Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Συμβάσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Συμβάσεις έτους 2011
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Μισθωτήρια Συμβόλαια Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Μισθωτήριο συμβόλαιο ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Η πρώτη των συμβαλλομένων Γ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, καλούμενη εφ εξής με τον όρο «εκμισθώτρια», εκμισθώνει σύμφωνα με :
Α) την απόφαση επί του 23ου θέματος της 136ης / 30-6-11 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και
Β)  την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  21994/28-3-11,  Α.Δ.Α. 4Α18ΟΡΕ1-Ρ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0813.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΜΙΣΘ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡ.>> , που καταχωρήθηκε με α/α 726 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
προς το δεύτερο συμβαλλόμενο Ε.Τ.Α.Α. καλούμενο «μισθωτής», ακίνητο επί της οδού Δ. Παπασπύρου 11, Λιβαδειά,   Τ.Κ. 32 100,  που βρίσκεται στο Ισόγειο  του κτιρίου, συνολικού εμβαδού 108,95µ2 και αποτελείται από δύο (2) γραφεία, λουτρό για ΑΜΕΑ, W.C. κουζινάκι και βοηθητικό χώρο 13,68 µ2, ιδιοκτησίας της  εκμισθώτριας, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες.

 
Μισθωτήριο συμβόλαιο ΣΠΑΡΤΗΣ

Η πρώτη των συμβαλλομένων, καλούμενη εφ εξής με τον όρο «εκμισθώτρια», εκμισθώνει σύμφωνα με :
Α) την απόφαση επί του 55ου θέματος της 130ης / 19-5-11 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και
Β)  την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  21994/28-3-11,  Α.Δ.Α. 4Α18ΟΡΕ1-Ρ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0813.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΜΙΣΘ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡ.>> , που καταχωρήθηκε με α/α 726 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
προς το δεύτερο συμβαλλόμενο Ε.Τ.Α.Α. καλούμενο «μισθωτής», ακίνητο επί της οδού Αρχιδάμου 95 στη Σπάρτη Τ.Κ. 23 100,  το οποίο είναι διαμπερές Ισόγειο κατάστημα,  επιφάνειας 129,03 τ.μ. με υπόγειο 129,00 τ.μ., ιδιοκτησίας της εκμισθώτριας, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες.

 
Μισθωτήριο συμβόλαιο ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, καλούμενος εφ εξής με τον όρο «εκμισθωτής», εκμισθώνει σύμφωνα με :
Α) την απόφαση επί του 33ου θέματος της 122ης / 10-3-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και
Β)  την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  21994/28-3-11,  Α.Δ.Α. 4Α18ΟΡΕ1-Ρ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0813.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΜΙΣΘ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡ.>> , που καταχωρήθηκε με α/α 726 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
προς το δεύτερο συμβαλλόμενο Ε.Τ.Α.Α. καλούμενο «μισθωτής», ακίνητο επί της οδού Ι. Γιδογιάννου 11, στην Άμφισσα, Τ.Κ. 33 100,  που βρίσκεται στον Α' Όροφο  του κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 97,30 τ.μ. χωρίς τους Κοινόχρηστους χώρους, ιδιοκτησίας του εκμισθωτή, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες.

 
Τροποποίηση μισθωτηρίου ΠΥΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση επί του 85ου θέματος της 108ης/ 3-12-10 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. η   από 7/2/2008  αρχική μίσθωση, μεταξύ του κ. Παναγιώτη Παρασκευόπουλου και του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που αφορούσε το ακίνητο επί της οδού Μπιζανίου 8  στο Πύργο, στο οποίο στεγάζεται η τοπική υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. τροποποιείται ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στη 1η παράγραφο του παρόντος.

 
Μισθωτήριο συμβόλαιο γραφείου ΣΥΡΟΥ

Η πρώτη των συμβαλλομένων Ε. & Α. ΦΡΕΡΗΣ Ο.Ε. καλούμενη εφ εξής με τον όρο «εκμισθώτρια», εκμισθώνει δυνάμει της αποφάσεως επί του 7ου θέματος της 103ης / 21-10-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, προς το δεύτερο συμβαλλόμενο Ε.Τ.Α.Α. καλούμενο «μισθωτής» Ισόγειο χώρο ( κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε αλλαγή χρήσης σε γραφείο),  νεόδμητης οικοδομής  επί της οδού Πετρίτση 4 και Μαυρομουστάκη στην Ερμούπολη Σύρου, επιφάνειας 101,67  τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 9,12 τ.μ.   ιδιοκτησίας της  εκμισθώτριας, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες .

 
Μισθωτήριο συμβόλαιο γραφείου ΚΙΛΚΙΣ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων δια του νομίμου πληρεξούσιου του κ. Δημητρίου Χατζόπουλου, καλούμενος εφ εξής με τον όρο «εκμισθωτής», εκμισθώνει δυνάμει της αποφάσεως επί του 109ου θέματος της 108ης / 3-12-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, προς το δεύτερο συμβαλλόμενο Ε.Τ.Α.Α. καλούμενο «μισθωτής», ακίνητο επί της οδού Μητροπολίτου Φωτίου 12, Κιλκίς Τ.Κ. 61 100, που αποτελείται από  δύο ισόγεια καταστήματα και µία υπόγεια αποθήκη, καθαρού εμβαδού 16+70,52=86,52 τ.µ. για τα καταστήματα και 78,88 τ.µ. για την αποθήκη, ιδιοκτησίας του εκμισθωτή, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες.

 
 
Συμβάσεις Συντήρησης Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση συντήρησης καταμετρητικής μηχανής

Η πρώτη συμβαλλόμενη Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ που στο εξής θα καλείται «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» με τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με:
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 32187/6-5-2011,  Α.Δ.Α. 4ΑΘΕΟΡΕ1-0,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0889.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 248 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 3088/10-11-2011 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),  ΑΔΑ:  457ΒΟΡΕ1-Ζ3Χ/15-11-2011,
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει προς το αφετέρου συμβαλλόμενο  Ε.Τ.Α.Α. που θα αποκαλείται στο εξής σε συντομία «Ο ΠΕΛΑΤΗΣ», τις παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης και με τους πιο κάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες

 
Συμβόλαιο συντήρησης iR 5570 Canon

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία  Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει --------------------------------------- και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46,  τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. ----------------------------------- που νόμιμα εκπροσωπείται από τον   κ. ΝΙΚΟΛΑΟ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία  INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 5570 Canon με SN 910036Β00492ΑΑ21CLG03038, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον  3ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Συμβόλαιο συντήρησης iR 2022 Canon

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία  Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ.  ----------------------- και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46,
τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. ----------------------------- που νόμιμα εκπροσωπείται από τον  κ. ΝΙΚΟΛΑΟ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία  INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 2022 Canon με
SN 912114B00292AA21MWT13058, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον  2ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση συντήρησης καταμετρητικής μηχανής απο Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ

Η πρώτη συμβαλλόμενη Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ που στο εξής θα καλείται «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» με τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με την 2516/12-11-10  απόφαση έγκρισης δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),  αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει προς το αφετέρου συμβαλλόμενο  Ε.Τ.Α.Α. που θα αποκαλείται στο εξής σε συντομία «Ο ΠΕΛΑΤΗΣ», τις παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης και με τους πιο κάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

 
Σύμβαση συντήρησης με ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία  Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ.  998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ

 
Σύμβαση συντήρησης CANON IR 3245

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία  Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ.  998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε.

 
Σύμβαση συντήρησης CANON IR 2020

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία  Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ.  998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε.

 
Σύμβαση ΕΤΗΣΙΑΣ συντήρησης Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων MINOLTA DI 2510

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. που στο εξής και για συντομία  θα αποκαλείται ‘ πελάτης’ , δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με:
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  26598/14-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓ0OΡΕ1-M,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε. 0887.000 – οικ. Έτος 2011, για τη δαπάνη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» , που καταχωρήθηκε με α/α 222/11-4-11 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1034/21-4-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
 στην δεύτερη συμβαλλόμενη KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την ετήσια τεχνική συντήρηση – εξυπηρέτηση των τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου MINOLTA di 2510  με SN 21727980, 21728295 και 21728632,  που είναι εγκατεστημένα στην Κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, στο Ισόγειο (Δ/νση Εγγυητικών Επιστολών), στον Α΄ όροφο (Δ/νση Εισφορών) και στο Ισόγειο (Δ/νση Κλάδου Υγείας) αντίστοιχα, με τους πιο κάτω όρους.

 
Σύμβαση ΕΤΗΣΙΑΣ συντήρησης Φωτοαντιγραφικού REX ROTARY ΜΡ2000 στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η πρώτη συμβαλλόμενη LANCOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ,  με τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με:
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23102/31-3-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓΒΟΡΕ1-Ν,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε. 0887.000 – οικ. Έτος 2011, για τη δαπάνη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» , που καταχωρήθηκε με α/α 204/30-3-11 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 744/30-3-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Ε.Τ.Α.Α. που θα αποκαλείται στο εξής σε συντομία «Ο ΠΕΛΑΤΗΣ», τις παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης και με τους πιο κάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

 
Σύμβαση ΕΤΗΣΙΑΣ συντήρησης Φωτοαντιγραφικού REX ROTARY SN 5618 στον ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με την 2647/13-12-10 απόφαση έγκρισης δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄), στην άλλη συμβαλλόμενη LANCOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ, όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Ε.Τ.Α.Α. που θα αποκαλείται στο εξής σε συντομία «Ο ΠΕΛΑΤΗΣ», τις παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης και με τους πιο κάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

 
 
Συμβάσεις Φύλαξης Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση για τη φύλαξη της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και του γραφείου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από 17-2 έως 30-4-11

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, που στο εξής θα αποκαλείται Εργοδότης και σύμφωνα με:
Α) την απόφαση επί του 59ου θέματος της 118ης/10-2-11 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. και
Β) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμό 172/15-3-11 - αρ. πρωτ. 19568/16-3-11 και Α.Δ.Α.  4Α15ΟΡΕΙ – 2, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδικός φορέας Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ – Κ.Α.Ε. 0892.000 – οικ. Έτος 2011 για τη δαπάνη «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 512/15-3-11 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.
αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό στο δεύτερο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται από δω και πέρα Ανάδοχος και αυτός αναλαμβάνει την φύλαξη  του κεντρικού κτιρίου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα  και του χώρου  λειτουργίας  του Γραφείου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγ. Παρασκευή στην οδό   Ελπίδος 10 .

 
Σύμβαση για τη φύλαξη του γραφείου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, που στο εξής θα αποκαλείται Εργοδότης και σύμφωνα με:
Α)  Τις αποφάσεις επί  23ου θέματος της 96ης/9-9-10 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.  και επί  6ου θέματος της 131ης/26-5-11 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.  καθώς και
Β)  Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 26584/14-4-11και Α.Δ.Α.  4ΑΓ0ΟΡΕ1-Τ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Ειδικός φορέας Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ – Κ.Α.Ε. 0892.000 – οικ. Έτος 2011 για τη δαπάνη «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 232/11-4-11 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.
αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό στο δεύτερο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται από δω και πέρα Ανάδοχος και αυτός αναλαμβάνει την ετήσια φύλαξη  του Τμήματος των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Ζεύξιδος 8.

 
Σύμβαση για τη φύλαξη της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και του γραφείου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, που στο εξής θα αποκαλείται Εργοδότης και σύμφωνα με:
Α)  την απόφαση επί του 53ου  θέματος της 126ης /14-4-11 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.  και
Β)  την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 26584/14-4-11και Α.Δ.Α.  4ΑΓ0ΟΡΕ1-Τ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδικός φορέας Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ – Κ.Α.Ε. 0892.000 – οικ. Έτος 2011 για τη δαπάνη «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 232/11-4-11 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.
αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό στο δεύτερο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται από δω και πέρα Ανάδοχος και αυτός αναλαμβάνει την ετήσια φύλαξη  του κεντρικού κτιρίου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα  και του χώρου  λειτουργίας  του Γραφείου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγ. Παρασκευή στην οδό   Ελπίδος 10 .

 
 
Συμβάσεις Καθαρισμού Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Καθαρισμού Κορίνθου 2012

Σύμβαση Καθαρισμού για το γραφείο Κορίνθου για το 2012

 
Σύμβαση για τον καθαρισμο γραφείου ΣΥΡΟΥ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1969/28-7-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),  ΑΔΑ:  4ΑΣ2ΟΡΕ1-Υ6Λ/29-7-11.

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1274/17-5-11 -  ΑΔΑ: 4ΑΘΘΟΡΕ1-Ν απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1928/25-7-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄), ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΟΡΕ1-ΜΡ5/27-7-11.

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΣΕΡΡΩΝ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1273/17-5-11  ΑΔΑ: 4ΑΘΘΟΡΕ1-Η, απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στον  άλλο συμβαλλόμενο ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΟΥΣΑ και αυτός αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ , ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7, T.K. 62125  -1ΟΣ &  2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1275/17-5-11 -  ΑΔΑ: 4ΑΘΘΟΡΕ1-Σ απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στην  άλλη συμβαλλόμενη Γ. ΚΑΖΙΛΑΣ – Ε. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε. όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΟ   ΡΕΘΥΜΝΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ 47 , Τ.Κ. 74 100, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΠΥΡΓΟΥ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1147/2-5-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στην  άλλη συμβαλλόμενη Αφοι ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ  Ο.Ε. όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΟΝ  ΠΥΡΓΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 8, Τ.Κ. 27 100,            1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1147/2-5-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στην  άλλη συμβαλλόμενη κ. JORGJIA XR. SPITZANI και αυτή αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΗΒΩΝ 215 & ΕΥΚΛΕΙΔΗ 1,   2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1034/21-4-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στον  άλλο συμβαλλόμενο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ και αυτός αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗ  ΛΑΡΙΣΑ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1034/21-4-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στον  άλλο συμβαλλόμενο ΣΩΤΗΡΙΟ  ΣΙΟΥΤΑ και αυτός αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ( ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ) 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1275/17-5-11 -  ΑΔΑ: 4ΑΘΘΟΡΕ1-Σ απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στην  άλλη συμβαλλόμενη ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ και αυτή αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗ   ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 12Α, Τ.Κ. 24 100, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ». 

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1273/17-5-11 -  ΑΔΑ: 4ΑΘΘΟΡΕ1-Η, απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στον  άλλο συμβαλλόμενο ΧΡΗΣΤΟ  ΚΑΤΣΟ  και αυτός αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  Ν. ΖΕΡΒΑ 7- 9, T.K. 45 332  -  4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την απόφαση επί του 8ου θέματος της 131ης /26-5-11 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
στον  άλλο συμβαλλόμενο ΤΣΙΟΥΚΑ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟ  και αυτός αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 , T.K. 546 22, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ». 

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΑΡΤΑΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1273/17-5-11  ΑΔΑ: 4ΑΘΘΟΡΕ1-Η, απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στον  άλλο συμβαλλόμενο ΚΥΡΙΑΚΟ Ε. ΒΑΣΣΟ  και αυτός αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 42 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ , T.K.  47 100 -  1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1274/17-5-11 -  ΑΔΑ: 4ΑΘΘΟΡΕ1-Ν, απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στον  άλλο συμβαλλόμενο ΧΛΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟ και αυτός αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 38 , T.K. 68 100  -  1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».  

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό γραφείου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1431/2-6-11 -  ΑΔΑ: 4A3ΟΟΡΕ1-8 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στην  άλλη συμβαλλόμενη ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΟΥ όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ 10, Τ.Κ. 72 100,  ΙΣΟΓΕΙΟ,  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ». 

 
Σύμβαση για τον καθαρισμό ΜΕΡΟΥΣ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει ύστερα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό,  προϋπολογισμού  έως 55.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ( ΠΛΗΝ ΤΟΥ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ) ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ», που διενεργήθηκε
στις 17/5/2011, σύμφωνα με την  απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 8 ου θέματος της 128 ης / 5-5-11 συνεδρίασης του, από την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση επί του 13ου θέματος της 83ης /10-6-10 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. και μετά:
α)  την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισμό, που λήφθηκε επί του 9ου θέματος της
131ης /26-5-11 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και
β)  την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  23802/4-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓEΟΡΕ1-Θ,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0845.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 209 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό στο δεύτερο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται από δω και πέρα Ανάδοχος και αυτός αναλαμβάνει την εργολαβία εκτέλεσης των εργασιών του καθαρισμού μέρους του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών  Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω

 
 
Διάφορες Συμβάσεις Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση για αποστολές προσκλήσεων κλπ. για το έτος 2011

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει ύστερα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό,  προϋπολογισμού  έως 45.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. «για την αποστολή των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της  Δ.Ε. στα μέλη της,  αλληλογραφίας κλπ. των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  για  περίοδο ενός έτους», που διενεργήθηκε τη Τρίτη 17 Μαΐου 2011 και ώρα 12.00 πμ, σύμφωνα με την  απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 7ου θέματος της 128ης /5-5-11 Συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. και την με αριθμό 9/2011 διακήρυξη, από την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση επί του 13ου θέματος της 83ης /10-6-10 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. και μετά :
Α) την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισμό, που λήφθηκε επί του 10ου θέματος της 131ης /26-5-11 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  και
Β)  την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με  αρ. πρωτ.  26583/14-4-11,  Α.Δ.Α. ΑΓ0ΟΡΕ1-4,  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  0829.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ>> , που καταχωρήθηκε με α/α 233 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
στην δεύτερη συμβαλλόμενη  εταιρία  "ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε." το πιο πάνω έργο για περίοδο ενός έτους και αυτή αναλαμβάνει να το διεκπεραιώσει, όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω.

 
Παράταση σύμβασης ισολογισμών ΤΣΜΕΔΕ έτους 2007 και διαστήματος 1-1-08 έως 30-9-08

Σύμφωνα με την απόφαση επί του 31ου θέματος της 109ης /9-12-10 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ, εγκρίθηκε η δίμηνη  παράταση και έως 22-1-11, του αναφερόμενου  στο άρθρο 2 παρ. 1 της Νο 5/2009 / 22-1-10  σχετικής σύμβασης,  χρόνου παράδοσης του όλου έργου,  ο οποίος είχε οριστεί σε 10 μήνες από την υπογραφή της.

 
 
Συμβάσεις Εκτυπώσεων Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση εκτύπωσης 150,000 σετ δίφυλλων Ε.Ε. συμμετοχής και 1.000 μπλοκ αιτήσεων έκδοσης Ε.Ε.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. που στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης» δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω και σύμφωνα με:
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  26588/14-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓ0OΡΕ1-A,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε. 0891.000 – οικ. Έτος 2011 για τη δαπάνη «ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,  ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ» , που καταχωρήθηκε με α/α 230 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1547/5-7-11  απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄), Α.Δ.Α: 4ΑΣΡΟΡΕ1-ΕΞΚ/13-7-11,
αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό στην συμβαλλόμενη εταιρεία ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που θα αποκαλείται από δω και πέρα «Εργολάβος»   και αυτή  αναλαμβάνει την εργολαβία εκτύπωσης 150.000 δίφυλλων  σετ Εγγυητικών Επιστολών και 1000 μπλοκ των 50 διπλών χημικών φύλλων το καθένα Αιτήσεων έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και  όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω:

 
Σύμβαση εκτύπωσης Μηχανογραφικών εντύπων ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  26588/14-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓ0OΡΕ1-A,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε. 0891.000 – οικ. Έτος 2011 για τη δαπάνη «ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,  ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ» , που καταχωρήθηκε με α/α 230 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1032/21-4-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στην  άλλη συμβαλλόμενη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτύπωσης 100.000 μηχανογραφημένων εντύπων νοσηλίων – Έκθεση ιατρικού ελέγχου και βεβαίωση, 10.000 μηχανογραφημένων εντύπων οδοντιατρικής περίθαλψης  και 2.000 μηχανογραφημένων εισιτηρίων νοσηλείας, για τις ανάγκες  των Περιφερειακών Γραφείων του Τμήματος Θεσσαλίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. που έχουν έδρα  στη Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μυτιλήνη με το συνολικό ποσό των 4.730,00 € πλέον  ΦΠΑ,  που θα βαρύνει το προϋπολογισμό των  Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
Σύμβαση εκτύπωσης Μηχανογραφικών εντύπων Κ.Υ.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση επί του 78ου θέματος της 118ης /10-2-11 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
β) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμό 175/15-3-11 - αρ. πρωτ. 19564/16-3-11 και Α.Δ.Α.  4Α15ΟΡΕΙ – Σ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδικός φορέας Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ – Κ.Α.Ε. 0891.000 – οικ. Έτος 2011 για τη δαπάνη «ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,  ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ» , η οποία καταχωρήθηκε με α/α 485/15-3-11 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.
στην  άλλη συμβαλλόμενη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτύπωσης 200.000 μηχανογραφημένων εντύπων νοσηλίων – Έκθεση ιατρικού ελέγχου και βεβαίωση , 40.000 μηχανογραφημένων εισιτηρίων νοσηλείας, 60.000 μηχανογραφημένων εντύπων οδοντιατρικής περίθαλψης και 20.000 μηχανογραφημένων εντύπων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας  των Τομέων Μηχανικών  και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. με το συνολικό ποσό των 9.650,00 € πλέον  ΦΠΑ που θα βαρύνει το προϋπολογισμό των  Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
Σύμβαση εκτύπωσης Μηχανογραφικών γραμματίων ΣΤ΄ και Ζ΄

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
α) την απόφαση επί του 32ου θέματος της 118ης /10-2-11 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
β) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμό 175/15-3-11 - αρ. πρωτ. 19564/16-3-11 και Α.Δ.Α.  4Α15ΟΡΕΙ – Σ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδικός φορέας Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ – Κ.Α.Ε. 0891.000 – οικ. Έτος 2011 για τη δαπάνη «ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,  ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ» , η οποία καταχωρήθηκε με α/α 485/15-3-11 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.
στην  άλλη συμβαλλόμενη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. όπως αυτή εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτύπωσης 150.000 μηχανογραφημένων Γραμματίων Σειράς ΣΤ΄ και  150.000 μηχανογραφημένων Γραμματίων Σειράς Ζ΄, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων των Τομέων Μηχανικών  και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. με το συνολικό ποσό των 10.350.00 € πλέον  ΦΠΑ που θα βαρύνει το προϋπολογισμό των  Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  

 
 
Συμβάσεις Προμήθειας Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για την φιλοξενία των μελών της Δ.Ε.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α.  που στο εξής θα αποκαλείται «εργοδότης», δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΜΒΡΙΛΗ, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, και σύμφωνα με:
α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  26592/14-4-11,  Α.Δ.Α. 4ΑΓ0OΡΕ1-Υ/14-4-11,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε. 0856.000 – οικ. Έτος 2011 για τη δαπάνη ««Φιλοξενίες και δεξιώσεις»» , που καταχωρήθηκε με α/α 226/11-4-11 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 1928/25-7-11  απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄), Α.Δ.Α: 4ΑΣ3ΟΡΕ1-ΜΠ5/27-7-11,                        
αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό στην δεύτερη συμβαλλόμενη, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τον  κ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΚΟΛΑ, που θα αποκαλείται στο εξής                   « ανάδοχος» ή «εργολάβος» και αυτή αναλαμβάνει τη παροχή αγαθών, όπως αυτά περιγράφονται πιο κάτω.

 
Σύμβαση προμήθειας των ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, που θα αποκαλείται στο εξής « Εργοδότης», σύμφωνα με την κατακυρωτική απόφαση επί του 111ου θέματος της 108ης /3-12-10 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρία, που θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών  που καθορίζονται στην Νο 13 /2010 διακήρυξη διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α. σχετική με το έργο: «ΕΤΗΣΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ  – ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ  – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ   &  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ.  ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.»
με τις τιμές μονάδας που καθορίζονται στην προσφορά του «Αναδόχου» κατά τον διαγωνισμό της 3ης Νοεμβρίου 2010 και αναφέρονται πιο κάτω και μέχρι του συνολικού ποσού των 45.000,00 € πλέον  του Φ.Π.Α.

 
Σύμβαση προμήθειας ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ από εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με:
Α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης  με  αρ. πρωτ.  26596/14-4-11,  
Α.Δ.Α. 4ΑΓ0ΟΡΕ1-Ε,  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε.  Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ  - Κ.Α.Ε.  1261.000 - οικ. Έτος 2011, για την  δαπάνη << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ >> , που καταχωρήθηκε με α/α 223 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
Β) την 1147/2-5-11 απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),
στην άλλη συμβαλλόμενη ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την εργολαβία προμήθειας 400.000 συνολικά αυτοκόλλητων ετικετών διαστάσεων 105χ74 mm η κάθε μία, σε πακέτα των 100 φύλλων με  8 ετικέτες στο κάθε φύλλο, ήτοι συνολικά 500 πακέτα, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες :

 
Σύμβαση προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΥ από εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με την απόφαση επί του 86ου θέματος της 108ης /3-12-10 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. στην άλλη συμβαλλόμενη ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την εργολαβία προμήθειας των προϊόντων του πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 της σύμβασης,  με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες :

 
Σύμβαση προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΥ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με την απόφαση επί του 86ου θέματος της 108ης /3-12-10 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. στην άλλη συμβαλλόμενη ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ. ΤΖΙΒΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και αυτή αναλαμβάνει την εργολαβία προμήθειας των προϊόντων του πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 της σύμβασης,  με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες :

 
 
Διάφορες Συμβάσεις Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση GR8Net - QR_DigiSign

Στην Αθήνα σήμερα 22/8/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:  αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΠΕ “GR8Net (στο εξής καλούμενη για συντομία “GR8Net” – ή «ανάδοχος»), που έχει έδρα στην οδό ******** *, στην ****** ******* - ΤΚ *** **,  τηλ. **********,  με Α.Φ.Μ. ********* - ΔΟΥ **. ********, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον                   κ. Αθανάσιο Γιαννακόπουλο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

 
Σύμβαση GR8Net

Στην Αθήνα σήμερα 22/8/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΠΕ “GR8Net (στο εξής καλούμενη για συντομία “GR8Net” – ή «ανάδοχος»), που έχει έδρα στην οδό ********  *, στην ****** ******* - ΤΚ ***  **, τηλ. **********,  με Α.Φ.Μ. ********* - ΔΟΥ **. ********, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Αθανάσιο Γιαννακόπουλο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

 
Σύμβαση για αποστολές προσκλήσεων, κλπ.

Στην Αθήνα σήμερα 6/7/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Α.Ε. που έχει έδρα επί της *. ************ *** - *** & **** *****, στο *. ***** ******,  Τ.Κ. *** ** τηλ. **********,  fax  **********, φέρει την επωνυμία "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.", έχει  Α.Φ.Μ. *********, υπάγεται στη  Δ.Ο.Υ. *.*.*.*.  ****** και  εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κ. ΤΑΡΛΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, κάτοικο ******, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας και καλείται από δω και πέρα “ανάδοχος”, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
 
Συμβάσεις ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Καταστήματος Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Προμήθειας Αναλώσιμων Η/Υ

Σύμβαση Προμήθειας Αναλώσιμων Η/Υ για το 2011

 
 
Συμβάσεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Καταστημάτων Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Καθαρισμού Κομοτηνής 2011

Σύμβαση καθαρισμού του τοπικού γραφείου Κομοτηνής για το 2011

 
 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων