Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Εισφορές » Δήλωση Μεταβολών
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Κάθε μεταβολή στο εργασιακό καθεστώς είτε αυτό αφορά την δραστηριότητα είτε την αποδημία στο εξωτερικό προς άσκηση του επαγγέλματος πρέπει να δηλώνεται απαραιτήτως στην υπηρεσία προκειμένου ο ασφαλισμένος να ενημερώνεται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο Ταμείο.

 

Κάθε ασφαλισμένος που απασχολήθηκε με έμμισθη εργασιακή σχέση κατά το προηγούμενο έτος έχει την υποχρέωση να δηλώνει τον Ιανουάριο του επομένου έτους την απασχόλησή του αυτή η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη για τον χρόνο απασχόλησης, την αμοιβή, την παρακράτηση και καταβολή των εισφορών.

 

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποχρεούται ο ασφαλισμένος να γνωρίζει εγγράφως στο Ταμείο τυχών άρνηση του εργοδότη για παρακράτηση και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων