Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Κ.Υ.Τ. » Ευρωπαική Κάρτα Κλάδου Υγείας
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021
Ευρωπαική Κάρτα Κλάδου Υγείας

Δικαιολογητικά :

1.        Συμπληρωμένη η σχετική αίτηση (μία για κάθε μέλος χωριστά)

2.        Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες ή φωτοαντίγραφο της παλαιάς κάρτας.

3.        Για τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών υποχρεωτικά.

4.        Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή βεβαίωση εισφορών μη οφειλής.

5.        Τέλος όλα τα δικαιολογητικά να τα καταθέσετε στον Κ.Υ.Τ.

 

Σημειώσεις :

1.        Η Ε.Κ.Α.Α. ισχύει για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και για την Νορβηγία, το Λιχτενστάϊν, την Ισλανδία και την Ελβετία.

2.        Πληροφορίες για την χρήση της αναφέρονται αναλυτικά στο πίσω μέρος της κάρτας.

3.        Η Ε.Κ.Α.Α. ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος (π.χ. από 1.1.2006 έως 31.12.2006) εφόσον έχουν εξοφληθεί οι εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους (δηλ. μέχρι 31.12.2005).

4.        Τέλος η διαδικασία για την έκδοση νέας κάρτας μετά την λήξη της παλαιάς είναι η ίδια με τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παραπάνω.

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων