Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Διαγωνισμοί του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Διαγωνισμοί έτους 2012
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2012 - Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012
Ανοιχτό, πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο:

« ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. »
 
Καθαρισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας

Πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο:

 «καθαρισμός των χώρων του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους».

 
Αποστολές Προσκλήσεων

Πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο:

  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 45.000 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
 
 Εκτύπωση  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Ετήσιας φύλαξη Κεντρικού Κτιρίου

Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού έως 120.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ανάθεση της ετήσιας φύλαξης του Κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, του Γραφείου Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Ελπίδος 10 και του Τμήματος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζεύξιδος 8, των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

 
 Εκτύπωση  
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ Συμβόλαια Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
 Εκτύπωση  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ Ανοιχτοί Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2012

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού έως 207.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ανάθεση του έργου

«Κατάρτιση Ισολογισμών – Απολογισμών Κλάδων Ε.Τ.Α.Α./ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΠΜΕΔΕ, ΤΥΜΕΔΕ, ΤΕΑΜΕΔΕ (ν. 3655/2008), για το διάστημα από 1/10/2008 έως 31/12/2008 και για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 και καταχώρηση και επεξεργασία των δικαιολογητικών ΕΤΕ και ΔΟΥ, για το διάστημα από 1/1/2011 έως 14/7/2011».

 
 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων