Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Στόχοι - Έργα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Προοπτικές
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Τα έργα αυτά σκοπεύουν να δώσουν στο Ταμείο την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τις πραγματικές δυνατότητες που προσφέρει η Πληροφορική σήμερα.

Κατά αυτό τον τρόπο, τα οφέλη που θα προκύψουν για το Ταμείο, σε πρώτη φάση, θα είναι τα εξής:

 

·          Το Ταμείο θα αποκτήσει οργανωμένο και μακροπρόθεσμο σχέδιο παρακολούθησης και αντιμετώπισης των πληροφοριακών αναγκών του και όχι μόνο.

·          Μέσα από αυτά , θα προκύψει οργανωτική αναδιάρθρωση του Ταμείου και εφαρμογή πρακτικότερων και αποτελεσματικότερων τρόπων εκτέλεσης καθημερινών εργασιών, όπου αυτό απαιτείται.

·          Επιτάχυνση της εκτέλεσης των εργασιών από τους χρήστες του Ταμείου, λόγω ταχύτερων υπολογιστών, δικτυακού και επικοινωνιακού εξοπλισμού αλλά και σαφώς πιο καλοσχεδιασμένων εφαρμογών αλλά και πληρότητας των στοιχείων στα μηχανογραφικά αρχεία.

·          Θα μπορέσει η Διοίκηση του Ταμείου να έχει ολοκληρωμένη εικόνα και άμεση πληροφόρηση , ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει διορθωτικά όταν χρειάζεται καθώς και να θέτει μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους και τέλος να ενεργεί ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ταμείου , προς όφελος των ασφαλισμένων του αλλά και του προσωπικού των υπηρεσιών του.

 

 

 

Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων