Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Εισφορές » Οδηγίες Υποβολής Εισφορών
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Εφαρμογή Δημιουργίας Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών

 

Οδηγίες για την δημιουργία και υποβολή Ηλεκτρονικού Αρχείου Κρατήσεως Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ

 

Περιεχόμενα

Υποβολή Ηλεκτρονικού Αρχείου

Εγγραφή Εργοδότη

Τρόποι Πληρωμής

Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :   Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του αρθ. 27 του Ν. 3518/2006.

Το Δημόσιο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, που απασχολούν μηχανικούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούνται σε παρακράτηση και απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., των εισφορών των ασφαλισμένων και του εργοδότη εντός του επόμενου μήνα εκείνου που κατέστησαν απαιτητές οι αντίστοιχες αποδοχές ή αμοιβές, συνυποβαλλόμενων των σχετικών αναλυτικών καταστάσεων σε ηλεκτρονική μορφή ή μαγνητικό μέσο.

 

Από το 2010 σταματά η έκδοση και αποστολή  ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για την απόδοση των μηνιαίων εισφορών των μισθωτών μηχανικών από το Ε.Τ.Α.Α. ( Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ) και θα αντικατασταθεί με την αποστολή μιας ενοποιημένης ενημερωτικής κατάστασης ανά εργοδότη με ΝΕΟ ενιαίο Αριθμό Μητρώου εργοδότη και με όλους τους μηχανικούς που απασχολεί την στιγμή της αποστολής της.

 

Υποβολή Ηλεκτρονικού Αρχείου

Η υποβολή των εισφορών εξακολουθεί, βάσει της § 6 του αρθ. 27 του Ν. 3518/2006, να γίνεται υποχρεωτικά ΜΟΝΟ με το ηλεκτρονικό αρχείο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!!

Οι εξόφληση των εισφορών θα γίνεται ΜΟΝΟ με το ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ και με κανένα άλλο τρόπο.

Εισφορές που θα υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα ενημερώνονται ούτε οι μερίδες των εργοδοτών ούτε οι καρτέλες των μηχανικών ( με συνέπεια να μην μπορεί να χορηγηθεί ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ) .

 

Για τις εισφορές που αφορούν το έτος 2009 η αποστολή του αρχείου γίνεται  με e-mail στην διεύθυνση  compeisf@tsmede.gr  η οποία θα ισχύει έως τις 31/01/2010 και θα δέχεται ΜΟΝΟ εισφορές που αφορούν το έτος 2009.

 

Για τις εισφορές που αφορούν το έτος 2010 ή όποιες εισφορές του έτους 2009 δεν έχουν υποβληθεί έως τις 31/01/2010,

θα γίνεται  με απευθείας υποβολή του αρχείου με την νέα γραμμογράφηση μέσω της αναβαθμισμένης Ιστοσελίδας μας

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τον νέο τρόπο υποβολής του αρχείου είναι οι παρακάτω :

·         Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ και

·         Η εγγραφή σας σαν εργοδότης ή αντιπρόσωπος εργοδότη στην ΝΕΑ ιστοσελίδα μας.

 

Αν δεν έχετε ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ πρέπει να γίνει απογραφή της εταιρίας-υπηρεσίας σας

 

Για την απογραφή στέλνετε ένα e-mail στο  etairies@tsmede.gr  με

 

Α.  Τα στοιχεία της εταιρίας-υπηρεσίας

·         Επωνυμία

·         Διεύθυνση ( Οδός – Αριθμός – Πόλη – ΤΚ  )

·         ΑΦΜ

·         Τηλέφωνο

Β.  Τα στοιχεία των μισθωτών μηχανικών

·         Αριθμός Μητρώου ΤΣΜΕΔΕ

·         Α.Μ.Κ.Α.

·         Επώνυμο  ( Αυτό με το οποίο έχουν γραφτεί στο ΤΣΜΕΔΕ )

·         Όνομα

·         Πατρώνυμο

·         Ημερομηνία πρόσληψης

·         Είδος Σύμβασης ( Μόνιμος, Συμβασιούχος, Ωρομίσθιος )

 

**  Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

Η υποβολή του αρχείου εισφορών ενός εργοδότη μπορεί να γίνεται είτε από τον ίδιο τον εργοδότη, η κάποιον τρίτο στον οποίον έχει εκχωρηθεί το αντίστοιχο δικαίωμα ( Αντιπρόσωπος ).

 

Υποβολή μέσω τρίτου συναντάται στις περιπτώσεις όπου μια εταιρεία χρησιμοποιεί έναν εξωτερικό λογιστή η μια λογιστική εταιρεία που επωμίζεται την ευθύνη των συναλλαγών της με το δημόσιο.

 

Εξ ορισμού δικαίωμα για αποστολή του αρχείου εργοδοτικών εισφορών έχει μόνο ο ίδιος ο εργοδότης. Προκειμένου να εκπροσωπείται ένας χρήστης από κάποιον τρίτο πρέπει ο ίδιος να εκχωρήσει το ανάλογο δικαίωμα στον χρήστη που θα τον εκπροσωπεί.

 

Η διαδικασία εκχώρησης επιτελείται σε τρία βήματα:

·        Ο μελλοντικός αντιπρόσωπος πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη ως αντιπρόσωπος εργοδότη στην ιστοσελίδα www.tsmede.eu.

Απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει τον Α.Φ.Μ. της εταιρίας που θα αντιπροσωπεύσει

·        Στη συνέχεια πρέπει να δώσει στον εργοδότη το όνομα χρήστη.

·        Ο εργοδότης πρέπει να εκχωρήσει το δικαίωμα αντιπροσώπευσης του στον χρήστη με όνομα χρήστη το όνομα χρήστη που του έδωσε ο αντιπρόσωπος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ορισμός αντιπροσώπου είναι να έχει γίνει εγγραφή του εργοδότη. 

 

Εγγραφή Εργοδότη

Τα στοιχεία που θα απαιτούνται για την εγγραφή ενός εργοδότη είναι :

 

Α. Ο αριθμός Μητρώου του Εργοδότη  

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!  από 01/01/2010 ( εισφορές Ιανουαρίου 2010 ) θα ισχύσουν ΝΕΟΙ Αριθμοί Μητρώου Εργοδότη  ( θα τους πληροφορηθείτε από τις καταστάσεις ) που θα σας στείλουμε  εντός του 2009

 

Β. Ο Αριθμός φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ) του Εργοδότη

Φροντίστε έως τέλος Οκτωβρίου 2009 να μας ενημερώσετε με ένα mail στο etairies@tsmede.gr με τον σωστό αριθμό Φορολογικού σας μητρώου για να μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας.

 

Μετά τις 01/02/2010  η υποβολή  εισφορών όποιο έτος κι αν αφορούν θα γίνεται με την καινούργια διαδικασία μέσω της Ιστοσελίδας μας και με την νέα γραμμογράφηση του αρχείου.

 

Με την νέα διαδικασία υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου ο έλεγχος του θα γίνεται αυτόματα την ώρα της υποβολής με επισήμανση των τυχών λαθών και με δυνατότητα ON LINE διόρθωσης του.

Η απάντηση που θα λαμβάνετε θα είναι άμεση .

 

Επίσης θα μπορείτε να υποβάλετε περισσότερα του ενός αρχεία για κάθε περίοδο για διαφορετικού είδους κρατήσεις( π.χ. άλλο αρχείο για τις εισφορές του μήνα, άλλο για αναδρομικά, άλλο για υπερωρίες κλπ ).

 

Η απάντηση που θα λαμβάνετε μετά την επιτυχή ΥΠΟΒΟΛΗ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ θα επέχει θέσει ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  και θα αντικαταστήσει το παλαιό ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  καθώς επίσης και την απάντηση “ΑΠΟΔΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ “ και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε τυπώνοντάς την να μπορείτε να κάνετε την πληρωμή στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία θα σας δίνει σαν αποδεικτικό πληρωμής ένα γραμμάτιο είσπραξης ( αντί για την σφραγίδα που έβαζε ως τώρα στο ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ του  ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ) το οποίο θα πρέπει να κρατάτε μαζί με την  απάντηση         ( ΝΕΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ).

Σύντομα μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου τρόπου εξόφλησης θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής των ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και μέσω e-banking της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (κρατώντας τα αντίστοιχα παραστατικά σαν απόδειξη πληρωμής ).

Το ΤΣΜΕΔΕ είναι σε συνεννόηση με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με στόχο να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται και εκεί η πληρωμή των ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Όταν αυτό υλοποιηθεί θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το Ταμείο.

 

Σε συνάρτηση με τις παραπάνω αλλαγές υπάρχει και αλλαγή στην γραμμογράφηση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ με κυριότερες αλλαγές τις εξής:

 

·           Δεν υπάρχει πλέον αριθμός ειδοποιητηρίου  (θα δίνεται από εμάς σαν κωδικός πληρωμής κατά την επιτυχή υποβολή του αρχείου και θα τυπώνεται στην απάντηση που θα σας επιστρέφουμε).

·           Η κάθε εγγραφή του αρχείου ( εκτός της συγκεντρωτικής ) πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προς το είδος των εισφορών που αντιπροσωπεύει.

·           Θα πρέπει σε κάθε εγγραφή του αρχείου ( εκτός της συγκεντρωτικής )

να υπάρχει το διάστημα ( από – έως ) που αφορά η συγκεκριμένη    εισφορά.

·           Για κάθε μηχανικό θα πρέπει να αναγράφετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκτός από τον Αριθμό Μητρώου του ΤΣΜΕΔΕ και ο ΑΜΚΑ     ( αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ).

 

Αρχεία με κενό τον Αριθμό Μητρώου του ΤΣΜΕΔΕ ή του ΑΜΚΑ για κάποιον μηχανικό δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Σας επισυνάπτουμε την νέα γραμμογράφηση του αρχείου και οδηγίες για την συμπλήρωσή του με την επισήμανση να την προωθήσετε  ΑΜΜΕΣΑ στους αρμοδίους υπαλλήλους – εταιρίες που ασχολούνται με την κατασκευή του αρχείου ώστε να έχουν τον χρόνο να ετοιμάσουν έγκαιρα και σωστά το νέο αρχείο.

 

Για όσους χρησιμοποιούν την δική μας εφαρμογή θα υπάρξει έγκαιρα νέα έκδοση διαθέσιμη στο SITE μας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!

 

Δεν θα υπάρχει πλέον τηλεφωνική υποστήριξη , για οποιαδήποτε απορία ή ερώτησή σας, η επικοινωνία με το ΕΤΑΑ θα γίνεται μόνο με e-mail

·           Για ότι έχει σχέση με τις εισφορές στο eisfores@tsmede.gr

·           Για ότι έχει σχέση με προσλήψεις αποχωρήσεις έκδοση καταστάσεων στο etairies@tsmede.gr

·           Για ότι έχει σχέση με την δημιουργία και γενικά την διαχείριση του Ηλεκτρονικού αρχείου στο mhxanogr@tsmede.gr

 

Τρόποι Πληρωμής

·           Όσοι πληρώνουν τις εισφορές απ’ ευθείας μέσω ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ δεν χρειάζεται να εκδίδουν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ στους μισθωτούς Μηχανικούς.

Η ενημέρωση των ατομικών καρτελών των μηχανικών γίνεται αυτόματα εκτός των περιπτώσεων λαθών είτε στην πληρωμής είτε στα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού αρχείου.

·           Όσοι πληρώνουν τις εισφορές με εντολή στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για να γίνει η εξόφληση του ηλεκτρονικού αρχείου και η ενημέρωση των ατομικών καρτελών των μηχανικών ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ να μας στέλνουν          ( Προς το τμήμα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  Κολοκοτρώνη 4  105 61 ) αντίγραφο της εντολής καθώς επίσης και αντίγραφα των ειδοποιητηρίων πληρωμής τα οποία θα αναλύουν το ποσόν της εντολής.

·           Για όσους πληρώνουν μέσω ΔΟΥ η ενημέρωση των ατομικών καρτελών των μηχανικών εξακολουθεί να γίνεται ΜΟΝΟ με ΒΕΒΑΙΩΣΗ που εκδίδει ο αρμόδιος εργοδότης. Καλό θα είναι στις καταστάσεις που αποστέλλετε στην ΔΟΥ να αναγράφετε τον αριθμό ειδοποιητηρίου του αντίστοιχου αρχείου και να επισυνάπτετε ένα αντίγραφο του ειδοποιητηρίου.

·           Για όσους πληρώνουν μέσω Δ24 θα πρέπει να μας στέλνουν ( Προς το τμήμα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  Κολοκοτρώνη 4  105 61 ) ακριβές αντίγραφο της κατάστασης κρατήσεων που υποβάλουν στην Δ24 και αντίγραφα των ειδοποιητηρίων πληρωμής τα οποία θα αναλύουν το ποσόν της πληρωμής. Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας για καλή συνεργασία ώστε να αποφύγετε την έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.

 

Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών.

Με το Ν.3655/3.4.2008  προβλέπεται η μείωση κατά 50% των εισφορών στους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Ειδικής Προσαύξησης στις μητέρες ασφαλισμένες κατά τους πρώτους 12 μήνες που έπονται εκείνου της γέννησης του παιδιού.

π.χ. Ημερομηνία γέννησης 2/5/2008,

από 1/6/2008 έως 30/5/2009 έχει έκπτωση στην ΚΣ και στην Ειδική Προσαύξηση.

Η έκπτωση στην Ειδική Προσαύξηση είναι το 50% του 12% της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε

(ν.3518/06 αρ.4 παρ.2)

π.χ. Ειδική Προσαύξηση (6/8/2008) 81,57 X 50% = 40,78 ευρώ

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.

Για να πραγματοποιηθεί η μείωση οι ενδιαφερόμενες πρέπει να προσκομίσουν στο Ταμείο ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Οι γυναίκες που απέκτησαν παιδιά πριν την ψήφιση του Ν.3655/08 ήτοι πριν 3/4/2008 δικαιούνται μειωμένη καταβολή από 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση 12μηνου μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός.

π.χ. τοκετός 2/2/2008 : έκπτωση από 3/4/2008 έως 28/2/2009

 

Ετεροαπασχολούμενοι

Το Δ.Σ. - ΕTAA στην υπ. αρ. 37 συνεδρίασή στις 09/07/2009  αποφάσισε ότι οι μηχανικοί (παλαιού ασφαλιστικού) που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ( Μισθωτοί ) υπό άλλη ιδιότητα ( Ετεροαπασχολούμενοι ) θα πρέπει να  καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία για όλους τους κλάδους από 01/01/2007, προσκομίζοντας βεβαίωση του εργοδότη, ότι παρέχουν μισθωτή εργασία υπό άλλη ιδιότητα για την οποία οι εργοδότες τους ασφαλίζουν σε άλλο Φ.Κ.Α ( Φορέα κοινωνικής ασφάλισης ) καταβάλλοντας συγχρόνως και τις σχετικές εισφορές.

Ο εργοδότης ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσει όλους τους ετεροαπασχολουμένους μηχανικούς  να επισκεφθούν την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΤΑΑ ( Τομείς Μηχ/κών & ΕΔΕ ) προκειμένου να ελέγξουν και να διαγραφούν από του κλάδους του ΕΤΑΑ για τους οποίους είναι ασφαλισμένοι σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προσκομίζοντας μαζί με την βεβαίωση του εργοδότη και αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης του αντίστοιχου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων