Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Εισφορές » Οδηγίες Υποβολής Εισφορών » Γραμμογράφηση Αρχείου Εισφορών
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Όνομα αρχείου : TSMEDEXXYY όπου ΧΧ = μήνας και ΥΥ = έτος

Περιγραφή αρχείου : Αρχείο ηλεκτρονικής υποβολής κατάστασης εισφορών ΤΣΜΕΔΕ από Ιαν 2010 κ.ε.

Κωδικοποίηση : CP 1253 (Ελληνικά Windows) ή CP 737 (Ελληνικά DOS)

 

Γραμμογράφηση ASCII Αρχείου προς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (TSMEDEXX.TXT)

Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων