Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Αρχική Σελίδα eΤΣΜΕΔΕ
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
Παράταση ασφαλιστικών εισφορών Β' εξαμήνου 2016 Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 248/27/29-06-2017 (ΑΔΑ: 610Τ465ΧΠΙ-70Τ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών Β' εξαμήνου 2016 έως 30-11-2017, των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ.

Επισημαίνουμε ότι για τον τέως τομέα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και νυν ΕΦΚΑ, στην έννοια της παράτασης εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι των αναδρομικών οφειλών που προβλέπονται από τον ν.3986/2011(αναδρομικά Β' εξαμήνου 2011 καθώς και αναδρομικά Α'εξαμήνου 2012) και καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθ.398/Θ:20/18-05-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

 Εκτύπωση  
Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου για Κατασκηνώσεις Ελαχιστοποίηση

Έπειτα από ανακοίνωση του ΕΦΚΑ και σύμφωνα με την αριθ. 1286/2017 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία αφορά αίτηση ανάκλησης της 123/2017 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι δυνατή η υπογραφή σχεδίων σύμβασης μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α. και των εταιρειών «ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ Ο.Ε.», «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ», «Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» και «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΜΑΣΕ Α.Ε.».

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι κάρτες κατασκηνωτών, είναι η υπογραφή σύμβασης των κατασκηνώσεων με τον ΕΦΚΑ.

Κατόπιν τούτου η υλοποίηση της διαδικασίας αποστολής παιδιών των δικαιούχων στις εν λόγω κατασκηνώσεις κατά τη Β’ και Γ’ περίοδο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες διαχειριστικές επιτροπές.

 Εκτύπωση  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β', Γ' & Δ' ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ελαχιστοποίηση
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ Β', Γ' & Δ'΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η κάρτα κατασκηνωτή, θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 4ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00, ως εξής:

Β' Κατασκηνωτική Περίοδος

Από Δευτέρα 26/06/2017 μέχρι και Πέμπτη 06/07/2017

 

Γ' και Δ' Κατασκηνωτικές Περίοδοι

Από Πέμπτη 29/06/17 μέχρι και Πέμπτη 06/07/17 

Προσκομίζοντας τα κάτωθι:

1. Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και  παιδιού 
2. 1 φωτογραφία
3. Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα  ασφαλισμένο - αιτούντα
4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία από 09/06/2017 και εφεξής
5. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστ. απόφασης επιμέλειας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο του, δεν πρόκειται να  συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα.
7. Σε περίπτωση παραλαβής της  κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής


Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.
Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  σε περίπτωση μη προσέλευσης  για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο που βρίσκεται στη λίστα αναμονής.


Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία,  προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ


Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ,
επέστρεψε λάθος στα πεδία "ΕΠΩΝΥΜΟ" ή "ΟΝΟΜΑ" (π.χ. την ένδειξη "ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ", "ΑΡΡΕΝ" ή "ΘΗΛΥ") πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ μέσω ΚΕΠ , καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλιστική Ικανότητα του δικαιούχου από τον Φορέα του, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα).

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο της συνολικής διαδικασίας αναφορικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για τη θερινή περίοδο έτους 2017 και σύμφωνα με την αριθμ.123/2017 Πράξη του Ζ΄κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του ΕΦΚΑ και των εταιρειών:

 • ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΜΑΣΕ ΑΕ


Θα σας ενημερώσουμε για την οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Νεότερη Ανακοίνωση.


Συνεργαζόμενες Κατασκηνώσεις για ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 2017

 Εκτύπωση  
Αιτήσεις Β' & Γ' Κατασκηνωτικής Περιόδου 2017 Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2017 της Β' και Γ' περιόδου, ξεκινά στις 19/06/2017 9:00 π.μ. και λήγει στις 30/07/2017 2:00 μ.μ.

Για την υποβολή της αίτησης, πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και στη συνέχεια, από την ενότητα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες", να επιλέξετε "Κατασκηνώσεις" --> "Υποβολή Αίτησης".

 Εκτύπωση  
Ανακοίνωση Ελαχιστοποίηση

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους που έχουν παραλάβει Κάρτα Κατασκηνωτή για μία από τις Κατασκηνώσεις:

 • ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 • Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΜΑΣΕ ΑΕ

ότι έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν τις κάρτες και να επιλέξουν άλλη κατασκήνωση.

Εξυπακούεται ότι θα έχει προηγηθεί συννενόηση με την νέα Κατασκήνωση και θα έχει επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα.

Σε περίπτωση που αρθεί το νομικό κώλυμα υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με τις τέσσερις εταιρείες θα ενημερωθείτε σχετικά.

 Εκτύπωση  
Ανακοίνωση Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο της συνολικής διαδικασίας αναφορικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για τη θερινή περίοδο έτους 2017, σύμφωνα με την αριθμ.123/2017 Πράξη του Ζ΄κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Βάση της  ως άνω Πράξης, ".....κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του ΕΦΚΑ και των εταιρειών:

 • ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΜΑΣΕ ΑΕ


Δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων λοιπών τριάντα οκτώ (38) σχεδίων για τον παραθερισμό των ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση των εντασσόμενων  στον ΕΦΚΑ φορέων , ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ , ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ , ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ,ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ,ΕΤΑΑ-ΤΑΝ,ΟΑΕΕ,ΤΑΝΤΠ, ΟΓΑ,ΤΠΔΕ,ΤΑΠΙΤ,ΤΑΥΤΕΚΩ για τη θερινή περίοδο 2017 ".

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μέρχι το μεσημάρι της Παρασκευής 16.06.2017, με περισσότερες διευκρινήσεις.

 

(Τελ. ενημέρωση 15/06/2017 17:15)

 

 Εκτύπωση  
Παραλαβή Κάρτας Κατασκηνωτή Α' Περιόδου Ελαχιστοποίηση

Η προθεσμία παραλαβής της Κάρτας Κατασκηνωτή για την Α' Κατασκηνωτική Περίοδο παρατείνεται μέρχι και την Παρασκευή 16/06/2017, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και οι ασφαλισμένοι από τη Λίστα Αναμονής.

 Εκτύπωση  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α΄ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ελαχιστοποίηση

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

Η κάρτα κατασκηνωτή, θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 4ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00 από Παρασκευή 09/06/2017 μέχρι και Παρασκευή 16/06/2017, αποκλειστικά για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο, προσκομίζοντας τα κάτωθι:

1. Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και  παιδιού
2. 1 φωτογραφία
3. Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα  ασφαλισμένο - αιτούντα
4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία μεταγενέστερη της ηλεκτρονικής αίτησης
5. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστ. απόφασης επιμέλειας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο του, δεν πρόκειται να  συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα.
7. Σε περίπτωση παραλαβής της  κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα


Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.
Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  σε περίπτωση μη προσέλευσης για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο που βρίσκεται στη λίστα αναμονής.


Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία,  προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ, επέστρεψε λάθος στα πεδία "ΕΠΩΝΥΜΟ" ή "ΟΝΟΜΑ" (π.χ. την ένδειξη "ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ", "ΑΡΡΕΝ" ή "ΘΗΛΥ"), καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλιστική Ικανότητα του δικαιούχου από τον Φορέα του, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα).


Επισημαίνεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συνεργαζόμενες Κατασκηνώσεις για ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 2017

 Εκτύπωση  
Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης Α' Κατασκηνωτικής Περιόδου 2017 Ελαχιστοποίηση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Α’ Κατασκηνωτική Περίοδο 2017, λήγει στις 14/06/2017 και ώρα 2 μ.μ.

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Β΄και Γ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από οδηγία του ΕΦΚΑ, για τις αιτήσεις της Β' και Γ' περιόδου (οι οποίες ξεκινούν στις 19/06/2017 και λήγουν στις 30/06/2017), θα ισχύουν οι προκρατήσεις που θα γίνονται από 09/06/2017.

 

Διευκρίνηση 10/06/2017 23:50

Έπειτα από σχετικά ερωτήματα ασφαλισμένων, διευκρινίζουμε ότι ο όρος προκρατήσεις, αφορά τις προκρατήσεις στις κατασκηνώσεις και όχι στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέχρι και τις 14/06/2017 14:00, θα πρέπει να αφορούν μόνο την Α' κατασκηνωτική περίοδο.

Παροτρύνουμε τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση για την Α' περίοδο, ενώ ενδιαφέρονται για επόμενη, να ακυρώσουν την αίτησή τους απ' ευθείας από την εφαρμογή, μέσω της επιλογής "Ακύρωση" του πίνακα αιτήσεων.

 

 Εκτύπωση  
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ελαχιστοποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι ασφαλισμένοι υποβάλουν εκ παραδρομής αίτηση για την Α΄ Κατασκηνωτική περίοδο, ενώ ενδιαφέρονται για επόμενη, πρέπει άμεσα να στείλουν email ακύρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση camp@tmede.gr διότι  η αίτησή τους δε θα γίνει αποδεκτή και το σύστημα δε θα τους επιτρέψει την υποβολή νέας αίτησης για τις επόμενες κατασκηνωτικές περιόδους.

Από τις 07.06.2017 21:30, η δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης παρέχεται και από την εφαρμογή των αιτήσεων.

Συνεργαζόμενες Κατασκηνώσεις για ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 2017

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση και οδηγίες για την παραλαβή της Κάρτας Κατασκηνωτή Α' Κατασκηνωτικής Περιόδου εδώ

 

Επίσης, ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους που επικοινωνούν μαζί μας επειδή εκ παραδρομής επιλέγουν να διαγραφούν από την αυτοματοποιημένη αποστολή email για θέματα κατασκηνωτικής περιόδου 2017, ότι θα επαναφέρουμε αυτόματα την εγγραφή τους, χωρίς να απαιτείται να κάνουν κάποια επιπλέον ενέργεια.

 

 Εκτύπωση  
Αιτήσεις 1ης Κατασκηνωτικής Περιόδου Ελαχιστοποίηση

 

Υποβολή αιτήσεων για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, από 2-6-2017 έως 14-6-2017.

Για την Β ΄ , Γ ΄ , Δ ΄ (ΑΜΕΑ) από 19-6-2017 έως 30-6-2017.

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2016 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ελαχιστοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2016 των συνταξιούχων του τ. ΕΤΑΑ Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ στην ιστοσελίδα του eΤΣΜΕΔΕ.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων φορολογητέου έτους 2016 με χρήση του Α.Φ.Μ., του Α.Μ.Κ.Α., του Αρ. Σύνταξης και της Πολλαπλότητας (0 : Δικαιούχος, Α : Συζυγος, Β,Γ,Δ,Ε : Τέκνα) του δικαιούχου.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να εκδόσουν τη Βεβαίωση Αποδοχων 2016, κάνοντας είσοδο στην ιστοσελίδα με χρήση των προσωπικών τους κωδικών και χωρίς την ανάγκη εισαγωγής Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και Αρ. Σύνταξης, από την επιλογή: "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες" --> "Συνταξιούχοι" --> "Βεβαίωση Εφορίας Συνταξιούχου".

 

Είσοδος στην εφαρμογή για μη πιστοποιημένους χρήστες

 Εκτύπωση  
Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων Ελαχιστοποίηση

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης ασφάλισης Μη Μισθωτών και Έμμισθων Μηχανικών.

Ανακοίωση ΕΦΚΑ

 Εκτύπωση  
Παράταση των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2016 Ελαχιστοποίηση

Μετά από τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, τη Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017,έγινε δεκτό το αίτημα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων, μετά από εισήγηση του προέδρου της Κωνσταντίνου Μακέδου, σχετικά με την παράταση μέχρι 30.6.2017 των προθεσμιών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Διπλωματούχων Μηχανικών που αφορούν το Β΄ εξάμηνο 2016 λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων. Σημειώνεται πως την παράταση των προθεσμιών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των διπλωματούχων μηχανικών είχε ζητήσει με επιστολή του προς τον ΕΦΚΑ και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, δίδεται παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016 ως και τις 30/6/2017 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την 31-03-2017 απαιτείται και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών 2017 του ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2017, παρά τα αιτήματα των επιστημονικών φορέων της χώρας και τις αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ, δεν υπήρξε απόφαση από το ΔΣ του ΕΦΚΑ στη σημερινή συνεδρίαση του.

(Τελ. ενημέρωση 07/04/2017 15:45)

 Εκτύπωση  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΦΚΑ Ελαχιστοποίηση
 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03.02.2017 Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με το θέμα που προέκυψε από τη διπλή παρακράτηση των δόσεων Ιανουαρίου 2017 σε όσους είχαν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους με πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα, σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε και τα επιπλέον παρακρατηθέντα ποσά έχουν ήδη επανακατατεθεί στους λογαριασμούς από τους οποίους παρακρατήθηκαν.

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης με πάγια εντολή στην ΕΤΕ, να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόβλημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόβλημα υφίσταται, όπως απευθυνθούν στο κατάστημα της Τράπεζας στο οποίο υπέβαλαν αίτηση ανάθεσης πάγιας εντολής.

(Τελ. ενημέρωση 03/02/2017 09:40)

 Εκτύπωση  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β 2016 Ελαχιστοποίηση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από 1.1.2017 λειτουργεί το ΤΜΕΔΕ ως καθολικός διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ στους τομείς εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, ενώ οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν περάσει στον ΕΦΚΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 31.3.2017 της καταβολής των εισφορών του Β εξαμήνου 2016 των μηχανικών που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ.

Στην παράταση εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση έναντι αναδρομικών οφειλών που προβλέπονται από τον Ν. 3986/2011 και καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθμ. 398/Θ.20/18.5.16 του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.

Σας επισημαίνουμε ότι για να διατηρηθεί η δυνατότητα των ευεργετημάτων και δικαιωμάτων (ρύθμισης, ασφαλιστικής ικανότητας/ενημερότητας, κλπ), θα πρέπει να καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά μέσα στα χρονικά όρια της νέας προθεσμίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών και διαφορών Β εξαμήνου 2016 για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους.

(Τελ. ενημέρωση 27/01/2017 09:35)

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09.01.2017 Ελαχιστοποίηση
Απογραφή και μεταβολή στο Μητρώο εργοδοτών από 01/01/2017

Βάσει της ΑΔΑ: 6Η3Γ465Θ1Ω-ΔΔ9 ( διαύγεια ) η απογραφή και μεταβολή του εργοδότη θα γίνεται στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των κατά τόπο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.

 

Η υποβολή εισφορών Ιανουαρίου 2017 και μετά, θα γίνεται μέσω της Α.Π.Δ. του ΙΚΑ.

 Εκτύπωση  
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 01.01.2017 Ελαχιστοποίηση

Αγαπητά μέλη

Η πατρίδα μας συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε μεταπολεμικά και προσπαθεί να ανασυνταχθεί για το ξεπέρασμά της.

Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις παραμένουν ισχυρές, σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται. Το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά παραμένει το εθνικό μας στοίχημα και αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για να σταθεί η Ελλάδα, με επάρκεια, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, διατηρώντας ταυτόχρονα την κοινωνική της συνοχή.


Ο κλάδος μας έχει βιώσει την κρίση με τον πιο επώδυνο τρόπο αλλά είναι και εκείνος που αντιλαμβάνεται την αξία και την καθοριστική δύναμη που έχει για να τονωθεί η πραγματική οικονομία. Αντίληψη που ουδείς πλέον αμφισβητεί.


Σε αυτό το περιβάλλον, υποδεχόμαστε το 2017 με δύο σημαντικές αλλαγές:


Πρώτον, το ασφαλιστικό μας Ταμείο εντάσσεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΕΦΚΑ ), όπως προβλέπεται από την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Και δεύτερον, από 01-01-2017, έχουμε τη δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ που αναλαμβάνει την παροχή της εγγυοδοσίας και της πιστοδοσίας των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων. Το ΤΜΕΔΕ διατηρεί την έδρα του στην Αθήνα στο κτίριο της Π. Πατρών Γερμανού 3-5, στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η μετάβαση, στο νέο φορέα του ΤΜΕΔΕ, να είναι αδιατάρακτη και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μελών μας.

Παρόλα αυτά η ανάγκη προσαρμογής των συστημάτων τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο και στα Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία, τα οποία διατηρούν την έδρα τους και τη λειτουργία τους, και μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσής τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο οργανόγραμμα, μας υποχρεώνουν να ζητήσουμε την κατανόησή σας μέχρι τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, ημερομηνία έναρξης της πλήρους λειτουργία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τη διαρκή ενημέρωσή σας μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tmede.org είτε tmede.org


Αγαπητά μέλη,
Μαζί με τις ευχές για Καλή Χρονιά, Υγεία και Προκοπή σας μεταφέρω τη δέσμευση της Διοίκησης να εργάζεται για την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ και για την ουσιαστική στήριξη των επαγγελματικών σας προσπαθειών. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε το καλύτερο.
 

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Μακέδος

 Εκτύπωση  
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε, ότι χορηγείται το επίδομα μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., κατ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4097/2012 (Α' 235) και της Κ.Υ.Α., αριθμ. πρωτ.: Φ.10060/15858/606/7.10.2014.
Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί τα επιδόματα, των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν στο Ταμείο έως και την 31/01/2016.
Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για τις επόμενες πληρωμές.

 

(Τελ. ενημέρωση 04/01/2017 10:45)

 Εκτύπωση  
Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών για Ελ. Επαγγελματίες Μηχανικούς Ελαχιστοποίηση

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών
των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών
Προτείνει η Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Εργασίας

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί, προκειμένου να νομοθετηθούν, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ.

Περισσότερα...

(Τελ. ενημέρωση 16/12/2016 11:45)

 Εκτύπωση  
Υποβολή νέου αιτήματος για παράταση πληρωμής εισφορών Β' Εξαμήνου 2016 Ελαχιστοποίηση

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ, της εισήγησης του Προέδρου της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και της σχετικής της απόφασης, για παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών μέχρι και τις 31.3.2017, αποφάσισε να αποστείλει για έγκριση το συγκεκριμένο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) και στην αρμόδια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών.

 

(Τελ. ενημέρωση 16/12/2016 12:50)

 Εκτύπωση  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Ελαχιστοποίηση

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της 16 Νοεμβρίου του 2016 (αρ. Συνεδρίασης Νο 424), σε συνέχεια αιτημάτων - εισηγήσεων του Προέδρου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μακέδου, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε:

 • την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι και τις 30/12/2016 άνευ προσαυξήσεων, εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υποχρέων.
 • την προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του Ε.Τ.Α.Α., ώστε ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών για τις εκπρόθεσμες οφειλές των ασφαλισμένων μας για το Α’ Εξάμηνο του 2016 - συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής τους, και συγκεκριμένα - από την 1.11.2016, εφόσον τελικά δεν γίνει αποδεχτό το αίτημα της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου του 2016 για ένα μήνα, και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30.11.2016.

   

  (Τελ. ενημέρωση 16/12/2016 12:50)

 Εκτύπωση  
Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφ. εισφορών Α 2016 προς το Υπουργείο Εργασίας Ελαχιστοποίηση

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ και της σχετικής απόφασης της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, για παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ά εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών για ένα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30.11.2016, αποφάσισε να μεταβιβάσει την συγκεκριμένη απόφαση στον αρμόδιο υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών.

(Τελ. ενημέρωση 02/11/2016 17:30)

 Εκτύπωση  
Κοινή δήλωση Στασινού – Μακέδου για τις εξελίξεις στην AtticaBank Ελαχιστοποίηση

Σε κοινή δήλωση για τις εξελίξεις στην AtticaBank προχώρησαν νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και ο Πρόεδρoς της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος. Η δήλωση έχει ως εξής:

«Οι αρχές της ισονομίας και της διαφάνειας είναι αδιαπραγμάτευτες για όσους συνδέουν τη θεσμική τους θέση με την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση των συμφερόντων αυτών που εκπροσωπούν.
Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα  οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μία φορά ότι ζητάμε από την Τράπεζα της Ελλάδας και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας την επιτάχυνση του ελέγχου και τη δίκαιη διερεύνηση καθώς και την απόδοση ευθυνών προς όλους όσους τελικώς αποδειχθεί ότι λειτούργησαν εις βάρος της Τράπεζας και της επένδυσης του Ταμείου μας, όποιοι και εάν είναι αυτοί, όποιες θέσεις και εάν κατέχουν.

Ολόκληρη η δήλωση

 Εκτύπωση  
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ελαχιστοποίηση

Ενημερώνουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, μας σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές.

Περισσότερα...

(Τελ. ενημέρωση 08/12/2016 14:55)

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ 20.09.2016 Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΜΕΔΕ 20.09.2016

Η εκλογή του νέου Δ.Σ της Τράπεζας Αττικής από τη σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί για όλους όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για την αναπτυξιακή της πορεία (μετόχους, εργαζόμενους και πελάτες) ένα μήνυμα ελπίδας και προοπτικής. Το Ταμείο Μηχανικών που αποτελεί βασικό μέτοχο , αλλά και διαχρονικό πυλώνα στήριξης της τράπεζας λειτούργησε για άλλη μία φορά με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα προτάσσοντας το συμφέρον της Τράπεζας, την επιστροφή της στην κανονικότητα, αλλά το κυριότερο τη δυνατότητα να κάνει μία νέα αρχή.

Περισσότερα...

Η ανακοίνωση σε μορφή doc

 Εκτύπωση  
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ATTICA BANK Ελαχιστοποίηση

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ATTICA BANK

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην Attica Bank και τα συνεχόμενα δημοσιεύματα του τύπου, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./ Ε.Τ.Α.Α. Κωνσταντίνος Μακέδος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ως κύριο στόχο του τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της απόδοσης της επένδυσης των χιλιάδων ασφαλισμένων του, μηχανικών και εργοληπτών , στην Attica Bank, και προσπαθεί, μέσω αυτής της στρατηγικής του επένδυσης να προωθήσει την ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας.

Ολόκληρη η δήλωση

(Τελ. ενημέρωση 16/09/2016 17:30)

 

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ Ελαχιστοποίηση

Με την απόφαση 1540/18-07-2016 της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ διευθετείται η επιστροφή της ειδικής προσαύξησης και της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης για το διάστημα από 01/01/2016 έως και σήμερα θα πρέπει να γίνει συμψηφισμός της εισφοράς από τους εργοδότες τους.

Οδηγίες Συμψηφισμού

(Τελ. ενημέρωση 23/08/2016 12:45)

 Εκτύπωση  
Ανακοίνωση για εισφορές μηχανικών 24.05.2016 Ελαχιστοποίηση

Θα εξακολουθούν να πληρώνουν τη χαμηλότερη εισφορά μέχρι το τέλος του 2016, όσοι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4331/2015 για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2015 και 2016. Η σημαντική αυτή απόφαση προέκυψε, μετά την έκδοση της με αριθ. 122/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με αριθ. 122/2016, που έκανε δεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσος Πετρόπουλος. Είχε προηγηθεί παρέμβαση προς το Υπουργείο για το κρίσιμο αυτό ζήτημα από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, με την υποστήριξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γιώργου Στασινού. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αν και εκδόθηκε με αφορμή τον κλάδο των μηχανικών, επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους κλάδους επιστημόνων που συγκροτούν το ΕΤΑΑ.

 Εκτύπωση  
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της Attica Bank Ελαχιστοποίηση

 

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Attica Bank που έχει οριστεί για την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016, το ΤΣΜΕΔΕ απευθύνει ανοικτή διερευνητική πρόσκληση μη δεσμευτικού χαρακτήρα προς τα μέλη του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ με σκοπό να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της Attica Bank.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, μέχρι Κυριακή 28 Αυγούστου και ώρα 24.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@tsmede.gr

Περισσότερα...

 Εκτύπωση  
Χαιρετισμός του προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μακέδου Ελαχιστοποίηση

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Ζούμε σήμερα μια από τις κρισιμότερες περιόδους της νεώτερης ιστορίας μας.
Η υπερχρέωση, η άνιση κατανομή των πόρων, η υποχώρηση του παραγωγικού δυναμικού, έχουν επιφέρει προβλήματα στην κοινωνία, η οποία για να ανταπεξέλθει δεν μπορεί παρά να επιλέξει να λειτουργεί μέσα σε πνεύμα συστράτευσης αλληλεγγύης και συνεισφοράς επιδιώκοντας να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία.

Περισσότερα...

 

 Εκτύπωση  
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΧΡΙ 28/02/2017 ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Ελαχιστοποίηση

Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 28.02.2017, στους Ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη από το 2011 έως 2015 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος, κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη έληγε στις 29.02.2016.

Περισσότερα...

(Τελ. ενημέρωση 26/02/2016 12:45)

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03/03/2016 Ελαχιστοποίηση

Από 12/11/2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.3 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄/11.04.2012), και την υποπαρ.ΙΒ.1. της παρ. ΙΒ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/ 2012 (ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2013), «οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ε.Τ.Α.Α. , Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Οίκο Ναύτου, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» Επομένως δεν υφίσταται πλέον το Αυτοτελές Τμήμα Ελεγκτών Ιατρών που προέβλεπε το Π.Δ. 62/2006 (ΦΕΚ 68 Α΄/03.04.2006) στο άρθρο 12, το οποίο είχε στις αρμοδιότητές του τον έλεγχο των πάσης φύσεως γνωματεύσεων και παραστατικών από θεράποντες γιατρούς, φαρμακεία, κλινικές, κ.λ.π.

Η Υπηρεσία έχει αποστείλει σχετική αλληλογραφία στο Εποπτεύον Υπουργείο, σχετικά με τη χορήγηση του Επιδόματος Αποθεραπείας και εξόδων λόγω εισαγωγής σε οίκους ευγηρίας, θέτοντας το παραπάνω θέμα, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω των παραπάνω αναφερομένων, αναμένοντας την απάντησή του.

Μόλις η Υπηρεσία μας λάβει σχετική έγγραφη απάντηση από το Εποπτεύον Υπουργείο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.

 Εκτύπωση  
ΝΕΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4336/15. Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4336/15.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4336/15.

Αγαπητοί ασφαλισμένοι του Ταμείου μας, Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, με τις διατάξεις του Ν.4336/15 (παρ.Ε υποπ.Ε1 αρθρ.1) τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%).

 

Περισσότερα...

 Εκτύπωση  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν.4152/13, Ν.4305/14 και Ν.4321/15. Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν.4152/13 (ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ), Ν.4305/14 και Ν.4321/15.

 Με τις διατάξεις  του Ν.4336/15 (παρ.Ε υποπ.Ε1 αρθρ.2) τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή  μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις.  

Το  επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως  με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%).

Περισσότερα ...

 

Εφόσον ακήκετε στην κατηγορία των Ασφαλισμένων που πληρούν τις ανάφερόμενες προϋποθέσει, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησής σας εδώ.

 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΕΤΑΑ Ελαχιστοποίηση
 Εκτύπωση  
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015. Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες....... Ελαχιστοποίηση

Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.4331/2015, που λήγει στις 30-09-2015. Και το συνολικό πόσο οφειλής που ρυθμίζεται να μην υπερβαίνει τις 50.000 €

 

περισσότερα...

 Εκτύπωση  
Πρόσφατες Ανακοινώσεις - Νέα
 Εκτύπωση  

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ψηφιακή Σύγκλιση

ΕΣΠΑ 2007-2013 Πρόγραμμα για την ανάπτυξη

 

A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ Ελαχιστοποίηση

Λειτουργία νέου φορέα Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01/01/2017.

ΦΕΚ Καταστατικού ΤΜΕΔΕ.

 Εκτύπωση  
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ... Ελαχιστοποίηση
 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελαχιστοποίηση

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Συνεδρ. 360/30-07-2015/θέμα 2ο, όλες οι Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους.
Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.

 Εκτύπωση  
 
-- ΝΕΑ Υπηρεσία --

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΤΑ
Εφαρμογή Ειδοποιητηρίων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ATTICA BANK Ελαχιστοποίηση

Attica Bank

Πιστωτική Κάρτα Πληρωμής Εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα...

Τελευταία ενημέρωση : 04.01.2016

 Εκτύπωση  
Ημερολόγιο γεγονότων

περάστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από τις έντονα εμφανιζόμενες ημέρες για περισσότερες πληροφορίες


Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.του Ε.Τ.Α.Α.Συνεδρ.360/30-07-2015/θέμα 2ο , όλες οι Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους.

Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.
 

Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του Ταμείου ότι οι Υπηρεσίες του λειτουργούν κανονικά από την προγραμματισμένη ημερομηνία 16/07/2015 στο νέο κτίριο επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 στην Πλατεία Κλαυθμώνος

 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Άμφισσας
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του υπαλλήλου αναστέλλεται η λειτουργία του Περ. Γραφείου Άμφισσας του ΕΤΑΑ –Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ από τις 15/05/2014
 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Αγίας Παρασκευής
Οι ασφαλισμένοι των γραφείων ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Αγίας Παρασκευής, Περιστερίου και Πειραιά θα εξυπηρετούνται για οποιαδήποτε εργασία από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π.Γερμανού 3-5 (Πλατεία Κλαυθμώνος), Αθήνα – τηλ. 2103740000)
 

eΤΣΜΕΔΕ

Για οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική με την ιστοσελίδα και την δομή της επικοινωνείστε στο :

e-tsmede@tsmede.gr

 

 
  Σήμερα  Ημερομηνία 

ΙούλιοςΑύγουστος 2017Σεπτέμβριος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 
Δι@ύγεια

 
Δημοσκοπήσεις Ελαχιστοποίηση

[+] ή [-] για αυξομείωση του πλαισίου


Πως σας φαίνεται η νέα μας Ιστοσελίδα ;

Πιστεύετε οτι υπάρχουν λίγες πληροφορίες σε κάποια απο τις παρακάτω ενότητες :Καταχώρηση Έρευνας 
 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων