Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα: Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Αρχική Σελίδα eΤΣΜΕΔΕ
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ελαχιστοποίηση
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ - Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Παρατείνεται έως και τις 30/01/2015 η υποβολή και επανυποβολή των ηλεκτρονικών αρχείων για όσους εργοδότες δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τα αρχεία τους έως τις 15/01/2015.

 
 Εκτύπωση  
Πρόσφατες Ανακοινώσεις - Νέα
19/11/2014 - Σας ενημερώνουμε ότι μετά την δημοσίευση του Ν.4305/2014 (φεκ 237/31-10-2014, αρ. 54 "Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - − Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης") και της υπ. αριθμ.Β/7/οικ.39703/2829/7-11-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορείτε να προσέλθετε στα γραφεία των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ προκειμένου να διακανονίσετε τις ασφαλιστικές σας οφειλές.
10/07/2014 - Επιστροφή Αποδείξεων - Σύμφωνα με το από 1-10-2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ που στάλθηκε στην υπηρεσία μας, μας ενημερώνει ότι: Στις νοσηλείες που ξεκίνησαν μετά την ημερομηνία ένταξης στον Οργανισμό θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΥ. Αποδείξεις ιατρών και εξετάσεων δεν αποζημιώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.
05/06/2013 - Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης σύμφωνα με το αρθρ.66 του Ν.4144/2013
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 61 του Ν.3996/2011 που ισχύουν απο 01-09-2011 και προκειμένου για τους 1.1.1993 και εφεξής μισθωτούς ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), η προβλεπόμενη εισφορά για όλους τους Τομείς του Ταμείου υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών
Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι την 01/01/2007 είχαν ηλικία άνω των πενήντα πέντε ετών και είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (αρ.13 Ν.3518/06), διαγράφονται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ/ΤΕΑΜΕΔΕ αναδρομικά από 01/01/2007
 Εκτύπωση  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/5/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/5/2014

 

Προς πληροφόρηση όλων των ασφαλισμένων όλων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. ως Πρόεδρος του, έχω υποχρέωση να αναφέρω τα εξής:
σήμερα 15.05.2014 ήταν ημέρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ. Στην Ημερήσια Διάταξη, που περιελάμβανε μόνο 17 θέματα, δεν περιλαμβάνονταν καθόλου θέματα των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ , αλλά μόνο θέματα του Τομέα Νομικών και των Τομέων Υγειονομικών.
Επισημαίνεται δε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,  προτίθετο να ανακοινώσει – και ήταν ευρέως γνωστό- θέμα που αφορούσε το υπαλληλικό προσωπικό του Ε.Τ.Α.Α., ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Συλλόγου των εργαζομένων, συμμεριζόμενος την αγωνία τους για την πορεία του Ταμείου.

Η συνεδρίαση δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

Την στιγμή που γίνεται μία τιτάνια προσπάθεια ανόρθωσης  του Ταμείου με ενέργειες που παραμερίζουν «άρρωστες» νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος που έφτασαν όχι μόνο το Ταμείο αλλά και τη χώρα στο χείλος του γκρεμού,  είναι αδιανόητο εικοσιπέντε (25) μηχανικοί, άνευ λόγου και αιτίας, χωρίς να υπάρχει καν θέμα των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ στην Ημερήσια Διάταξη, να παρεμποδίζουν την διαδικασία εισόδου των μελών του Δ.Σ. και των εισηγητών υπαλλήλων, μόνο και μόνο «για να μη γίνει συμβούλιο».

Ενέργειες τέτοιου είδους στις υπάρχουσες συγκυρίες τορπιλίζουν το Ταμείο και δημιουργούν προβλήματα σε όλους του Τομείς του.

Επειδή η παρεμπόδιση της λειτουργίας της υπηρεσίας γίνεται τον τελευταίο καιρό επαναλαμβανόμενη πράξη, στη σημερινή αλλά και σε προηγούμενη παρεμπόδιση υπήρξε διακριτική παρέμβαση της αστυνομίας για την επίλυση του θέματος, απλά και μόνο για να υποδεικνύει στους παρανομούντες τα αδικήματα που διαπράττουν.

Εύχομαι να επικρατήσει η σύνεση και η λογική και να μην υπερβούν τα όρια οι ομάδες «διαμαρτυρομένων», που λειτουργούν προβοκατόρικα ώστε να υποχρεώσουν την Διοίκηση σε ενέργειες επιβολής της έννομης τάξης (για τις οποίες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνες οι  ομάδες αυτές), ώστε να έχουν «υλικό για καταγγελία» και να καλύπτουν την ανυπαρξία προτάσεων και θέσεων που επανειλημμένα και εγγράφως τους έχει ζητηθεί να υποβάλουν.

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α.

 

                                                                                  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
 Εκτύπωση  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

 Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ.αριθμ. 313/2-10-2014 συνεδρίαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής των εισφορών του Β΄εξαμήνου 2014 έως τις 31/12/2014.

 
 
Χαιρετισμός του Προέδρου κ. Ιωάννη Γαμβρίλη

Συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε ανέλαβα τη θέση του προέδρου της διοικούσας των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ πριν από ένα χρόνο σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο.

Ο νόμος της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων που ψηφίστηκε είναι αντιασφαλιστικος, παρουσιάζει πολλά κενά και ασάφειες και πολλαπλασιάζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την ενοποίηση αυτή.

 

Παρά ταύτα προσπαθήσαμε και προσπαθούμε, χωρίς να κρύβουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις, να εξασφαλίσουμε ότι η λειτουργία των υπηρεσιών δεν θα ανακόπτεται και ότι  θα περιορίζεται η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.

...περισσότερα

 

   

 

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κοινωνία της Πληροφορίας

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Ημερολόγιο γεγονότων

περάστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από τις έντονα εμφανιζόμενες ημέρες για περισσότερες πληροφορίες


Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Πρέβεζας

Το Περ. Γραφείο Πρέβεζας του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ θα είναι κλειστό στις 09-02-2015 λόγω άδειας της υπαλλήλου

 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Κατερίνης

Το Περ. Γραφείο Κατερίνης του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ θα είναι κλειστό στις 29-01-2015 λόγω άδειας της υπαλλήλου

 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Πύργου

Το Περ. Γραφείο Πύργου του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ θα είναι κλειστό στις 10-02-2015 λόγω τοπικής αργίας

 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Καλαμάτας

Το Περ. Γραφείο Καλαμάτας του ΕΤΑΑ –Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ θα είναι κλειστό στις 02/02/2015 λόγω τοπικής αργίας

 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Πρέβεζας

Το Περ. Γραφείο Πρέβεζας του ΕΤΑΑ –Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ θα είναι κλειστό στις 10/02/2015 λόγω τοπικής αργίας

 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Άμφισσας
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του υπαλλήλου αναστέλλεται η λειτουργία του Περ. Γραφείου Άμφισσας του ΕΤΑΑ –Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ από τις 15/05/2014
 

Γραφείο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Αγίας Παρασκευής
Οι ασφαλισμένοι των γραφείων ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Αγίας Παρασκευής, Περιστερίου και Πειραιά θα εξυπηρετούνται για οποιαδήποτε εργασία από την Κεντρική Υπηρεσία (Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα – τηλ. 2103740000)
 

eΤΣΜΕΔΕ

Για οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική με την ιστοσελίδα και την δομή της επικοινωνείστε στο :

e-tsmede@tsmede.gr

 

 
  Σήμερα  Ημερομηνία 

ΔεκέμβριοςΙανουάριος 2015Φεβρουάριος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 
Δι@ύγεια

 
Δημοσκοπήσεις Ελαχιστοποίηση

[+] ή [-] για αυξομείωση του πλαισίου


Πως σας φαίνεται η νέα μας Ιστοσελίδα ;

Πιστεύετε οτι υπάρχουν λίγες πληροφορίες σε κάποια απο τις παρακάτω ενότητες :Καταχώριση Έρευνας 
 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων