Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Χρήσιμες Ανακοινώσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ–ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 38 Ν. 4331/2015 - Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 38 του ν. 4331/2-7-2015 προβλέπεται ειδικό καθεστώς ρύθμισης για την έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες. Στην ειδική αυτή ρύθμιση οφειλών για λήψη σύνταξης μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την ισχύ του νόμου (2/7/15) μέχρι 30/9/15. Το συνολικό ποσό της οφειλής (από ασφαλιστικές εισφορές) που ρυθμίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 50.000€ ενώ επιπλέον ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρθρ. 6 του π.δ. 258/1983. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή δεν καταβάλλει εφάπαξ ενός του διμήνου το ποσό της οφειλής που δεν μπορεί να ρυθμιστεί, τα ποσά των συντάξεων που έχουν καταβληθεί κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη γνωστοποίηση της οφειλής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.(Φ. 10043/οικ. 32743/812/17-7-15 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας μετά τις 28/08/2015 και ή οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια Δ/νση , ότι θα μπορούν προσεχώς να εκδώσουν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του e-tsmede την νέα ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου 2015 ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν υπαχθεί από την ημερομηνία αιτήσεως τους. Στην περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος επιθυμεί να ενημερωθεί για την νέα ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου 2015 ,η οποία έχει προκύψει από την αλλαγή της ασφαλιστικής του κατηγορίας ,μπορεί να προσέλθει και στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία/τμήματα.

Εκ της Δ/νσης Εισφορών

 
Εγκαίνια του νέου κτηρίου του ΤΣΜΕΔΕ - Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους Μηχανικούς ότι την Τρίτη 15/09/2015 και ώρα 15.00 θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του ΤΣΜΕΔΕ επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Στη Συνεδρίαση 362/27-8-15 θέμα 16ο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. απεφασίσθη η παράταση καταβολής των τρεχουσών εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων (πριν το 1993) Α΄εξάμηνο 2015 την 30/09/2015.
Για τους ασφαλισμένου του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ισχύει η απόφαση 16/353/25.06.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α

 
Ειδοποιητήρια Α΄ Εξαμήνου 2015 - Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την ομόφωνη απόφαση 16/353/25.06.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α παρατείνονται :

α) Για τους προ του 1993 ασφαλισμένους η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Α΄εξαμήνου 2015 την 31/07/2015 και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 την 31/08/2015. 

β) Για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Α΄εξαμήνου 2015 την 31/08/2015 και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 την 30/09/2015.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ

Θ. Βασιλείου
 
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4331/2015 - Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας (παλαιό και νέο ασφαλιστικό) σχετικά με την έκδοση της σχετικής υπουργικής εγκυκλίου υπ.αριθμ: Φ.10043/οικ.32742/811 με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4331/2015-Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ».

 
Ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις της εφορίας των συνταξιούχων - Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ (ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ) ενημερώνουν τους συνταξιούχους του Ταμείου σχετικά με τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση.

Το αρχείο με το σύνολο των συντάξεων που καταβλήθηκαν από 1/1-31/12/2014 και την αντίστοιχη προκαταβολή φόρου θα αποσταλεί στην ΓΓΠΣ προκείμενου να ενημερωθούν οι φορολογικές μερίδες (Ε1) των συνταξιούχων στο ΤΑXISNET.

Από την εφαρμογή (Ε1) θα μπορούν να ενημερώνονται για το σύνολο της σύνταξης που τους καταβλήθηκε και την παρακράτηση φόρου.

Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους ότι δεν είναι  απαραίτητο να έχουν σε έντυπη μορφή την βεβαίωση για φορολογική χρήση, είτε για να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο.

 
Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του Ταμείου ότι οι Υπηρεσίες του λειτουργούν κανονικά από την προγραμματισμένη ημερομηνία 16/07/2015 στο νέο κτίριο επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Γραφείο Προέδρου ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ

 
Ενημέρωση - Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από τις εισφορές για τους ασφαλισμένους που απασχολούνται παράλληλα σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ.

      Η υπηρεσία μας γίνεται καθημερινά, τηλεφωνικώς και μέσω επισκέψεων στα γραφεία μας, αποδέκτης πολλαπλών ερωτημάτων και παραπόνων από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι εργάζονται σε κράτη-μέλη της ΕΕ και δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής τους από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για το διάστημα κατά το οποίο έχουν παράλληλη απασχόληση σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

 
ΟΔΗΓΙΕΣ KYT - Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

1. Για την Έκδοση Νέου Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται η προσκόμιση του παλαιού βιβλιαρίου υγείας και 1 πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.

2. Για την επανέκδοση Νέου Βιβιβλιαρίου Υγείας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.

3. Ολες οι συναλλαγές του Τμήματος Ασφάλισης του Κλάδου Υγείας απαιτούν τη παρουσία του ίδιου του ασφαλισμένου ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο με τη προσκόμιση βεβαίωσης από ΚΕΠ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου
Υγείας κ΄ Πρόνοιας
 
Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού - Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας σχετικά με την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης  διακανονισμού  , σύμφωνα με τον Ν. 4321/2015 μέχρι την 31η Ιουλίου 2015 στις 12.00 μ.μ

 
Εκ της Δ/νσης Εισφορών
 
Υπενθύμιση στους ασφαλισμένους του παλαιού ασφαλιστικού - Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Υπενθυμίζουμε στους  ασφαλισμένους του παλαιού ασφαλιστικού , την δυνατότητα καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών για το Α εξάμηνο του 2015 μέχρι τις 31/08/2015. Το ειδοποιητήριο μπορεί να εκτυπωθεί μέσω του e-tsmede  στο πεδίο <<ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ >>.

 
ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 
Διακοπή λειτουργίας και κλείσιμο Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

Μετά από σχετική απόφαση-εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση 16/353/25.06.2015, την διακοπή λειτουργίας και το κλείσιμο των Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και του Τ.Π.Ε.Δ.Ε., λόγω της μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 (πλατεία Κλαυθμώνος), το διάστημα από Παρασκευή 10/07/2015 μέχρι 15/07/2015 ημέρα Τετάρτη.

Ο αναπληρωτής του Προέδρου του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ

Θ. Βασιλείου

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Σας γνωρίζουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση του Ν.4321/2015 ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015 και ώρα 23:59 .
Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 69Α δημοσιεύτηκε ο Ν.4331/2015 με τις διατάξεις του άρθρου 70 του οποίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (Α΄,32), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4324/2015 (Α,44) και του άρθρου 5 του Ν.4329/2015(Α΄53 ).

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015
Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας σχετικά με την Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά την Συν.378/29/06/2015, σύμφωνα με την οποία:

Α. Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων προτείνουμε την δυνατότητα καταβολής των δόσεων διακανονισμού, την δυνατότητα αποστολής άμεσων χρεώσεων καταβολής ΟΑΕΔ και οποιαδήποτε πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών η οποία υλοποιείται με έκδοση κωδικού προς τις τράπεζες να διεξάγονται στο χρονικό διάστημα έως 5 max εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των τραπεζών

 
Κατασκηνώσεις που έχουν υπογράψει σύμβαση με το Ε.Τ.Α.Α. - Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σχετικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. της περιόδου 2015, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατασκηνώσεις που έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα, σύμβαση με το Ε.Τ.Α.Α. είναι οι εξής:

 
Δ. Στρατούλης: Βήμα-Βήμα θα αντιμετωπίσουμε τα δίκαια αιτήματα των ασφαλισμένων του ΕΤΑA - Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

 Ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης,σε συνάντηση του με συλλογικότητες των μηχανικών και αντιπροσωπεία του συλλόγου αρχιτεκτόνων τους ενημέρωσε ότι με διατάξεις του νομοσχεδίου, που θα καταθέσει στη Βουλή:

 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Το Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση αριθμ. 345 θέμα 14ο/30-4-2015, ενέκρινε  τη φιλοξενία 5.670 παιδιών, για ασφαλισμένους των ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ,  που  έχουν γεννηθεί από 1/1/2001 έως 31/12/2009, σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί το Ε.Τ.Α.Α., για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία και για 4η περίοδο (14) ημερών  για παιδιά ΑΜEA.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 1η ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΟ 8.00 Π.Μ. ΕΩΣ 13.30 Μ.Μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 2η, 3η, 4η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΟ 8.00 Π.Μ. ΕΩΣ 13.30 Μ.Μ.

 
Παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α εξαμήνου 2015 - Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015
Δ.Σ. 351/11-06-2015

                  

Παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α εξαμήνου 2015 και αντίστοιχη παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας

 
Κατασκηνώσεις 2015 - Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατασκηνωτική περίοδος 2015

 
Ανακοίνωση - Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Eπικυρώθηκε από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α η απόφαση που ελήφθη από την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και αφορά στην παράταση ανάρτησης των ειδοποιητηρίων Α΄ εξαμήνου 2015 την 15/06/2015, καθώς και την παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 την 31/07/2015.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015
 

Κατά την υπ άριθμ.343 /23.04.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΑΑ αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

1. H παράταση για την πληρωμή των εισφορών του Α’ εξαμήνου 2015 έως 30.06.2015 και
2. H ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του Α’ εξαμήνου 2015 στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ στις 15.05.2015.

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/5/2014 - Πέμπτη, 15 Μαιου 2014

Προς πληροφόρηση όλων των ασφαλισμένων όλων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. ως Πρόεδρος του, έχω υποχρέωση να αναφέρω τα εξής:
σήμερα 15.05.2014 ήταν ημέρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ. Στην Ημερήσια Διάταξη, που περιελάμβανε μόνο 17 θέματα, δεν περιλαμβάνονταν καθόλου θέματα των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ , αλλά μόνο θέματα του Τομέα Νομικών και των Τομέων Υγειονομικών.
Επισημαίνεται δε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., προτίθετο να ανακοινώσει – και ήταν ευρέως γνωστό- θέμα που αφορούσε το υπαλληλικό προσωπικό του Ε.Τ.Α.Α., ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Συλλόγου των εργαζομένων, συμμεριζόμενος την αγωνία τους για την πορεία του Ταμείου.

 
Διακανονισμό του Ν.4321/2015 - Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Η Δ/νση Εισφορών πληροφορεί τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τον ισχύοντα διακανονισμό του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) καθώς και την σχετική εγκύκλιο υπ΄αριθμ. Β7/οικ.11798/596 . Μπορείτε να προσέλθετε στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους γραφεία/τμήματα ,προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά.

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 
Εγγραφή χρηστών στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ταμείου και εκτύπωση διαδικτυακού ειδοποιητηρίου - Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Υπενθυμίζουμε στους ασφαλισμένους μας την αναγκαιότητα εγγραφής τους στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα , προκειμένου να εκτυπώνουν μέσω αυτής , τα κάτωθι έντυπα :

 
Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015 - Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι η Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά αλλά θα μπορούν να την προμηθεύονται μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (www.tsmede.gr)

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ - Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Παρατείνεται έως και τις 30/01/2015 η υποβολή και επανυποβολή των ηλεκτρονικών αρχείων για όσους εργοδότες δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τα αρχεία τους έως τις 15/01/2015.

 
Ρύθμιση Ν.4305/2014 - Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την δημοσίευση του Ν.4305/2014 (φεκ 237/31-10-2014, αρ. 54 "Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - − Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης") και της υπ. αριθμ.Β/7/οικ.39703/2829/7-11-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορείτε να προσέλθετε στα γραφεία των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ προκειμένου να διακανονίσετε τις ασφαλιστικές σας οφειλές.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

 
ΕΙδοποιητήριο Β΄ Εξαμήνου 2014 - Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

 Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ.αριθμ. 313/2-10-2014 συνεδρίαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής των εισφορών του Β΄εξαμήνου 2014 έως τις 31/12/2014.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Προς ενημέρωση των ασφαλισμένων μηχανικών του Ταμείου μας και προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας τόσο των ασφαλισμένων όσο και της υπηρεσίας, ως προς την πληρωμή των εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. στην συνεδρίαση του της 30/04/2014, αποφάσισε την παράταση πληρωμής των εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014 έως 31/08/2014.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ
Αντώνης Σελλιανάκης

 

 
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας - Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ.10060/15858/606/7.10.2014.

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄ 235)
 
Δωρεάν γυναικολογική εξέταση - Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Δωρεάν γυναικολογική εξέταση, κλινική εξέταση μαστού και εξέταση κατά Παπανικολάου που προσφέρει σε ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες την Παρασκευή 26/09/2014 και ώρα 8.00-13.00 το ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 
Εκτύπωση Διαδικτυακού Ειδοποιητηρίου - NEO - Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Σας υπενθυμίζουμε την δυνατότητα εκτύπωσης του διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede. Η ενέργεια αυτή έγινε στα πλαίσια της ταχύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, της οικονομίας και του εξορθολογισμού των δαπανών προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για το ταμείο.

 
Εκτύπωση Διαδικτυακού Ειδοποιητηρίου - Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι για πρώτη φορά είναι δυνατή η εκτύπωση διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede.Η ενέργεια αυτή έγινε στα  πλαίσια της ταχύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, της οικονομίας και του εξορθολογισμού των δαπανών προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για το ταμείο .

 
Ανοικτός διαγωνισμός σεναρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία διαφημιστικού βίντεο - Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ανοικτό διαγωνισμό προτάσεων σεναρίου για τη δημιουργία διαφημιστικού βίντεο (video storyboard proposals) για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Η επικρατούσα ιδέα θα αναπτυχθεί και θα παραχθεί σε βίντεο κλιπ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της Ε.Κ.Α.Α. . Οι τρεις πρώτοι νικητές θα κερδίσουν το ποσό των 1500, 1000 και 500 ευρώ αντιστοίχως.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός έως και την 17η Αυγούστου 2014.

Μπορείτε να βρείτε τη διαφήμιση του διαγωνισμού στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en

 
Επιστροφή Αποδείξεων - Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Σύμφωνα με το από 1-10-2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ που στάλθηκε στην υπηρεσία μας, μας ενημερώνει ότι:
Στις νοσηλείες που ξεκίνησαν μετά την ημερομηνία ένταξης στον Οργανισμό θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΥ.
Αποδείξεις ιατρών και εξετάσεων δεν αποζημιώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 
Ανακοινωση για βιβλιαρια - Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 
Ειδοποιητήρια Α΄ Εξαμήνου 2014 - Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δηνατότητα εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών Α εξαμήνου 2014 στην Τράπεζα Αττικής και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με ειδοποιητήριο που εκδίδεται από την κεντρική υπηρεσία και από τα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία ή τμήματα. Ειδικά στην Τράπεζα Αττικής υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης της εισφοράς του Α εξαμήνου 2014 μόνο με τη χρήση του Αριθμού Δύναμης ΤΣΜΕΔΕ του ασφαλισμένου, και χωρίς την προσκόμιση ειδοποιητηρίου.

 
Απόκομμα θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας - Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής η έκδοση του αποκόμματος θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας που αφορά τους εν ενεργεία ασφαλισμένους:

α. Ελεύθερους Επαγγελματίες που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι
β. Μισθωτούς που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι,
γ. Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς που έχουν ενεργό διακανονισμό,

θα πραγματοποιείται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (e-tsmede) .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της εν λόγω εφαρμογής είναι η εγγραφή του άμεσου μέλους στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ και η ταυτοποίηση των κωδικών εγγραφής ΜΟΝΟ για την πρώτη φορά στην κεντρική υπηρεσία.

 
Θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας Συνταξιούχων - Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Σας γνωρίζουμε ότι τα αυτοκόλλητα για την θεώρηση των Βιβλιαρίων Υγείας των Συνταξιούχων έχουν σταλεί ταχυδρομικά μέσω ΕΛΤΑ από τις 5-5-2014.

 

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 
Επαναλειτουργία Βεβαιώσεων - Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Oι παρακάτω βεβαιώσεις είναι και πάλι διαθέσιμες.
Συντάξεων : ΒΣ01, ΒΣ02, ΒΣ03, ΒΣ04, ΒΣ07
Ασφάλισης : BA01, BA02, BA03

 
Ανακοίνωση - Τετάρτη, 29 Απριλίου 2014

Ενημερώνουμε τους Ασφαλισμένους του Ταμείου, σχετικά με το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με τη μη αποστολή των ειδοποιητηρίων, για την πληρωμή των εισφορών Α’ εξαμήνου, επ’ αφορμή της εκκρεμότητας που υπάρχει ακόμα (Απόφαση ΣτΕ για τις αυξήσεις των εισφορών Ν. 3986/ 2011), ότι: στη Συνεδρίαση με αρ. 317/14-04-2014, η ΔΕ αποφάσισε την παράταση της τυπικής ημερομηνίας 30 Απριλίου μέχρι τις 31/08/2014, απόφαση που έχει τεθεί για έγκριση στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, χωρίς αυτό, μέχρι στιγμής, να έχει λάβει σχετική Απόφαση.

 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ - Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Για τεχνικούς λόγους προσωρινά οι παρακάτω βεβαιώσεις δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό.
Η βεβαίωση εφορίας για τους συνταξιούχους εκδίδεται κανονικά.
Συντάξεων : ΒΣ01, ΒΣ02, ΒΣ03, ΒΣ04, ΒΣ07
Ασφάλισης : BA01, BA02, BA03

 
Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας - Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΣΜΕΔΕ (e-tsmede) με την οποία θα μπορείτε να εκτυπώνετε τα αποκόμματα για την θεώρηση  των βιβλιαρίων ασθενείας .
Υπενθυμίζουμε στους ασφαλισμένους μας ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή αφορά τους εν ενεργεία ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, και όσοι έχουν ενεργό διακανονισμό).
Προαπαιτούμενο για την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ και η ταυτοποίηση των κωδικών σας.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

 
Συστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής - Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Από 07/04/2014 θα είναι διαθέσιμη η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ”Σύστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής - Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής” (Η βεβαίωση εγγυρότητας αφορά εγγυητικές επιστολές οι οποίες έχουν εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ)

 
Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων - Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Οι βεβαιώσεις Αποδοχών για τους Συνταξιούχους του Ταμείου θα σταλούν εντός της εβδομάδος. Επίσης όσοι από τους Συνταξιούχους  είναι ενεργοποιημένοι χρήστες μπορούν να τις εκτυπώσουν και μέσω internet  από την Τρίτη 1/4/2014.    

 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ
 
Διάρκεια Ισχύος Ευρωπαϊκής Κάρτας - Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Νομοθεσία του Ταμείου η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας γίνεται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές όλων των κλάδων (δηλ. Κύριας Σύνταξης, Ειδ. Προσαύξησης, Κλάδου Υγείας. Κλάδου Εφ΄απαξ), και η διάρκεια ισχύος της είναι υποχρεωτικά αυτή η οποία αναγράφεται κάθε φορά στο βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλισμένου.

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
Έλεγχος και αποπληρωμή της Ειδικής Αγωγής - Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Σας ενημερώνουμε για τελευταία και οριστική φορά ότι για τον έλεγχο και την αποπληρωμή της Ειδικής Αγωγής, πρέπει να προσκομίσετε άμεσα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πτυχίο επικυρωμένο του Λογοθεραπευτή
 2. Υπεύθυνη Δήλωση που να βεβαιώνει ότι «Το παιδί μου…………….. δεν λαμβάνει Ειδική Αγωγή από ειδικά θεραπευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα και Κ.Α.Α. Διημέρευσης και Φροντίδας»

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως 28/2/2014 (αυστηρά καταληκτική ημερομηνία) στην Κεντρική Υπηρεσία, στο Τμήμα διεκπεραίωσης νοσηλίων, στο ισόγειο, ώστε να γίνει ο έλεγχος και η αποπληρωμή της Ειδικής Αγωγής.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ, μετά την παραπάνω ημερομηνία, κανένα παραστατικό δεν θα γίνεται δεκτό.

Εκ της Δ/νσεως
Υγείας και Πρόνοιας
 
Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας Συνταξιούχων για το 2014 - Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Τα αυτοκόλλητα θεώρησης για τα βιβλιάρια υγείας των συνταξιούχων για το 2014 θα αποσταλούν καθυστερημένα μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου. Η καθυστέρηση αποστολής τους οφείλεται σε προβλήματα που προέκυψαν κατά την διαδικασία έκδοσης τους. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα Περιφερειακά Γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
Σε περίπτωση που επείγεστε για τα αυτοκόλλητα μπορείτε να προσέλθετε στα κεντρικά γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4, Σύνταγμα, 1­­­­ος όροφος και να θεωρήσετε τα βιβλιάρια σας.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας
και Πρόνοιας

 

 
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης - Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, που  εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, εφόσον είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4224/2013 άρθρ.16 ισχύουν τα εξής:

 
Αναλυτικές οδηγίες αλλαγών υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου για το 2014 - Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 01/01/2014

 
Αναβάθμιση προγράμματος ελέγχου εισφορών - Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Λόγω αναβάθμισης του προγράμματος ελέγχου των εισφορών που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία που υποβάλετε, το σύστημα δεν θα δέχεται αρχεία μέχρι την Παρασκευή ( 3/1/2014 ) το μεσημέρι.

Σημείωση : Αν το αρχείο σας είναι με την παλαιά γραμμογράφηση δεν θα γίνει δεκτό από το σύστημα
 
Εκκρεμότητές Κλάδου Υγείας - Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Όσοι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έχουν ενημερωθεί από τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου (τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά) για τυχόν εκκρεμότητές τους όσον αφορά αποδείξεις επισκέψεων σε ιατρούς, εξετάσεων σε μικροβιολογικά κέντρα , προθετικών, φαρμάκων, νοσηλίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, επιδομάτων, χρόνιων νοσημάτων, οδοντιατρικών κτλ., παρακαλούνται να προσκομίσουν ό,τι τους έχει ζητηθεί το αργότερο μέχρι 31/01/2014

 
Οδοντιατρικός Έλεγχος - Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Από 17-06-2013 ο Οδοντιατρικός Έλεγχος θα γίνεται μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 8:00 με 13:00. Θα παραλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι προεγκρίσεις που έγιναν πριν από την ένταξη του ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΟΠΥΥ (ημερομηνία ένταξης 12/11/2012)

 
Ανακοίνωση για ειδοποιητήρια - Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 257/31-10-2013 (θέμα 22ο και θέμα 23ο) απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ασφαλιστικές εισφορές του Β΄εξαμήνου του 2013 παρατείνονται, με καταληκτική ημερομηνία την 15/12/2013. Ως εκ τούτου οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται άτοκα μέχρι και την 16η Δεκεμβρίου 2013, στην ΕΤΕ, ATTICA BANK και ΕΛΤΑ (όπως αναγράφεται στο ειδοποιητήριο)
 
Οδηγίες για διακανονισμούς - Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Παροχή οδηγιών για τους ασφαλισμένους του ταμείου σχετικά με την υπαγωγή τους στην ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ και την ρύθμιση ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

 
Πληρωμή Β’εξαμήνου 2013 - Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας η πληρωμή του Β’εξαμήνου 2013 μπορεί να γίνει ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στην Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ ,προσκομίζοντας ΜΟΝΟ τον Αριθμό Μητρώου ασφαλισμένου ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΕΕ.

Εκ της Δ/νσης     

 Εισφορών        

 
Αποδείξεις νοσηλείων, εξετάσεων και επισκέψεων - Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Αποδείξεις νοσηλείων, εξετάσεων, επισκέψεων που είναι πρίν την 12η Νοεμβρίου 2012, θα παραλαμβάνονται από το ΚΥ μέχρι 11-11-2013.

Εκ της Δ/νσης     

Υγείας και πρόνοιας

 
Χορήγηση Βεβαιώσεων Μηνιαίων αποδοχών Σύνταξης Ηλεκτρονικά - Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημερώνουμε ότι παρέχεται ηλεκτρονικά βεβαίωση αποδοχών της σύνταξης  σας από το Ταμείο μας.
Για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη η «εγγραφή σας» στο Web Site για την απόκτηση ενός προσωπικού λογαριασμού (υπάρχει στην κεντρική σελίδα του). Ακολούθως «για λόγους ασφαλείας» θα πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο υποκατάστημα με την ταυτότητά σας για να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο www.tsmede.gr).

 
Προθεσμία λήξης πληρωμής των διακανονισμών της Νέας Αρχής του Ν. 4152/13 - Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Με την αρίθμ. 244/2.8.13 θέμα ­13ο απόφαση του το ΔΣ του ΕΤΑΑ ενέκρινε ως προθεσμία λήξης πληρωμής των διακανονισμών της Νέας Αρχής του Ν. 4152/13 με εφάπαξ καταβολή και με έκπτωση 50% στα πρόσθετα τέλη την 15/9/13, λόγω της καθυστέρησης της υπηρεσίας να υλοποιήσει τις νέες ρυθμίσεις. Επειδή η 15/9/13 είναι αργία, η λήξη της πληρωμής των διακανονισμών της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013 με εφάπαξ καταβολή και με έκπτωση 50% στα πρόσθετα τέλη είναι η 13/9/13.

 
Νέες ρυθμίσεις, κρατήσεις στα Δώρα και τον τόκο για εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών από 01/01/2013 - Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που ζητείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο Διακ/σμό του νόμου 4152/2013 (Πάγια Ρύθμιση – ΝΕΑ ΑΡΧΗ), ο τύπος της έως σήμερα ασφαλιστικής ενημερότητας αντικαθίσταται από μηναία πιστοποιητικό οφειλής επί του οποίον πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής (Υ.Α Β/7/15877/2914, Β/7/15878/2915-23.05.2013).

 
Ασφαλιστικών Εισφορών Α΄ εξαμήνου 2013 - Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Με την αριθμ. 242/25.7.13 θέμα 26 απόφαση του, το ΔΣ του ΕΤΑΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών Α εξαμήνου 2013 έως 15/9/13 χωρίς πρόσθετα τέλη

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ με Ν.4152/2013 - Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-5-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ.1,2 & 3 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/13 και τις σχετικές ΥΑ Β/7/15878/2915/13 & ΥΑ Β /7/15877/2914/13 (ΦΕΚ 1265/τΒ’/24-5-2013),  παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης καθυστερούμενων οφειλών με την επιλογή μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων

Απαιτούμενα Έγγραφα (Παρεχόμενες υπηρεσίες » Ασφάλιση » Εισφορές » Χρήσιμα Έντυπα ΕΙΣΦΟΡΩΝ)

 
Νέο πρόγραμμα εξόφλησης εισφορών υπέρ του ΤΕΕ και των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ - Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Η Attica Bank στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και το ΕΤΑΑ - Τομείς μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ),προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τα μέλη τους.

 
Κατασκηνώσεις 2013 - Έλεγχος αριθμού παιδιών - Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να γίνεται από την υπηρεσία μας καλύτερος ο έλεγχος του αριθμού των παιδιών που συμμετέχουν , που αποχωρούν κλπ , από τις κατασκηνώσεις , και στα πλαίσια των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας και της διασφάλισης των συμφερόντων του Ταμείου μας (σύμφωνα και με το από 13/6/13 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας),

 
Κατασκηνώσεις 2013 - Έναρξη διαδικασίας - Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις 2013 του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έχει ξεκινήσει.Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται στο σύνδεσμο: Παρεχόμενες υπηρεσίες-Κατασκηνώσεις-Ανακοίνωση για τις κατασκηνώσεις σχετικά έντυπα καθώς και η λίστα των κατασκηνώσεων βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους: Παρεχόμενες υπηρεσίες-Κατασκηνώσεις-Χρήσιμα Έντυπα ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ και Παρεχόμενες υπηρεσίες-Κατασκηνώσεις-Λίστα κατασκηνώσεων αντίστοιχα.

 

 
Βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου 2013 - Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Σας ενημερώνουμε πως από την Παρασκευή 07-06-2013 έχει ανέβει η Βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου για την Εφορία (Προσβάσιμη ΜΟΝΟ από εγγεγραμμένους χρήστες)

 
Ιατροί Κλάδου Υγείας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ - Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι στον κλάδο Υγείας του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ δεν υπάρχουν πλέον Ιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4093/12.11.2012 εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Απευθυνθείτε στις κατά Τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας σας

 
   Εκ της Δ/νσεως    

   Υγείας και Πρόνοιας
 
Καταβολή εισφορών για το Α εξάμηνο του 2013 - Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Σύμφωνα με τις αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1α και θέμα 1β αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οι οποίοι δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για το Α/13, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Εισφορών στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα Υποκ/τα για να καταβάλλουν τις εισφορές του Α/13 άτοκα μέχρι την 30/6/13, σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. Επιπλέον θα καταβάλλεται και η εισφορά του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα είναι τεχνικά έτοιμο από τις 6/6/13 για την κοπή γραμματίων με τις παλιές τιμές.

 
Βεβαίωση Καταβληθέντων Νοσηλίων - Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Σας ενημερώνουμε πως από χθες έχει ανέβει η Βεβαίωση Καταβληθέντων Νοσηλίων. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πάρουν την βεβαίωση για το έτος 2012. Η σελίδα βρίσκετε κάτω από τις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 
Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης σύμφωνα με το αρθρ.66 του Ν.4144/2013 - Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει ή λήγει μέχρι 31/10/2013 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, εφόσον είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 άρθρ.66 να υποβάλουν αίτημα για παράταση της αναπηρικής σύνταξης για ένα εξάμηνο στο Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή στο Τμήμα Διαδοχικής ασφάλισης ΕΕ και Διμερών Συμβάσεων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τις περιπτώσεις συνταξιούχων Διαδοχικής.

 
Βεβαιώσεις Αποδοχών των Συνταξιούχων για την Φορολογική Δήλωση του Οικονομικού έτους 2013 - Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις Αποδοχών των Συνταξιούχων  για την Υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης  του Οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 1/1/2012-31/12/2012), θα αποσταλλούν ταχυδρομικώς έως 31/5/2013.

  Εκ της Δ/νσης     

Οικονομικού      

 
Κατασκηνώσεις 2013 - Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Πρόσκληση Αρ. 01/2013. Εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό των παιδιών ασφαλισμένων ή υπαλλήλων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νο 1/2013 για κατασκηνώσεις

 
ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ Ιατροι με τον ΕΟΠΥΥ - Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. Φ820/150/οικ. 14586/18/04/2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το αριθ. Πρωτ. 167726/25.04.2013 έγγραφο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, τα ονόματα των Ιατρών που βρίσκονται στην επισυναπτόμενη λίστα δεν είναι συμβεβλημένα με του ΕΟΠΥΥ ιατρών

Σχετική λίστα με τους ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ Ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ

 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 - ΕΠΕΙΓΟΝ - Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τους Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά (Δ.Π.Υ. Τιμολόγια κ.λ.π) μέχρι 31-12-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/07-03-2013 και την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ, εφόσον το επιθυμούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι αποδέχονται τη ρύθμιση αυτή και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας

 
Κατασκηνώσεις του 2013 - Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Η διαδικασία για τις κατασκηνώσεις του 2013 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στο ΕΤΑΑ και στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

 
Παράταση προθεσμίας της επείγουσας ειδικής απογραφής - Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

       Σύμφωνα με την από 28/02/2013 ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Αντώνη Σελλιανάκη παρατείνεται η προθεσμία απογραφής δια της φυσικής παρουσίας των χηρών , ορφανών και άγαμων θυγατέρων μέχρι την 20η Μαρτίου 2013 σε όλους του Τομείς Σύνταξης του Ε.Τ.Α.Α.

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία νέα παράταση θα δοθεί , ενώ το Ταμείο θα προχωρήσει στην διακοπή των συντάξεων όσων δεν έχουν απογραφεί. Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι για την από μέρους τους συμβολή στην ομαλή ολοκλήρωση της απογραφής.

 
Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών παλαιών μισθωτών με αυτό τον νέων - Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

            Σας γνωρίζουμε ότι επήλθε εναρμόνιση του πλαφόν των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων με εκείνες των νέων μισθωτών ασφαλισμένων στο ποσό των 5.546,80 € (Υποπ. ΙΑ του Ν.4093/12)

επίσης

                Επειδή ο υπολογισμός της εισφοράς της Ειδικής Προσαύξησης δεν συνδέεται με τις αποδοχές του ασφαλισμένου, δεν επέρχεται καμία μεταβολή με το Ν.4093/2012 στο ύψος του ασφαλίστρου για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες (έγγραφο Γ.Γ.Κ.Α. Φ.10043/29378/920/13-12-2012)

 
Ανακοινώσεις Προέδρου - Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Μετά από εκτεταμένη συζήτηση κατά την συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, σχετικά με αιτήματα μηχανικών ασφαλισμένων του Ταμείου μας, η Δ.Ε. αποφάσισε τα παρακάτω:

 
Μετάταξη των ″νέων″ μηχανικών σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία στην Ειδική Προσαύξηση - Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Για τους  ″νέους″ μηχανικούς δηλαδή τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 01.01.1993 ως κριτήριο για τη συμπλήρωση τριετίας στην Ειδική Προσαύξηση του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπαγωγής του ασφαλισμένου σε αυτήν, και όχι η ημερομηνία υπαγωγήςστον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων(ΤΣΜΕΔΕ) του κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Όσοι ″νέοι″ μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί, έχουν υπαχθεί στην Ειδική Προσαύξηση και έως 30.06.2011 είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία(3) έτη ασφάλισης ως ελεύθεροι επαγγελματίες μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Για την υποχρεωτική μεταγωγή σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, πέραν της 2ης, δε θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης εμμίσθου.

 
Ρύθμιση θεμάτων ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, κλπ - Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ πρωτ. Οικ.3522/17.01.2013 του ΕΟΠΥΥ το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 23.01.2013 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ 14990) και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις παρ. 1 – 2 – 3 - 8 :

 1. Από 01 Φεβρουαρίου 2013 οι ασφαλισμένοι των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ ως προς τις παροχές σε είδος (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΙΚ. ΝΑΥΤΟΥ, ΟΓΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) θα υποβάλλουν τα αιτήματα που αφορούν την περίοδο από 01-01-2013, στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ) του τόπου κατοικίας τους.
 2. Τα αιτήματα αυτής της περιόδου, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί στις υπηρεσίες των εντασσόμενων ταμείων θα διαβιβαστούν στις αντίστοιχες Περιφ. Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ) στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων κατοικεί ο ασφαλισμένος.
 3. Οι Περ. Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) αναλαμβάνουν από 01-02-13 την αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή τόσο των απαιτήσεων των ασφαλισμένων των παραπάνω φορέων ως προς τις παροχές σε είδος, όσο και των λειτουργικών δαπανών, μαζί με τις λοιπές αντίστοιχες δαπάνες τους.

8. Για τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων οι οποίες έχουν παραληφθεί μέχρι 31-12-2012 θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μας που θα αφορά την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

 
Επείγουσα επιστολή για Απογραφή Συνταξιούχων Θανάτου (ver.3) - Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Σύμφωνα με το ΑΠ Φ80000/οικ.29810/1981/14-12-2012 εξαιρετικώς επείγοντος εγγράφου του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και την απόφαση 869/συν.248/14-1-2013 της Δ.Ε. των τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ και την απόφαση 33/συν.213/17-1-2013 του ΔΣ του ΕΤΑΑ, σας γνωρίζουμε ότι από 1-2-2013 μέχρι 28-2-2013, θα διενεργηθεί από τις Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (Κεντρική Υπηρεσία και Υποκαταστήματα), ειδική απογραφή των Συνταξιούχων ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ λόγω θανάτου, δηλαδή στις χήρες/χήρους, τέκνα γεννηθέντα μέχρι 31-12-2000, άγαμες θυγατέρες, γονείς, αδελφούς/αδελφές, διαζευγμένες.

 
Μειωμένο ωράριο λόγω Χριστουγέννων

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24/12/2012 παραμονή Χριστουγέννων λόγω Ημιαργίας (βασει του Ν.1157/81 αρ.2 παρ.3) η λήξη του ωραρίου των υπαλλήλων θα είναι στις 13:00.

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 
Ανακοινώσεις Προέδρου - Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κος Ι. Γαμβρίλης προτείνει στα μέλη της την κατανομή αρμοδιοτήτων για θέματα που αφορούν όλες τις Δ/νσεις του Ταμείου που έχει ως εξής:

 
Αντικατάσταση παλαιών βιβλιαρίων - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Η αντικατάσταση των παλαιών βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογιών με βιβλιάρια και συνταγολόγια νέου τύπου θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του νέου έτους 2013 και θα γίνεται από όλα τα περιφερειακά γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

                                                                       Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Κ΄ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης "παλαιών" ασφαλισμένων (μέχρι 31/12/92) Ανδρών-Γυναικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Μετά τις μεταβολές του Ν.4093/2012 παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο Φ.80000/οικ.26985/852 21/11/2012 του Υπουργείου Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης  και Προνοίας.

 
Συναλλαγή με το κοινό για συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά θέματα

Η συναλλαγή του κοινού με τα τμήματα της Δ/ΝΣΗΣ Συντάξεων και Ασφάλισης των τομέων μηχανικών και ΕΔΕ θα γίνεται καθημερινά 11.00 - 13.00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

 
Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 35ετία

Δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης (σπουδών, τέκνων, κ.λ.π.) εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και εφεξής.

 
Διακανονισμός Εισφορών Ν.4087/12

    Σας ενημερώνουμε ότι :
    Με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 4087/2012 που (ΦΕΚ Α196/16-10-12) παρέχεται  η δυνατότητα στους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων , να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού   κατά τις διατάξεις του άρθρ. 48 § Α1 του Ν. 3943/11, με έκπτωση 40 %   επί του κάθε είδους προσαυξήσεων , προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης έως 31/07/2012 οφειλής τους .

 
Διευκρινήσεις επί της παρ.3 του άρθρου 16 του ν.3518/2006

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αριθμ.πρωτ.Φ.20043/1 0628/377/02.1 0.2012 που αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης επικουρικής σύνταξης στους μέχρι 31/12/92 (παλαιούς) ασφαλισμένους

 
ΕΠΕΙΓΟΝ!!Πρόσκληση-Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναγνώριση χρόνου στο ΕΛΠΠ έως 31.12.20

Μετά το υπ΄αριθμ.πρωτ.Φ10043/11316/491-29/7/2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και την υπ΄αριθμ.483/221/09-07-2012/13/09/2012 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ που αφορά στην έκδοση υπουργικής απόφασης :

 
Επίδομα Τοκετού

Σε ιδιωτικό μαιευτήριο η πληρωμή του επιδόματος γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω παραστατικών:

1.   Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

2.   Πρωτότυπη βεβαίωση νοσηλευτηρίου για γέννηση βρέφους

3.   Υπεύθυνη Δήλωση της ασφαλισμένης που θα αναγράφει το κείμενο που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο

4.   Θεωρημένο Βιβλιάριο

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο ΕΤΑΑ, από 19/3/2012 και προκειμένου να διευκολύνουμε αφενός τους ασφαλισμένους μας και αφετέρου τους ιατρούς και φαρμακοποιούς, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

 Διαβάστε το πλήρες κείμενο

 
Διευκρινήσεις Σχετικά με την 7/2012 Διακηρυξη Διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α.

Σχετικά με την 7/2012 Διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α. η οποία αφορά τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για το έργο της ετήσιας φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Αγ. Παρασκευής και του Τμήματος Θεσσαλονίκης των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων του Ταμείου, επί ερωτήματος εταιρείας, με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τον αν μπορεί να υποβληθεί στον ως άνω διαγωνισμό και να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία μας, οικονομική προσφορά στηριζόμενη σε αποδοχές προσωπικού με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και όχι τη Κλαδική Συλλογική,

 
Τμήμα Ελέγχου Εισφορών

Το ωράριο συναλλαγής με το κοινό σε ότι αφορά την επιστροφή εισφορών (2­­ος όροφος) είναι από 11.00 – 13.00.

 
Επιστολή Προέδρου για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ

Αγαπητοί  ασφαλισμένοι  του Ταμείου μας, από την Παρασκευή 15/6/2012 μπαίνει σε λειτουργία μια καινούργια υπηρεσία που τόσο όλοι περιμένατε, αυτή της Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης μέσω του Internet ( http://www.tsmede.gr )Τις Βεβαιώσεις όπως της Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Προϋπηρεσίας, Διακοπής Εργασιών και πολλές άλλες θα μπορείτε πλέον να τις αιτήστε και να τις παραλαμβάνετε μέσω του Internet χωρίς να απαιτείται η μετάβασή σας σε κάποιο υποκατάστημα του Ταμείου.

 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έναρξη Λειτουργίας του Νέου Συστήματος Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Βεβαιώσεις Ασφάλισης,Εισφορών,Συντάξεων,…«απευθείας» από το Internet

Στις 15/6/2012 μπήκε σε λειτουργία η Νέα Υπηρεσία Παροχής και Ενημέρωσης μέσω του Internet.Βάσει του Νόμου Ν.4075/2012/άρθρο 26/παρ.12. τις εκτυπωμένες από εσάς βεβαιώσεις μπορείτε να τις προσκομίσετε απευθείας στον αποδέκτη.
Για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη η «επαν-εγγραφή σας» στο WebSiteγια την απόκτηση ενός προσωπικού λογαριασμού (βλέπε οδηγίες). Ακολούθως «για λόγους ασφαλείας» θα πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο υποκατάστημα  με την ταυτότητά σας για να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Η διαδικασία παραλαβής βεβαίωσης είναι … (βλέπε οδηγίες).
 
Χορήγηση Επιδόματος Τοκετού

Το βοήθημα τοκετού χορηγείται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αντί δαπανών μαιευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένες τους. Εάν ο τοκετός πραγματοποιείτε με δαπάνες του φορέα, στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται και το βοήθημα τοκετού, αφού επί της ουσίας η ασφαλισμένη δεν επιβαρύνθηκε.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες του ασφαλιστικού οργανισμού, ο φορέας υποχρεούται να αποδώσει στην ασφαλισμένη το προβλεπόμενο από τις καταστατικές διατάξεις βοήθημα τοκετού

 
Καινούριο Βιβλιάριο και Συνταγολόγιο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ (BARCODE) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ του ΤΑΜΕΙΟΥ (άμεσα και έμμεσα μέλη)

Θα πρέπει λοιπον να προσκομίζεται «απαραιτήτως»:


1. Το «παλαιό» σας Βιβλιάριο Υγείας
2. Το «παλαιό» σας Συνταγολόγιο
3. Δύο (2) Νέες Φωτογραφίες (οι παλαιές δεν θα αποσυρράπτονται γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν)
4. Ο Αριθμός Α.Μ.Κ.Α.
5. Ο Αριθμός Α.Φ.Μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι σύζυγοι των μηχανικών που είναι ασφαλισμενες ώς Έμμεσα Μέλη στην μερίδα τους θα προσκομίζουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το Εκκαθαριστικο Σημείωμα της Εφορίας του Τελευταίου Οικ. Ετους σύμφωνα με τον (Ν.2472/97 άρθρο 5 παρ.2).

Δ/νση Υγείας & Πρόνοιας

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ

 
Eκπρόθεσμα Eισιτήρια

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του ταμείου μας ότι, δεν θα γίνονται πλέον δεκτά εκπρόθεσμα εισιτήρια. Επίσης ότι:

1.       Για τα Δημόσια Νοσοκομεία ισχύουν τα νέα βιβλιάρια (με barcode) , των οποίων το λευκό απόκομμα, κατά την εισαγωγή σ΄αυτά, επέχει θέση εισιτηρίου,

2.       Για τα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και κλινικές ισχύει η προσκόμιση, εντός 3 ημερών στο ταμείο, της βεβαίωσης εισαγωγής για την έκδοση εισιτηρίου, (σύμφωνα και με το άρθρο 16 & 13 της ΥΑ 409/2874/975/18-8-73),

3.       Θα τηρηθεί αυστηρά η πιο πάνω διαδικασία και παρακαλούμε τους ασφαλισμένους μας για την πιστή εφαρμογή της, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρύνονται τα έξοδα νοσηλείας και θα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά εκ των υστέρων στο ταμείο για την πληρωμή τους.

 

Εκ της Δ/νσης

Υγείας και Πρόνοιας

 
Φαρμακεία

Από 25 Απριλίου 2012 οι φαρμακοποιοί μέλη του Φ.Σ. Αττικής θα εκτελούν κανονικά συνταγές των ταμείων ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ.

 
Οδηγίες για φάρμακα υψηλού κόστους

Όσα φάρμακα ανήκουν στο Παράρτημα 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ είναι φάρμακα ...

Όσα φάρμακα ανήκουν στο Παράρτημα 2 είναι φάρμακα ...

Στο Παράρτημα 3 ανήκουν φάρμακα που χορηγούνται ...

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος μας, αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία στα τηλ 210-5217317, 2105217325.

Ο Υγειονομικός Διευθυντής

Ρηγάτος Φάνης

 
Πρόγραμμα Οδοντιατρικού Τμήματος Θεσσαλονίκης

Λόγω λήξης των συμβάσεων των γιατρών το πρόγραμμα τροποποιείται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ         08.00-13.30

ΤΡΙΤΗ               08.00-13.30

ΤΕΤΑΡΤΗ          08.00-11.30

ΠΕΜΠΤΗ          08.00-11.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    08.00-13.30

Το ανωτέρω προγραμμα μεταβάλλεται μόνο κατά τις ημέρες αδειών των οδοντιάτρων

 
Ο Κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ δεν εντάσσεται στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Επιστολή Προέδρου Συν/χών Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι με την από 1-6-2012 απόφαση του Κυρίου Υπουργού Εργασίας Αντωνίου Ρουπακιώτη, το Υπουργείο αποδέχεται όπως ο Κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ να μην ενταχθεί στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 1-6-2012 έως 31-12-2012 σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η απόφαση έχει ως εξής:

 
Επιστολή Προέδρου Συν/χων Μηχανικών

Σαν Πρόεδρος των συν/χων του ΤΣΜΕΔΕ, μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου που εκδίδετο και στη στήλη «Συνταξιοδοτικά Νέα», έχω γράψει πολλά άρθρα και μελέτες γύρω από τις συντάξεις που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ. Από την ημέρα που σταμάτησε να εκδίδεται το Ενημερωτικό Δελτίο δεν μπόρεσα να επικοινωνώ τόσο με τους συν/χους, όσο και με τα ενεργά μέλη του Τ.Ε.Ε., διότι έκρινα ότι κυρίως εμείς οι παλαιοί Μηχανικοί δεν είχαμε διδαχθεί στο Πολυτεχνείο το μάθημα της Πληροφορικής και έτσι θα ήταν μάταιο να πληροφορώ τους συν/χους, διότι μόνο πολλοί λίγοι διαθέτουν INTERNET που να μπορούν να διαβάζουν τα νέα τόσο του ΤΣΜΕΔΕ, του ΚΥΤ, της περιουσίας του και εν γένει των απόψεών μας γύρω από τη σφαίρα των πεπραγμένων κυρίως του ΤΣΜΕΔΕ, των αποφάσεων του ΕΤΑΑ και των σχετικών Νόμων που εξέδιδε η πολιτεία και μας αφορούσε, όπως το κούρεμα των ομολόγων και τα δημοσιονομικά ελλείμματα που ασφαλώς επηρεάζουν την οικονομία και την εν γένει πορεία της χώρας.

 
Παράταση Διακανονισμού

Με το Ν. 4075/11-04-2012 παρατείνεται έως 30/04/2012 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης διακανονισμού εισφορών, σύμφωνα με όσα όριζε ο Νόμος 4038/2012 (αρθρ. 21).
Καταβολή 1ης δόσης ή Εφάπαξ εξόφλησης έως 31/05/2012.

 
Υπαγωγή οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών

Υπαγωγή οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών σε διακανονισμό κατά τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 4038/2012 .

         Με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 4038/2012 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α14/02-02-12 παρέχονται στους οφειλέτες των Φ.Κ.Α οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος  συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων οι εξής δυνατότητες , εφόσον αυτοί υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι 31/03/12 και καταβάλλουν ανελλιπώς  τις από 01/01/2012 και εφεξής , τρέχουσες  ασφαλιστικές εισφορές .
 
Διευκόλυνση Ασφαλισμένων

Κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη,

 

 • Την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, με συνέπειες την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, υποαπασχόλησης και δραματικές μειώσεις των αποδοχών όσων εργάζονται, στοιχεία που εμφανίζονται στους ασφαλισμένους του Ταμείου μας σε υψηλότατα ποσοστά,
 • Την πάγια αντίληψη της Δ.Ε., να εξαντλεί υπέρ των ασφαλισμένων τα περιθώρια που το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει,
 • Το αίτημα του ΤΕΕ, να διερευνηθούν οι δυνατότητες διευκόλυνσης των ασφαλισμένων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, καθώς και αντίστοιχα αιτήματα άλλων συλλογικών φορέων Μηχανικών και
 •  Προηγούμενες σχετικές αποφάσεις μας που κατά την εφαρμογή τους εντοπίστηκαν αδυναμίες,


Αποφάσισε

 

 1. την θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για το έτος 2012
 2. την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, για φορολογική χρήση (θεώρηση βιβλίων και στοιχείων), για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία του αιτήματος,

  στους ασφαλισμένους που πληρούν προϋποθέσεις:
 
Πληρωμή νοσηλίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Η διαδικασία πληρωμής των δαπανών νοσηλίων ΑΛΛΑΖΕΙ.

Στο "εγγύς μέλλον" η είσπραξη των δαπανών νοσηλίων θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω τραπέζης (Ν. 3843 / 2010)


Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι (μόνο τα άμεσα μέλη / χήρες θανόντων) να δηλώσουν τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού Τραπέζης στον οποίο επιθυμούν να κατατίθενται τα χρήματα των δαπανών νοσηλίων. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση του Ταμείου μας, η ανωτέρω διαδικασία γίνεται από την Attica Bank (χωρίς καμία προμήθεια για τον ασφαλισμένο)

 
Βιβλιάριο Επισκέψεων Παρακλινικών Εξετάσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ιατρού ή διαγνωστικού κέντρου ή νοσηλευτηρίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί του το βιβλιάριο.

Στην περίπτωση που επισκεφτεί συμβεβλημένο ιατρό, τότε  ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει καμιά συμμετοχή.

Ο συμβεβλημένος ιατρός
1) Κόβει και κρατάει ένα φύλλο από το βιβλιάριο στο οποίο αναγράφει την ένδειξη ΠΡΩΤΗ επίσκεψη ή ΔΕΥΤΕΡΗ επίσκεψη και το οποίο υπογράφεται από τον ασφαλισμένο,

2) Ενώ σε ξεχωριστό φύλλο αναγράφει παρακλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες (λογοθεραττείες,φυσιοθεραπείες, υλικά κολοστομίας, υλικά ατόνου κύστεως, ειδικές συσκευές κά) το οποίο θα   προεγκριθεί από ελεγκτή ιατρό του Ταμείου εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Το συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο θα κρατάει το φύλλο των παρακλινικών εξετάσεων και ειδικών θεραπειών , το οποίο θα έχει προεγκριθεί από ελεγκτή ιατρό του Ταμείου ( όπου αυτό απαιτείται) χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Ο μη συμβεβλημένος ιατρός
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επισκεφτεί μη συμβεβλημένο ιατρό, τότε ο ιατρός πρέπει να συμπληρώσει φύλλο από το βιβλιάριο για την επίσκεψη και ξεχωριστό φύλλο για τις τυχόν παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες. Ο ασφαλισμένος θα πληρώσει και θα προσκομίσει την απόδειξη μαζί με το απόκομμα του βιβλιαρίου στο Ταμείο για να πληρωθεί μέσω Τραπέζης.

 
Έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας ή Συνταγολογίου

Για την έκδοση ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ή ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ καθώς επίσης και για την Αντικατάσταση τους με καινούργια

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Μ.Κ.Α.

Χωρίς τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. δεν θα εκδίδονται (ούτε θα αντικαθίστανται) πλέον βιβλιάρια υγείας και συνταγολόγια (ακόμα και για τα νεογέννητα).

Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας και Πρόνοιας

Αθήνα 11/1/2011

 
Ρύθμιση Οφειλομένων Ασφαλιστικών Εισφορών

Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 62 του Ν.3863/2010 που ισχύουν από 15-07-10 καθιερώνονται εφεξής ενιαίοι κανόνες και προϋποθέσεις αποπληρωμής οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η ρύθμιση προβλέπει την δυνατότητα τμηματικής καταβολής των οφειλόμενων εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών (κύρια οφειλή μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις) σε 36 μηνιαίες δόσεις εάν η οφειλή είναι μικρότερη των 80.000 ευρώ και έως 48 εάν είναι από 80.000 ευρώ κι άνω υπό την προϋπόθεση ότι καμία μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των 200 ευρώ. Εάν επιλεγεί η τμηματική καταβολή παρέχεται έκπτωση στα πρόσθετα τέλη 20% και αν επιλεγεί η εφάπαξ καταβολή παρέχεται έκπτωση 40%. Χορηγείται δε εφόσον ο διακανονισμός πληρώνεται κανονικά, ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύος ενός μηνός.
Επισημαίνεται ότι καμία αίτηση δεν θα εγκρίνεται εάν δεν συνοδεύεται με γραμμάτιο παραβόλου το ύψος του οποίου κυμαίνεται – ανάλογα με το ύψος της οφειλής – από 50 έως 400 ευρώ.
Κατ’ εξαίρεση για όσες αιτήσεις υποβληθούν από της ενάρξεως ισχύος του νόμου 15-07-2010 έως 15-10-2010 παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης στα πρόσθετα τέλη στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής σε ποσοστό 80% και στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής σε ποσοστό 60%. Στην ίδια ευνοϊκή ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα να υπαχθούν και όσοι είχαν διακανονίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του αρ. 19 του Ν.3833/10 και τηρούν τους όρους του διακανονισμού.

 
Διαδικασίες Λειτουργίας Κ.Υ.Τ.

Λόγω έλλειψης Διοικητικού και Ιατρικού προσωπικού (λήξη συμβάσεων των τελευταίων υπαλλήλων με STAGE  και λήξη συμβάσεων των ελεγκτών Ιατρών ), και έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας , δηλαδή την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Από 28/06/10 θα εφαρμόσουμε  νέο τρόπο συναλλαγής με το κοινό στον Κλάδο Υγείας.

1. Θα δίνονται ημερησίως (500) νούμερα δηλαδή βιβλιάριο και αριθμός.
• Από το 1 έως και 250 για τη σειρά Α, μόνο ιατρικές επισκέψεις (σε όλα τα βιβλιάρια ) και  φυσιοθεραπείες.
• Από 251 έως και 500 για τη σειρά Β, όλα τα υπόλοιπα  δηλ. (εξετάσεις, γυαλιά, καρτέλες).
2. Μετά την διεκπεραίωση των 500 βιβλιαρίων οι ασφαλισμένοι που θα προσέρχονται μέχρι τις 13.00 (λήξη συναλλαγής ), θα καταθέτουν στο πρωτόκολλο του Κλάδου Υγείας στον ημιώροφο τα δικαιολογητικά τους.

Το χρηματικό ποσό που  θα δικαιούται ο  ασφαλισμένος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα  εξοφλείται  με προκαθορισμένο ραντεβού το πολύ σε 20 ημέρες από το ταμείο μας.

Πιστεύουμε ότι με αυτές τις διαδικαστικές αλλαγές θα βελτιώσουμε  την απόδοση των υπηρεσιών του Ταμείου, θα ελαχιστοποιήσουμε την απώλεια εργάσιμου χρόνου των ίδιων των ασφαλισμένων και ελπίζουμε να συμβάλλουμε στην ποιοτική αναβάθμιση τόσο της καθημερινής λειτουργίας του Κλάδου Υγείας, όσο και των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Ευελπιστούμε  για  την κατανόησή σας.

 
Συνταγολόγιο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Στις περιοχές που ΔΕΝ εκτελείται το συνταγολόγιο λόγω μη σύμβασης του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου, τα παραστατικά (συνταγή σωστά συμπληρωθείσα, ταμειακή απόδειξη, κοστολόγηση από τον φαρμακοποιό, κουπόνια φαρμάκων, θεώρηση όπου χρειάζεται) θα κατατίθενται στα ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ γραφεία του Ταμείου για εκκαθάριση.

ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Α) Ιατρικές αποδείξεις των τελευταίων 3 μηνών (αν υπάρχει διόρθωση χρειάζεται σφραγίδα και μονογραφή ιατρού-κέντρου κ.α.)

Β) Εξετάσεις κοστολογημένες με κρατικό τιμολόγιο-σφραγίδα υπογραφή κέντρου.
 Απαραίτητα για την έγκριση εξετάσεων :
1. Παραπεμπτικό (έχει ισχύ 1 μήνα)
2. Όνομα Ασθενούς
3. Διάγνωση Πάθησης
4. Σχετικές με την πάθηση εξετάσεις
5. Ημερομηνία
6. Σφραγίδα και υπογραφή γιατρού

Γ) Φάρμακα μόνο στο ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ
 Προσοχή στις αποδείξεις υπηρεσιών :
1. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
2. Πιστωτικό τιμολόγιο απαραίτητα εξοφλητική απόδειξη
3. Πιστωτική κάρτα - Πρωτότυπο απόκομμα πιστωτικής κάρτας
4. Έμβασμα - απόκομμα τραπέζης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι μαγνητικές τομογραφίες χρειάζονται ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ. Αν δεν υπάρχει δεν θα καλύπτεται η δαπάνη κατόπιν αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής.
Για έγκριση των Tripplex απαιτείται προσκόμιση των εξετάσεων

 
Στήριξη Νέων Μηχανικών - Μελών Τ.Ε.Ε. απο την Attica Bank

Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ & Πρόεδρος της Attica Bank κύριος Ιωάννης Γαμβρίλης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την στήριξη Νέων Μηχανικών - Μελών Τ.Ε.Ε. απο την Attica Bank.

 
Ανοικτός Διαγωνισμός για Συνταγολόγια και Βιβλιάρια Υγείας - Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Ανοικτός Διαγωνισμός για το φορέα : Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσ/κής, Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά,  Τομάς Υγείας Υγειονομικών, ΤΟμέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων, Τομέας Ασφάλισης Νομικών.
Είδος 552.750 τεμάχια ενιαίων βιβλιαρίων υγείας και ιατρικών παραπεμπτικών και 552.750 τεμάχια συνταγολογίων (νέου τύπου), Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης : 1.846.185,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 
Ωράριο συναλλαγής Τμήματος Ελέγχου Εισφορών - Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Σας γνωρίζουμε οτι σύμφωνα με την υπ' αριθ. συνεδρίαση 93/18.1.2010 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής το ωράριο συναλλαγής με το κοινό του Τμήματος Ελέγχου Εισφορών θα είναι από 1/3/2010 10:30 π.μ. έως 01:00 μ.μ.

 
Λίστα Συμβεβλημένων Γιατρών - Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Στον Διαδραστικό Χάρτη Γιατρών έχουν αναρτηθεί οι νέες Λίστες Γιατρών (τελ. ενημέρωση 04 Δεκεμβρίου 2009)

 
Συμβεβλημένοι Γιατροί - Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Παρακαλούνται όλοι οι Γιατροί και Φυσιοθεραπευτές που είναι συμβεβλημένοι με το Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. να ελέγξουν για την ορθότητα των στοιχείων τους και σε περίπτωση λάθους να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση : e-tsmede@tsmede.gr .

 
Τέλος στο πρόβλημα της τηλεφωνικής επικοινωνίας - Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της τηλεφωνικής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ παρατίθεται λίστα με τις Διευθύνσεις - Τμήματα καθώς επίσης και τα τηλέφωνα των υπευθύνων με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε.

 
 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων