Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Κ.Υ.Τ. » Φαρμακευτική Κάλυψη και Συνταγολόγιο
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
Φαρμακευτική Κάλυψη και Συνταγολόγιο

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ

Η έκδοση του συνταγολογίου γίνεται στον πρώτο όροφο από το τμήμα ασφάλισης του Κ.Υ.Τ. Για την έκδοση του απαιτούνται :

1.    Το βιβλιάριο υγείας (θεωρημένο) ανά μέλος.
2.    Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
3.    Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του ασφαλισμένου (ΑΦΜ).
4.    Μία φωτογραφία διαβατηρίου ανά μέλος.

 


Σας ενημερώνουμε ότι κατ' εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 191/20-09-2005 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 234/27-9-2005 υποχρεούσαι :

1.    Να χρησιμοποιείς αυστηρά προσωπικά το συνταγολόγιο και το θεωρημένο βιβλιάριο υγείας, φροντίζοντας να τα διατηρείς σε άριστη κατάσταση, ως δημόσια έγγραφα.

2.    Να προσκομίζεις το συνταγολόγιο στους θεράποντες γιατρούς, έχοντας μαζί σου απαραίτητα το βιβλιάριο υγείας.

3.    Να προσκομίζεις για θεώρηση στους ελεγκτές γιατρούς εντός πέντε - 5 - ημερών, κάθε συνταγή για την οποία απαιτείται θεώρηση σύμφωνα με την κείμενη 'νομοθεσία.

4.    Να προσκομίζεις για εκτέλεση σε συμβεβλημένο φαρμακείο κάθε συνταγής εντός - 5 -  ημερών.

5.    Να προσυπογράφεις στη θέση «παραλήπτης» του συνταγολογίου, έχοντας ευθύνη για την παραλαβή των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή και για την παραλαβή της αντίστοιχης απόδειξης για την καταβολή του ποσού συμμετοχής.

6.    Να μην αφήνεις για κανένα λόγο το συνταγολόγιο ή το βιβλιάριο υγείας σου στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.

7.    Να δηλώνεις αμέσως την απώλεια ή την κλοπή του συνταγολογίου, στην αρμόδια υπηρεσία Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που υπάγεσαι και να αντικαθιστάς το συνταγολόγιο, όταν χρειάζεται, φυλάσσοντας επί εξάμηνο το παλαιό.

8.    Να μην χρησιμοποιείς το συνταγολόγιο μετά την λήξη της ασφαλιστικής σου ικανότητας,

9.    Να αποδέχεσαι κάθε έλεγχο σχετικά με τα χορηγούμενα φάρμακα, τη χρήση του συνταγολογίου και του βιβλιαρίου υγείας,


Παρακαλείσαι για την πιστή τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, ώστε η Διοίκηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. να μην βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να σου επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το ανωτέρω Π.Δ/γμα κυρώσεις, όπως είναι - εκτός των τυχόν ποινικών - στέρηση της χρήσης του συνταγολογίου σου για δέκα - 10 - ημέρες έως τρεις - 3 - μήνες.
Τέλος η παράλειψη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για κλοπή ή απώλεια του συνταγολογίου συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του ασφαλισμένου της ζημιάς που υπέστη ο ασφαλιστικός οργανισμός δηλ. το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από τυχόν χρήση του συνταγολογίου εκ μέρους τρίτου προσώπου.

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων