και ********, με Α.Δ.Τ. : * ******/*-*-****/Α.Τ. ****** και Α.Φ.Μ. *********, της Δ.Ο.Υ. ******, καλούμενη στο εξής για  συντομία «Εταιρεία»,

 
Συμβαση Ετησιας Συντηρησης των Πυροσβεστήρων και Συντήρηση των Πυροσβεστικών Συστημάτων - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015
Στην Αθήνα, σήμερα, την 24/07/2015, μεταξύ:

1)       Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου της ατομικής επιχείρησης «ΜΑΛΑΜΗ Δ. ΣΟΦΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» που εδρεύει στην ******** *. Ι*********** **,  Τ.Κ. *** **, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ: *’ ******* και εκπροσωπείται νόμιμα από τη νόμιμο εκπρόσωπο κα Μαλάμη Δ. Σοφία, κάτοικο *********, ****** **, κάτοχο του υπ’ αρ. ** ******
AΔΤ, ** ****** *******, ΑΦΜ: *********, ΔΟΥ *’ ******* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

 
Σύμβαση Συντήρησης Εξοπλισμού Η/Υ & Εκτυπωτών με BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ - Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Αθήνα, σήμερα 28/07/2015, μεταξύ των συμβαλλομένων:

1)  Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»)

 
Σύμβαση Συντήρησης Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. για AGtech - Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Αθήνα σήμερα 28/07/2015, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON L380 - Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΛΙΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2115, της συνεδρίασης της 8ης Μαΐου 2015 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΕΡΑΛΗ του Νικολάου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με στοιχεία Χ556486/21.07.2003 και τόπο έκδοσης το Τ.Α. ΒΑ Αττικής και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος τύπου Canon L 380 με SN 919400A01892AA21 JLF11086, που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Ισόγειο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 5570 - Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΛΙΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2115, της συνεδρίασης της 8ης Μαΐου 2015 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΕΡΑΛΗ του Νικολάου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με στοιχεία ******/**.**.**** και τόπο έκδοσης το Τ.Α. ** ******* και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 5570 Canon μεSN 910036Β00492ΑΑ21CLG03038, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον Ημιώροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 3245 - Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΛΙΑΚΗ , που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2115, της συνεδρίασης της 8ης Μαΐου 2015 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΕΡΑΛΗ του Νικολάου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με στοιχεία ******/**.**.**** και τόπο έκδοσης το Τ.Α. ** ******* και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 3245 Canon μεSN 912534Β00692ΑΑ21DHL00266, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 5ο όροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2022 - Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΛΙΑΚΗ , που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2115, της συνεδρίασης της 8ης Μαΐου 2015 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΕΡΑΛΗ του Νικολάου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με στοιχεία ******/**.**.**** και τόπο έκδοσης το Τ.Α. ** ******* και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 2022 Canon με SN 912114B00292AA21MWT13058, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 2ο όροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2020 - Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΛΙΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2115, της συνεδρίασης της 8ης Μαΐου 2015 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΕΡΑΛΗ του Νικολάου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με στοιχεία ******/**.**.**** και τόπο έκδοσης το Τ.Α. ** ******* και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 2020 Canon με SN 910411B00192BA21KRP17491, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 5ο όροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης Μηχανής Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων - Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 06/05/2015, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 με ΑΦΜ: 998146384 και Δ.Ο.Υ.: Δ’ (ΙΑ’) ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείταινόμιμα από τον κ. Πλιάκη Στυλιανό, Πρόεδρο του Δ.Σ. (καλούμενο στο εξής για συντομία «Πελάτης») και
 

Β) Αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Δελφών 3,               Τ.Κ. 176 76, τηλ. 210 9573090, με Α.Φ.Μ: 094144996 της Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και εκπροσωπείται νόμιμα (σύμφωνα με το από 30/6/2011 πρακτικό ΓΣ και το από 30/6/2011 πρακτικό του ΔΣ της Εταιρείας – ΦΕΚ 6365/13-7-2011 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), από τον κ. Χαράλαμπο Θεοδόση του Διονυσίου, Πρόεδρο – εντεταλμένο σύμβουλο, κάτοικο *. *******, επί της οδού ******** ****** ***, με Α.Φ.Μ. *********, της Δ.Ο.Υ. *. ******* και Δ.Τ. με στοιχεία ** / ******, καλούμενη στο εξής για συντομία «Εταιρεία»,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

 
Σύμβαση Συντήρησης Συστήματος Γραμματοσήμανσης - Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Στην Αθήνα σήμερα την  27/4/2015, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 με ΑΦΜ: 998146384 και Δ.Ο.Υ.: Δ’ (ΙΑ’) ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείταινόμιμα από τον κ. Πλιάκη Στυλιανό, Πρόεδρο του Δ.Σ. (καλούμενο στο εξής για συντομία «Πελάτης») και

Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε. (Μηχανές, Συστήματα & Υπηρεσίες Αυτοματισμού Γραφείου & Πληροφορικής), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δεληγιώργη 55-59, Τ.Κ. 104 37, τηλ. 210 5249981 - 5, fax 210 5232565, με Α.Φ.Μ: 095054210,  της Δ.Ο.Υ: ΣΤ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ 60/1998 πρακτικό της έκτακτης ΓΣ των εταίρων της εταιρείας (ΦΕΚ 8173/16-10-1998 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ,) ....

 
Σύμβαση Συντήρησης Λογισμικου e-τσμεδε - Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ e-ΤΣΜΕΔΕ

Στην Αθήνα σήμερα την 31/12/2014  ημέρα Τετάρτη μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ .Αντώνη Σελλιανάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Πελάτης») και
Β) Αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο «
DiMicro A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αφροδίτης 12 - Τ.Κ. 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ: 210 6997697, FAX: 210 6923961, Α.Φ.Μ.: 998278669 και Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Κωτούλα Γεώργιο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, (που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»)

 
Σύμβαση Συντήρησης Ανελκυστήρων ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης - Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα, την 31/12/2014 μεταξύ:

αφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο ¨Ε.Τ.Α.Α.¨ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Αντώνη Σελλιανάκη (στο εξής ο «Ιδιοκτήτης»),

και αφ’ ετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ – ΟΤΙS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Νέα Ιωνία , οδός Λεωφ. Ηρακλείου με αρ. 151-153, Τ.Κ. 142 31, με ΑΦΜ:094208578, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών, τηλ: 2310-550800 & fax: 2310-551640 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Aνάργυρο Χρυσομαλλίδη του Προδρόμου, δυνάμει του υπ’ αριθ. 1308/18.07.2014 Ειδικού Πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Καρόλου Καμακάρη (στο εξής ο «Συντηρητής»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
 Εκτύπωση  
Προμήθεια Υλικών Ελαχιστοποίηση
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ UNIT TAPE ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ BACKUP

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ UNIT TAPE ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ BACKUP ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER (ΙΒΜ) ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΑΑ

Περισσότερα...

 
Σύμβαση Προμήθειας Επίπλων Κεντρικής Υπηρεσίας - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015
Στην Αθήνα σήμερα 17/07/2015, ημέρα Παρασκευή μεταξύ:

1) Aφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πλιάκη Στυλιανό, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»)
&
2) Αφετέρου της εταιρείας με επωνυμία ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α. –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ που εδρεύει στη Σέρρες στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ -621 21 ΣΕΡΡΕΣ,  τηλ 2321099220-fax 2321099270, με Α.Φ.Μ. 094104476,  Δ.Ο.Υ: Α’ ΣΕΡΡΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 6604/27.06.2014 ( τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) από τον  κ. Παπαναγιώτου Ιωάννη του Διονυσίου, κατόχου του υπ’ αριθμ. ** ******/**** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέν από το Α.Τ. *** ******* και με ΑΦΜ  *********, ΔΟΥ *** ******* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

 
Σύμβαση Προμήθειας Ειδών Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου με Δημήτριο Χατζημάγγου - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με :

Την απόφαση επί του 5ου θέματος της υπ’ αριθμ. 351/11.06.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 7ΠΚ9ΟΡΕ1-ΟΥΔ),  που αφορά μεταξύ άλλων, την έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών στον συμβαλλόμενο Δημήτριο Χατζημάγγου του Σταματίου (Βιβλιοπωλείο – Είδη Δώρων).
 
Σύμβαση Προμήθειας Ειδών Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου με ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

O Εργοδότης αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με :

Την απόφαση επί του 5ου θέματος της υπ’ αριθμ. 351/11.06.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑ: 7ΠΚ9ΟΡΕ1-ΟΥΔ),  που αφορά μεταξύ άλλων, την έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου των Περιφερειακών Γραφείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.  στην συμβαλλόμενη «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. – Συστήματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων».

 
Προμήθεις Ειδών Καθαριότητας - Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής των Ενιαίων Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

 
 Εκτύπωση  
Συμβάσεις Φύλαξης Ελαχιστοποίηση
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

Περισσότερα ..

 
Σύμβαση Φύλαξης Κεντρικής Υπηρεσίας - Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 2/2015)

 
 Εκτύπωση  
Μισθωτήρια Συμβόλαια Ελαχιστοποίηση
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παράτασης & Τροποποίησης Μίσθωσης Ακινήτου - Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Στην Αθήνα, σήμερα 11.06.2015, οι συμβαλλόμενοι:

Α) αφενός ο κ. Γεωργουλάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κάτοικος *******, Δήμου ************, Νομού *********, με ΑΦΜ:************ - Δ.Ο.Υ. ********, καλούμενος στο εξής για συντομία «Εκμισθωτής» και

Β) αφετέρου το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, με ΑΦΜ 998146384 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, ως καθολικός διάδοχος, δυνάμει των άρθρων 25 & 38 του Ν.3655/2008, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.),
 
 Εκτύπωση  
Συμβάσεις Εκτυπώσεων Ελαχιστοποίηση
Σύμβαση για την Εκτύπωση Κοινών και Μηχανογραφικών Εντύπων ΤΣΜΕΔΕ και Ενιαίων - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Αθήνα, σήμερα, την  20/07/2015 μεταξύ:

1)  Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),

 
Σύμβαση Ετήσιας Αποστολής Προσκλήσεων με Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015
Στην Αθήνα, σήμερα, την 11/6/2015 , μεταξύ:

1) Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), και

 
 Εκτύπωση  
Συμβάσεις Μετεγγατάστασης Ελαχιστοποίηση
Σύμβαση Ανάθεσης του Έργου της Μεταφοράς Εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015,  ημέρα Παρασκευή,  μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

 Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και

Β) Αφετέρου του κ.  ΗΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗ(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ), που εδρεύει  στην Αθήνα, επί της οδού *****  ** , ***** , Τηλ: *** ******* - *** ******* – *** ******* , Fax: *** ******* ,  με Α.Δ.Τ. ** ****** &  Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. **΄******  (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

 
Σύμβαση Μετεγγατάστασης Μηχανογραφικού Εξοπλησμού Κεντρικής Υπηρεσίας - Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Αθήνα, σήμερα 10/7/2015, μεταξύ των συμβαλλομένων:

1)  Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»)
&
2) Αφετέρου της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καλλιρόης 98 & Τριβόλη, Τ.Κ. 11741, τηλ. 210-9002250, με Α.Φ.Μ. 094265075, αρμόδια Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1179/30.07.2014 πρακτικό του Δ.Σ. από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. & Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Φωτεινόπουλο του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ** ******, που εκδόθηκε στις **.**.**** από το Τ.Α. *************, (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
 Εκτύπωση  
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ελαχιστοποίηση
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του κτηρίου της Π.Π. Γερμανού 3-5.
 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων