Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Συμβάσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Συμβάσεις έτους 2013
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Μισθωτήρια Συμβόλαια Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
 
Συμβάσεις Συντήρησης Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Συμβαση Ετησιας Συντηρησης Φωτ/γραφικου Μηχανηματος Τυπου MINOLTA di 2510 απο 9/4/13' έως 8/4/14' - Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 9-4-2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει ΑΦΜ 998146384, υπάγεται στη Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.   *********** *, Τ.Κ. *** ** ***********- ******* , τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. **** ******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON L380 - Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείαςINTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον  κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος τύπουCanon L 380 με SN 919400A01892AA21 JLF11086, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 1ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 5570 - Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον  κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπουiR 5570 Canon με SN 910036Β00492ΑΑ21CLG03038, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 3ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης με Παπακοσμάς Ντατατέχνικα ΕΠE - Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013
Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ με έδρα στην ***** επί της οδού ********** **-** , Τ.Κ. *** **,  τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ***΄ ******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τους  κ. κ. Μ. Λεόντιο και Μ. Γιαννούλη, Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών και Προϊστάμενο Οικ. Υπηρεσιών αντίστοιχα της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία   ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ, της ετήσιας συντήρησης της μηχανής, που λεπτομερώς περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα
 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2020 - Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον  κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπουiR 2020 Canon με SN 910411B00192BA21KRP17491, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 4ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2022 - Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **,  τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον  κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 2022 Canon με SN 912114B00292AA21MWT13058, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 2ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 3245 - Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **,τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπουiR 3245 Canon με SN 912534Β00692ΑΑ21DHL00266, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 5ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Συμβαση Ετησιας Συντηρησης Φωτοαντιγραφικου Μηχανηματος Τυπου REX ROTARY ΜΡ 2000 - Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΜΒΡΙΛΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρουτης εταιρείας LANCOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ, ****** ** Τ.Κ. ***** ******* Α.Φ.Μ. ********* ΔΟΥ **** ******, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. Φωτεινή Βελέντζα, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας,συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
      Η πρώτη συμβαλλόμενη LANCOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ,  με τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με:

 
Συμβαση Ετησιας Συντηρησης Φωτοαντιγραφικου Μηχανηματος Τυπου REX ROTARY SN 5618 στον Πειραια - Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΜΒΡΙΛΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρουτης εταιρείας LANCOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ, ****** ** Τ.Κ. ***** ******* Α.Φ.Μ. ********* ΔΟΥ **** ******, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. Φωτεινή Βελέντζα, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας,συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
      Η πρώτη συμβαλλόμενη LANCOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ, με τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με:

 
 
Συμβάσεις Φύλαξης Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Φύλαξης 2ου Ορόφου της κεντρικής Υπηρεσίας - Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΜΒΡΙΛΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Εταιρείας MEGASPRINTGUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. με έδρα στο *ο ***. ******* – ***** - Τ.Κ. *****, της περιοχής ******* ************ έχει ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ. *******, τηλ.********** και νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΑΧΤΑΡΙΔΟΥ, κάτοικο ******* ************ *ο ***. ******* – ***** - Τ.Κ. *****, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ** ******/**-**-** Α.Τ. *******, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω.

 
 
Συμβάσεις Εκτυπώσεων Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση για αποστολές προσκλήσεων κλπ. - Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 7 Νοεμβρίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Α.Ε. που έχει έδρα επί της *. ************ *** - *** & **** *****, στο *. ***** ******,  Τ.Κ. *** **, τηλ. **********,  fax  **********, φέρει την επωνυμία "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.", έχει  Α.Φ.Μ. *********, υπάγεται στη  Δ.Ο.Υ. *.*.*.*.  ******** και  εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ, κάτοικο ******, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας και καλείται από δω και πέρα “ανάδοχος”, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση εκτύπωσης ενημερωτικών σημειωμάτων συνταξιούχων - Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 1-8-2013 , μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:  Αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.  Αντώνιο Σελλιανάκη, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Α.Ε. που έχει έδρα στο ****** *******, *****. ****. ***** ******** Τ.Κ. *** ** τηλ. ********** με την επωνυμία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ.  *********, ΔΟΥ *******  ************ νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λάγιο  και Ανάργυρο Θεοδοσίου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση εκτύπωσης εγγυητικών επιστολών με INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. - Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 2/4/2013 , μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: Αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.  Αντώνιο Σελλιανάκη, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Α.Ε. που έχει έδρα στο Κορωπί Αττικής, ****. ****. ***** ********, Τ.Κ. *** **, τηλ. **********, με την επωνυμία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- Α.Φ.Μ. *********, ΔΟΥ ******* ************, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λάγιο  και Ανάργυρο Θεοδοσίου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Εκτύπωσης Ειδοποιητηρίων - Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα  7 Μαρτίου 2013 , μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:  Αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.  Αντώνιο Σελλιανάκη, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Α.Ε. που έχει έδρα στο ****** *******, * ***. ****. ***** ********, Τ.Κ. *** **, τηλ. **********, με την επωνυμία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ.  ********* ΔΟΥ ********* ************ νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λάγιο  και Ανάργυρο Θεοδοσίου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Εκτύπωσης Μηχανογραφικών Γραμματίων ΣΤ΄ και Ζ΄με ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΒΕΕ

Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιανουαρίου  2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.  Ιωάννη Γαμβρίλη, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. τ****************** , Τ.Κ. *** ** *******ί, - τηλ. *** *******, fax *** ******* με Α.Φ.Μ. ********* ΔΟΥ *** ******, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Στυλιανό  Γιαννακίδη κάτοικο Αθηνών με Α.Δ.Τ. * ******/**-**-** / *΄ Α.Τ. *******, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

 
 
Συμβάσεις Καθαρισμού Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Ιωαννίνων - Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ), που έχει έδρα στην ******* *********, επί της οδού *. ******* **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. *΄ ********* και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Δράμας - Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 12/7/2013, , μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ****** * ***** τηλ.***** *****, ΑΦΜ. *********,   Δ.Ο.Υ.   ******,  και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Χανίων - Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 22/7/2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), με Α.Φ.Μ. 998146384, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ MON.  Ε.Π.Ε.  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ), που έχει έδρα στα *****, επί της οδού ********* **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******, εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟ  και καλούμενης από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Λάρισας - Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 22/7/2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), με Α.Φ.Μ. 998146384, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ»), που έχει έδρα στη Λάρισα επί της οδού ********** **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. *΄ ******* και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Αλεξανδρούπολης - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 11 Ιουνίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της «TECH CLEANING» ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ( ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), που έχει έδρα στην ************** επί της οδού ******** *, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ***************, εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Δέσποινα Καζάκου  και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Λαμίας - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

 Στην Αθήνα σήμερα 11/6/2013, , μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ– “MASTER CLEAN”  (Συνεργείο Καθαρισμού), ******* ***  - Τ.Κ. ** ***,  ***** τηλ. **********, ΑΦΜ. *********,   Δ.Ο.Υ.   ******  και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Καλαμάτας - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 6 Ιουνίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ( ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ), ********* **, ********, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ********* και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Πύργου - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 6 Ιουνίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΜΩΡΑΪΤΗ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ********** **, Πύργος, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Ρεθύμνου - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 6 Ιουνίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Γ. ΚΑΖΙΛΑΣ – Ε. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε. HOME SERVICE & MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, *. ********** ** *******, T.K. ** ***, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γ. Καζίλα, και καλείται από δω και πέρα               « ανάδοχος » ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Καστοριάς - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 6 Ιουνίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΑ του ΒΑΣΙΛ. ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ), *********** *********, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ********* και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Καρδίτσας - Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 6 Ιουνίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΙΟΥΤΑ ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ “FASINA” ), που έχει έδρα στην ******** επί της οδού ************* ***, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση για το καθαρισμό του κεντρικού απο 1-6-2013 μέχρι τη μετεγκατάσταση της υπηρεσίας - Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 18 Ιουνίου 2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία: «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)», έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας με την επωνυμία Σιώνης Δημήτριος και ΣΙΑ Ε.Ε.Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων, ******** *** ******, Τ.Κ. *** **, τηλ: *** **** *** - fax: *** **** ***,έχει Α.Φ.Μ. *********, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. *΄ ******, εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΩΝΗ και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Θεσσαλονίκης - Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 24/5/2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει  Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΤΣΙΟΥΚΑ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ « Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ», που έχει έδρα στον ****** *********** επί της οδού ******* *, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. *********** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Πολύγυρου - Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

 Στην Αθήνα σήμερα 11/5/2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ' ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.O.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ' ετέρου της ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΑΘ. - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ - ΓΑΚΗΣ ΒΑΣ. Ο.Ε. "F.B.S." (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), που έχει έδρα στην *********** επί της οδού ********* **, Τ.K. *****, τηλ. **********, έχει Α.Φ.Μ.*********, υπάγεται στη Δ.O.Υ. *' ************, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κιορτσή Αθανάσιο και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος» ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Αλεξανδρούπολης - Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 13-3-2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ  ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ), που έχει έδρα στο ** ***.  *************** - *********, Τ.Κ. ** ***, **************, τηλ. **********, έχει Α.Φ.Μ. *********, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.  **************, εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Σουλτάνα Παπαδοπούλου και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Πρέβεζας - Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 29/3/2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), με Α.Φ.Μ. 998146384, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΒΑΣΣΟΥ Ε.  ΚΥΡΙΑΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ), που έχει έδρα στην **** επί της οδού ********** **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ***** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Κομοτηνής - Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Στην Αθήνα σήμερα 13-3-2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΤΣΙΡΙΓΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ TSIRIGOS PURIFICATION”, ********** ** ******** , τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, που υπάγεται στη  Δ.Ο.Υ. ********* και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
 
Συμβάσεις Προμήθειας Ελαχιστοποίηση
Σύμβαση Προμήθειας Αναλωσίμων από Euro Supplies - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

 Στην Αθήνα σήμερα 8/3/2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ' ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ'  Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αντώνιο Σελλιανάκη, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ. Σ. του και αφ' ετέρου της « Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. (Euro Supplies)» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, που έχει έδρα επί των οδών ********* * - **** ****** , στα ***** *******, Τ.Κ. ***** - τηλ. **********, fax. **********, έχει Α.Φ.Μ. *********, υπάγεται στη ΔΟΥ ******** και νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Αθανασία Γαλάνη, κάτοικο Σπάτων Αττικής, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω

 
 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων