Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Χρήσιμα Έντυπα
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021
ΓΕΝΙΚΑ Χρήσιμα Έντυπα Ελαχιστοποίηση

[+] ή [-] για αυξομείωση του πλαισίου


 Ονομασία Εντύπου  
ATTICA BANK - Ενημερωτικό Έντυπο Είσπραξης Πόρων pdf pdf
ETE - Ενημερωτικό Έντυπο Είσπραξης Πόρων pdf pdf
Ενημερωτικό Έντυπο Είσπραξης Πόρου 6 ‰ pdf pdf
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 pdf pdf
 
Χρήσιμα Έντυπα Κλάδου Ασφάλισης - Κύριας Σύνταξης Ελαχιστοποίηση

[+] ή [-] για αυξομείωση του πλαισίου


 Ονομασία Εντύπου  
Αιτήσεις Ε.Δ.Ε. pdf pdf
Αίτηση Αναγνώρισης Εθνικής Αντίστασης pdf pdf
Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας στο Δημόσιο pdf pdf
Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ pdf pdf
Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ pdf pdf
Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ που μεσολάβησε απο ΠΤΥΧΙΟ μέχρι ΑΔΕΙΑ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ pdf pdf
Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ που μεσολάβησε απο ΠΤΥΧΙΟ μέχρι ΑΔΕΙΑ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ pdf pdf
Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ pdf pdf
Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ pdf pdf
Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ pdf pdf
Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ pdf pdf
Αίτηση για Βεβαίωση Ασφάλισης pdf pdf
Αίτηση Ειδικής Προσαύξηση (για ΠΑΛΑΙΟΥΣ Ασφαλισμένους) pdf pdf
Διαγραφή από την ασφάλιση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας pdf pdf
 
Χρήσιμα Έντυπα Κλάδου Ασφάλισης - Κ.Υ.Τ. Μεγιστοποίηση

[+] ή [-] για αυξομείωση του πλαισίου


 
Χρήσιμα Έντυπα ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μεγιστοποίηση

[+] ή [-] για αυξομείωση του πλαισίου


 
Χρήσιμα Έντυπα Εγγυητικών Επιστολών Μεγιστοποίηση

[+] ή [-] για αυξομείωση του πλαισίου


 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων