Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Διαγωνισμοί του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Διαγωνισμοί έτους 2011
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
 Δημόσιοι Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2011

Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού έως 122.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ανάθεση της ετήσιας φύλαξης του Κεντρικού κτιρίου  των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4 και του χώρου λειτουργίας του Γραφείου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγία Παρασκευή.
Τόπος διαγωνισμού : Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22  - 2ος όροφος Αίθουσα Δ.Σ.
Ημερομηνία και ώρα : ΔΕΥΤΕΡΑ 7/2/11 - 10.00 π.μ.

 
Ετήσια φύλαξη του κεντρικού κτιρίου του ΤΣΜΕΔΕ και του υποκ/τος Αγ. Παρασκευής

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)
Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για την ανάθεση της ετήσιας φύλαξης του κεντρικού κτιρίου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα και του χώρου του Γραφείου των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγία Παρασκευή, Ελπίδος 10.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 122.000,00 € πλέον ΦΠΑ και βαρύνει το προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

 
 Εκτύπωση   
 Πρόχειροι Μειοδοτικοί Ελαχιστοποίηση
Εκτύπωση και Αποστολή Ειδοποιητηρίων

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Ν ο 18/2011
ΝΕΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ  - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ   &  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ.  ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 - 2ος όροφος  -  Αίθουσα Δ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 25/11/2011    Παρασκευή    12.00 μ.μ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : Έως 50.000 € πλέον ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : Χαμηλότερη τιμή

 
Διακ. 19/2011 Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Ν ο 19/2011
ΝΕΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 60.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 - 2ος όροφος  -  Αίθουσα Δ.Σ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 16/11/2011    Τετάρτη    12.00 μ.μ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : Έως 60.000 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : Χαμηλότερη τιμή

 
Διακ. 15/2011 Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Ν ο 15/2011
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 60.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 - 2ος όροφος  -  Αίθουσα Δ.Σ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 29/8/2011    Δευτέρα    12.00 μ.μ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : Έως 60.000 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : Χαμηλότερη τιμή

 
13/2011 Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισμού έως 60.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Τόπος διαγωνισμού : Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 2ος όροφος, αίθουσα Δ.Σ.
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού : Πέμπτη 16/06/2011, 11:30 π.μ.
Προϋπολογισμός έργου : έως 60.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο επιλογής : Χαμηλότερη τιμή

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2011

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την αποστολή προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. αλληλογραφίας κλπ, των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. προυπολογισθείσας δαπάνης εως 45.000€ πλέον του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Τόπος Διαγωνισμού : Ε.Τ.Α.Α. - Μάρνη 22, 2ος όροφος, αίθουσα Δ.Σ.

Ημερομηνία και ώρα : Τρίτη 17 / 05 / 2011, 12:00 π.μ.

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2011

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό μέρους της κεντρικής υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. προυπολιγισθείσας δαπάνης 55.000€ πλέον Φ.Π.Α. και για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Τόπος διαγωνισμού : Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 2ος όροφος, αίθουσα Δ.Σ.

Ημερομηνία και ώρα : Τρίτη 17 / 05 / 2011, 11:00 π.μ.

 
 Εκτύπωση   
 Μισθωτήρια Συμβόλαια Ελαχιστοποίηση
Μισθωτήριο Συμβόλαιο Γραφείου Πρέβεζας

Μισθωτήριο Συμβόλαιο Γραφείου Πρέβεζας

 
 Εκτύπωση   
 Συμβάσεις Ελαχιστοποίηση
ΣΥΜΒΑΣΗ Ετήσιας Συντήρησης Μηχανής Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων

Σύμβαση Ετήσιας Συντήρησης Μηχανής Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων τύπου SCAN COIN 1510 EUROVALUE για το διάστημα από 13/10/2010  έως 12/10/11

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Καθαρισμού Γραφείων Πειραιά

"Always Clean" (καθαρισμοί κτιρίων) αναλαμβάνει το καθαρισμό των Γραφείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στον Πειραιά στην οδό Κουντουριώτου 173 Τ.Κ. 185 35, για ένα (1) χρόνο, από την  1η Αυγούστου του 2010  έως και τις 31 Ιουλίου του 2011, με σύμβαση έργου.

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Ετήσιας Εκτύπωσης Ειδοποιητηρίων

Σύμβαση Ετήσιας εκτύπωσης - εμφακέλωσης - ταξινόμησης και μεταφοράς στα ΕΛΤΑ για αποστολή ειδοποιητηρίων και βεβαιώσεων ασφαλισμένων των ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Προμηθειας Αναλώσιμων Υλικών

Σύμβαση Προμηθειας Αναλώσιμων Υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία των δύο κεντρικών και περιφερειακών Η/Υ της κεντρικής υπηρεσίας των ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Καθαρισμού Γραφείων Αγίας Παρασκευής

"Always Clean" (καθαρισμοί κτιρίων) αναλαμβάνει το καθαρισμό των Γραφείων των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που στεγάζονται στην οδό Ελπίδος αρ.10 στη Αγία Παρασκευή, T.K. 153 43, για ένα (1) χρόνο, από τη 1η  Ιουνίου 2010 έως και την 31η  Μάιου 2011, με σύμβαση έργου.

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Ετήσιας Συντήρηαης Φ/Α

Σύμβαση Ετήσιας συντήρησης Φ/Α μηχανήματος τύπου REX ROTARY SN 5618,  του γραφείου των ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ  ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. στον Πειραιάς , για το διάστημα από 7/1/11  έως 6/1/12.

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2009

Εγκρίθηκε η δίμηνη  παράταση και έως 22-1-11, του αναφερόμενου  στο άρθρο 2 παρ. 1 της Νο 5/2009 / 22-1-10  σχετικής σύμβασης,  χρόνου παράδοσης του όλου έργου,  ο οποίος είχε οριστεί σε 10 μήνες από την υπογραφή της. 

 
 Εκτύπωση   
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων